Sefer Görev Emri Sorgulama

Sefer Görev Emri Sorgulama

Sefer görev emri nedir?
Seferberlik görev emri veya personel sefer görev emri; Bu emir kapsamında askerliğini yapan ve tezkeresini alan vatandaşların bir süre sonra oluşan askeri ihtiyaç nedeniyle yeniden askere alınması mümkün oluyor. Savunma Bakanlığı savaş ve diğer ihtiyaçlar halinde askere alınacak vatandaşların sefer görev emrinde, hangi birliğe katılacaklarını da düzenli olarak bildiriyor.

Seferberlik ne zaman ilan edilir?
Birinci Dünya Harbinden önce seferberlik ilan edilerek, gerekli bütün hazırlık ve tedbirler uygulamaya konuldu. Halkımız arasında, dört yıl süren bu harbe Seferberlik adı verildi. Eli silah tutanların askere alındığı Birinci Dünya Harbinde Osmanlı ordusu, yedi cephede şan ve şerefle çarpıştı. Harbin getirdiği bütün sıkıntılara milletçe karşı koyarak, yedi düvelin önünde kahramanca vatanını müdafaa etti. istiklal Harbiyle de memleketini düşmanlardan kurtardı. İkinci Dünya Harbinde de seferberlik uygulanmışsa da savaşa girilmemesine rağmen getirdiği sıkıntılar, tedbirlerin yerinde ve zamanında alınmamasından dolayı, çok fazla olmuştur. Günümüzde seferberlik süresi çok kısalmış olup, 12 ile 24 saat içerisinde bir ülke seferberliğini tamamlayabilmektedir.

Aynı aileden iki erkek kardeşe sefer görev emri verilir mi?
Askerlik hizmetlerini yaptıktan sonra yedeğe alınan bütün personel aşağıda belirtilen ve SGE’nin iptalini gerektiren hususlarda mazeretleri olmadığı sürece seferberlik mevzuatı gereği sefer planlamasına alınmaktadır. Bu nedenle bir ailenin birden fazla ferdine Sefer Görev Emri verilmesi söz konusu olabilmektedir.

✓ Ölenler,
✓ Ertelenenler,
✓ Statüsüne göre TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak, Sağlık Bakanlığınca belirlenen en yakın yetkili Sağlık Kurullarından (yedek subay/astsubaylarda Sağlık Kurullarından “TSK’da Görev Yapamaz” raporu alanlar ile yedek erbaş ve erlerden “Askerliğe Elverişli Değildir”, “Barışta ve Savaşta Sürekli Olarak Askerliğe Elverişli Değildir”, “Hazarda ve Seferde Görev Yapamaz” raporu alanlar) “Askerliğe elverişsiz” sıhhî kurul raporu alanlar.
✓ Barış döneminde yukarı haddi bir yıldan çok, seferberlik ve savaş halinde ağır hapis veya aşağı haddi beş yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan haklarında soruşturma veya kovuşturma yapılanlar,
✓ Seferberlik ve savaş hallerinde bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar.
✓ Yurtdışında devamlı ikamet etmekte olup sürekli oturma belgesini konsolosluklara ibraz eden ve konsolosluklarca yurtdışında sürekli oturdukları bildirilen yükümlülerin SGE’leri iptal edilir. Ancak ihtiyaç olması halinde bu durumda olan yükümlülere de SGE verilebilir.
✓ Barışta Askerliğe Elverişli Değildir, savaşta SGE alabilir raporu alan yükümlülerin sefer görev emirleri iptal edilir. Ancak ihtiyaç olması halinde bu durumda olan yükümlülere de sefer görev emirleri (SGE) verilebilir.

İnternet veya telefon yoluyla SGE tebliğ edilebilir mi?
SGE tebliğinde SGE’nin size ait nüshası imza karşılığı verildiğinden SGE’nin tebliği internet veya telefon aracılığıyla yapılamamaktadır. En yakın Askerlik Şubesi başkanlığına müracaat edilmelidir. Askerlik Bölge Başkanlığı ve Askerlik Şubelerinin telefon numaraları ve adreslerine ulaşmak için tıklayınız. Tebliğlerin internet veya telefon yoluyla yapılabilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir.Seferberlik tatbikatı veya ferdî seferberlik eğitimine ait görevimin iptali veya ertelenmesi mümkün mü ? Seferberlik tatbikatı veya ferdî seferberlik eğitimine ait görevinizin iptali veya ertelenmesi mümkün değildir. Tatbikat veya eğitime katılmayarak bakaya kalan yükümlülerin tatbikatı veya eğitimi, herhangi bir zaman tahdidi olmaksızın ele geçirilmesine kadar sürdürülmektedir. SGE alıp da sürekli yurt dışında bulunan yükümlüler seferberlik tatbikat ve eğitimlerine planlandığı takdirde, bu yükümlüler konsolosluklar kanalı ile gönderecekleri sürekli oturma belgelerine istinaden tatbikatlara katılmazlar.

Askerlik hizmetini kısa dönem erbaş olarak yapanlar seferberlik halinde askere hangi statüde çağrılacaklar?
Türk Silahlı Kuvvetlerinde personel askerlik hizmetini hangi statüde yapmış ise o statüde yedeğe alınmaktadır. Askerlik hizmetini kısa dönem erbaş olarak yapanlar yasada yazılı yaş sınırı dışına çıkıncaya kadar erbaş statüsünde yedekte bekletilmektedir. Herhangi bir seferberlik halinde söz konusu yükümlüler erbaş rütbesi ile askere alınacaklardır.

Adıma çıkan SGE’nin tebliği için Askerlik Şube Başkanlığıma müracaat etmemi bildiren yazı 2-3 gün önce elime ulaştı. Bu işlemi herhangi bir Askerlik Şubesinden yaptırabilir miyim?
Adınıza çıkan SGE’ni tebliğ ederek almak için en yakın Askerlik Şubesi Başkanlığına gitmeniz gerekmektedir.

Seferberlik tatbikatı veya ferdî seferberlik eğitimine ait görevimin iptali veya ertelenmesi mümkün mü?
Seferberlik tatbikatı veya ferdî seferberlik eğitimine ait görevinizin iptali veya ertelenmesi mümkün değildir. Tatbikat veya eğitime katılmayarak bakaya kalan yükümlülerin tatbikatı veya eğitimi, herhangi bir zaman tahdidi olmaksızın ele geçirilmesine kadar sürdürülmektedir. SGE alıp da sürekli yurt dışında bulunan yükümlüler seferberlik tatbikat ve eğitimlerine planlandığı takdirde, bu yükümlüler konsolosluklar kanalı ile gönderecekleri sürekli oturma belgelerine istinaden tatbikatlara katılmazlar.

Bir firmada yönetici olarak çalışıyorum ve kritik personelim. Bu durumda SGE’mi iptal ettirmem mümkün mü?
Mevcut mevzuat gereği seferberlik ve savaş planlamasında görev verilen özel kurum ve kuruluşların seferberlik ve savaş halinde ihtiyaç duyacağı SGE’li kritik personelin seferberliğin ilanından itibaren iki ay süreyle ertelemesi yapılabilmektedir. Bu maksatla; özel kurum ve kuruluşlar faaliyet ve mahiyetinde bulunduğu bakanlığın onayını müteakip yedek personelin ertelemesini teklif edebilir.

Sefer Görev Emri Yaş Sınırı Nedir?
Sefer görev emrinin belirli bir yaş sınırı vardır. Sefer görev emrinin çıkması için bir seferberlik durumu olmalıdır. Seferberlik mevzuatı göz önünde bulundurulduğunda, TSK’nın çıkarlarını göz önünde bulundurmak şartı ile görevlendirme öncelikle genç yaştaki insanlardan başlar. Bahsi geçen bir durumda TSK çıkarları da düşünüldüğünde genç insanların askerliği daha iyi olacaktır. Tabii ki bu durumun bir üst sınırı bulunur. Bu üst sınır 41 yaştır.

Başka bir ülke vatandaşlığına geçmem durumunda sefer görev emrim ne olacak?
Askerlik hizmetini yerine getirenler yedek kaynağa alınırlar. Ancak birden fazla tabiiyetli yükümlülere barışta SGE verilmediği için size de SGE verilmez. SGE varsa iptal edilir.

İnternet veya telefon yoluyla SGE tebliğ edilebilir mi?
SGE tebliğinde SGE’nin size ait nüshası imza karşılığı verildiğinden SGE’nin tebliği internet veya telefon aracılığıyla yapılamamaktadır. En yakın Askerlik Şubesi başkanlığına müracaat edilmelidir. Askerlik Bölge Başkanlığı ve Askerlik Şubelerinin telefon numaraları ve adreslerine ulaşmak için tıklayınız. Tebliğlerin internet veya telefon yoluyla yapılabilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir.

Sefer Görev Emri Sorgulama
Muvazzaflık hizmetini tamamlamış yasal yaş sınırı içerisindeki personele Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacını karşılamak üzere verilen Sefer Görev Emri olup olmadığının sorgulandığı hizmettir.

E-Devlet sistemine giriş yapan vatandaşlar, daha sonrasında “Sefer Görev Emri sorgulama” sayfasında Sefer Görev Emri ekranına ulaşabilirler. Bu ekranda Sefer Görev Emri durumu hakkında bilgi mesajı yer alacaktır.

Sefer Görev Emri Tebliği Cezası
Yukarıda da bahsi geçtiği gibi uygun şartlara sahip kişilere sefer görev emri gönderildikten sonra terhis kaydını yaptırmak için askeri şubeye gitmeleri gerekir. Tebligat geldikten sonra askeri şubeye gitmeyenler Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı Personel Seferberliği internet sayfasında da belirtildiği gibi idari para cezasına çarptırılır. Bu sebeple ilgili kişilerin zaman kaybetmeden askeri şubeye gitmelerinde fayda vardır.

Genel seferberlik ilan edilirse ne olur?
Seferberlik ilanıyla barış zamanında tespit edilen plan gereğince taşınır veya taşınmaz mallardan ihtiyaç duyulanlar silahlı kuvvetlerin emrine verilir.

Seferberlik ilanına kim karar verir?
Savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi, ayaklanma olması, vatan veya cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın veya ülkenin ve milletin bölünmezliğini işten ve dıştan tehlikeye düşüren davranışların ortaya çıkması hallerinde, Cumhurbaşkanı genel veya kısmî seferberlik ilânına karar verir.

Araçlara sefer görev emri

Kara Nakil Araçlarının sefer görev emri bulunup bulunmadığının sorgulandığı hizmettir. Detaylı bilgi almak için en yakın il afet ve acil durum müdürlüklerine başvurabilirsiniz.

Seferberlik emri sadece şahıslara değil araçlara da veriliyor. Yani şu an kullandığınız araç ihtiyaç halinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) emrine geçecek. Araç seferberlik emri TSK seferberlik ve savaş halinde ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla her yıl Karayolları Trafik Kanunu’na tabi olan araçlardan arazi vitesi olmayan otomobiller, traktörler ve motorlu bisikletler dışındaki araçlara Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu’na göre seferberlik görev emri veriyor.

Yani arazi aracınız seferberlik emri çıktığında TSK tarafından çağrılacak. Ayrıca aracı kullanan; aracını tertip edildiği birliğe kadar götürmeye ve kullanılabilecek askeri personele teslim edinceye kadar görev yapmak zorunda. Eğer size de seferberlik emri çıkmışsa önce aracı teslim edecek ardından aracın dahil olduğu birlikten aldığınız belge ile kendi birliğinize teslim olacaksınız.

Personel Seferberlik Hizmetleri
E-Devlet Millî Savunma Bakanlığı – Personel Sefer Görev Emri Sorgulama için tıklayınız
⭐ E-Devlet Millî Savunma Bakanlığı – Personel Seferberlik Tatbikat Sorgulama için tıklayınız

Lojistik Seferberlik Hizmetleri
⭐ E-Devlet Millî Savunma Bakanlığı – İş Makineleri için Sefer Görev Emri Sorgulama için tıklayınız.
⭐ E-Devlet Millî Savunma Bakanlığı – Kara Nakil Araçları için Lojistik Sefer Görev Emri Sorgulama için tıklayınız.
⭐ E-Devlet Millî Savunma Bakanlığı – Deniz Nakil Araçları için Lojistik Sefer Görev Emri Sorgulama için tıklayınız.
⭐ E-Devlet Millî Savunma Bakanlığı – Hava Nakil Araçları için Lojistik Sefer Görev Emri Sorgulama için tıklayınız.

⭐ Millî Savunma Bakanlığı – Millî Savunma Bakanlığı için tıklayınız.

ADS
5/5 - (4 votes)
(Toplam 349 defa izlendi, bugün 1 kere görüldü)

Benzer yazılar

One Thought to “Sefer Görev Emri Sorgulama

  1. hüseyin

    Yeni dönem askerlikte yaş sınırı hala 41 mi?

Leave a Comment