İstanbul Ticaret Odası (İTO) Borç Sorgulama

istanbul ticaret odası

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Borç Sorgulama
İstanbul Ticaret Odası üyeleri için borç sorgulama sistemini internet sitesi üzerinden sunuyor. Üye borç sorgulama ve ödeme sayfası sayesinde İTO üyeleri online olarak borçlarını öğrenebilir ve isterlerse ödemesini kredi kartları ile yapabilirler. İTO Borç Sorgulama sayfasından borcunuzu nasıl öğrenebileceğinizi bilmiyormusunuz? Hiç sorun değil sizlere İTO borç öğrenme nasıl yapılır aşağıdaki yazıda anlatıyoruz.

İstanbul Ticaret Odası, Türkiye’nin ve üyelerinin; uluslararası ticaretten daha fazla pay alan, küresel boyutlardaki siyasi ve ekonomik oluşumları kendi yararı doğrultusunda yönlendirebilen bölgesel bir güç olmasına katkıda bulunma vizyonuyla hareket eder.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) borç sorgulama işlemleri ticari kurumların bir hayli işine yarayan işlemlerden biridir. İstanbul’da hizmet veren her ticari kurum İTO’ya kayıtlıdır ve dolayısıyla şirket ve ticari kurumların bu oda ile alakası vardır. Şirket ve kurumlar odaya kayıt yaptırmakla yükümlüdür.

İstanbul Ticaret Odası ITO
İstanbul Ticaret Odası, (kısaca İTO) İstanbul’da faaliyette bulunan ticari kurum ve kişilerin ticari işlemlerinin düzenlendiği, kayıt altına alındığı ve bu işletmelere ait sicillerin tutulduğu kurumdur. Oda faaliyetlerini genel olarak Eminönü’de bulunan merkez binasında gerçekleştirmektedir.

Bugün de 640 bini aşan üye sayımız, sektörlerin temsil edildiği 81 Meslek Komitemiz ve 248 Meclis üyemizle birlikte geleceğe doğru emin adımlarla yol alıyoruz. Bu güçlü alt yapısıyla birlikte İTO, her şeyden önce medeniyetlere başkentlik yapmış İstanbul’un ve onun küresel çaplı ekonomik büyüklüğünün temsilcisidir. Ülkemiz ihracatının yarısından fazlasını gerçekleştiren, toplam bütçe gelirinin yüzde 43’ünü sağlayan İstanbul’un en büyük iş dünyası örgütlenmesi olan Odamız, Türkiye’den dünyaya açılan bir fırsat kapısıdır. Avrupa’nın en büyük dünyanın ise 5. büyük odası olmakla beraber faaliyetleri ve verdiği hizmet çeşitliliği açısından dünyanın en büyük odası olan İstanbul Ticaret Odası, iş dünyamızın dünya ile kurduğu en önemli ticari köprülerden biridir. Bu potansiyelleri ileriye taşımak adına İstanbul Ticaret Odası her yıl, her yıl çok sayıda yabancı heyeti ağırlıyor ve yurt dışı fuarlara katılıyor. İhracat pazarlarımızı genişletmek için yurt dışı fuar organizasyonlarındaki yerimizi alıyor, yabancı ülkelere ziyaretler gerçekleştiriyoruz. 500’den fazla personelimizle, yerli ve yabancı iş adamlarına danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Bunu da oku :   Varlık Yönetim Şirketlerine borcum varmı?

İTO, Türkiye’nin ekonomik panoramasında daima en merkezde bulunmuştur. Bunun için de üç ayaklı ama her şartta “üye odaklı” bir hizmet anlayışı benimsenmiştir. Bunlardan ilki, kanunla kendisine verilen, tescilden ihracata kadar birçok resmi belgenin düzenlenmesini içeren görevleri, ikincisi, üyelerine, yerelden evrensele uzanan bir strateji ve perspektif kazandırmak için eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri, üçüncüsü ise, üyelerinin ticari hak ve menfaatlerini korumak olarak özetlenebilir. İTO, bugüne kadar bu görevlerinin tümünü hakkıyla yerine getirme gayreti içinde olmuştur. Neticede, Türk ekonomisinin öncü kurumu olarak İTO, sadece Türkiye’nin değil bulunduğu bölgeden tüm dünyaya yayılan bir ticari ekol haline gelmiştir.

İstanbul Ticaret Odası ITO Kuruluşu
Kurulduğu 1882 yılından bugüne İstanbul Ticaret Odası, Türkiye ekonomisi açısından kazanılan deneyim ve bilginin en önemli adreslerindendir. Güçlü organizasyonu ve sağlam kurumsal hafızası sadece ülkemizin değil, bölge ülkelerinin ticaret hayatında da derin izler bırakmıştır.

Osmanlı Devleti 19. yüzyılda ticaret ve sanayi sorunlarına eğilmek isterken sektör temsilcilerini aynı kuruluşta toplamak istedi. Bu amaçla 1876’da tesis edilen Ticaret ve Ziraat Meclisi verimli bir çalışma sağlayamadı. Bunun üzerine, 1879’da Sadarete (Başbakanlık) getirilen Mehmed Said Paşa (1838-1914), ticaret, sanayi ve ziraat odalarının kuruluşu için gerekli süreci başlattı.

Said Paşa’nın direktifleri üzerine Avrupa’dakilere benzer ve özellikle Fransa’daki gibi bir ticaret odası kurulması için 11 maddelik bir nizamname (tüzük) taslağı hazırladı. Bu taslak, 18 Ocak 1880’de, dönemin Bakanlar Kurulu tarafından kabul edildi. Meclis-i Mahsus (Bakanlar Kurulu), kurulacak odanın ismi olarak da “Ticaret Odası” sözcüğünün kullanılmasına ve tüzük metninde de bu şekilde zikredilmesine karar verdi: Meclis-i Mahsus’un İstanbul’da bir Ticaret Odası kurulmasını onaylayan kararı, 19 Ocak 1880 günü Sultan II. Abdülhamid tarafından tasdik edildi. Böylece Osmanlı topraklarında ilk kez yerli bir ticaret odası kurulmasına ilişkin süreç tamamlanmış oluyordu. Bundan sonraki safha, örgütlenme sürecinin tamamlanarak Dersaadet (İstanbul) Ticaret Odası’nın faaliyete başlaması olacaktı.

Bunu da oku :   Passolig Kartı Nedir? Nasıl Alınır?

Dersaadet Ticaret Odası’nın Resmi Açılışı
İç tüzüğün onaylanmasından sonra bir araya gelen Oda üyeleri, Dersaadet Ticaret Odası’nın resmi açılış ve ilk toplantısının 14 Ocak 1882’de yapılmasına karar verdiler.

Ticaret Odası üyeleri bir süre sonra ikinci kez toplanarak, 14 Ocak 1882 tarihinde faaliyete geçecek olan Dersaadet Ticaret Odası’nın açılış töreninin Oda’nın kendi binasında yapılmasını ve bu binanın tüccarların kolay ulaşacakları yakın bir mahalden seçilmesini kararlaştırdılar. Bunun üzerine, Dersaadet Ticaret Odası’nın Galata’da, Haliç kıyısında bulunan Mehmed Ali Paşa Hanı’nın 12 numaralı dairede faaliyete geçmesi ve resmi açılışının aynı yerde yapılması uygun bulundu.

Dersaadet Ticaret Odası, 14 Ocak 1882 tarihinde Mehmed Ali Paşa Hanı’nda sade bir törenle açıldı. Açılışta, Ticaret ve Ziraat Nazırı Raif Efendi de hazır bulundu.

İstanbul Ticaret Odası mührü
Ticaret Odası iç tüzüğüne göre Oda’nın kendine ait bir mührü vardı. Bu mührün yukarısında “Ay ile Yıldız” işareti, ortasında Türkçe “Dersaadet Ticaret Odası” ve etrafında Fransızca “Chambre de Commerce de Constantinople” ibaresi kazılmıştı. Oda’da muamele görmüş bütün evrakın bu mühür ile mühürlenmesi şarttı.

Munzam Aidat
Gerçek kişi tacir ve sanayicilerin Gelir Vergisi’ne ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticari kazanç toplamı,Tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise Kurumlar Vergisi Beyannamesinde gösterilen Ticari Bilanço karı üzerinden %0.5 (binde 5) oranında munzam aidat tahakkuk ettirilir. Zarar eden firmalar o yıl için munzam aidat ödemezler.

Not: Odalar 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 5. maddesi hükmü çerçevesinde Vergi Dairelerinden bilgi isteyebilirler. Üye tarafından bilançonun verilmemesi ve Vergi Dairesi’nden de sağlanamaması halinde Yıllık aidat tavanının 3 katından az olmamak üzere, bir önceki yılın munzam aidatı geçici olarak aynen tahakkuk ettirilir.
✓ Munzam aidat tahakkuklarını yaptıracak firmalar, beyanname suretini veya yıllık bilançolarını İstanbul Ticaret Odası’na elden, faksla ya da e-posta adresine yollayarak bildirebilirler.

Bunu da oku :   İSPARK borç sorgulama ve ödeme

Munzam Aidat = Bir önceki yıla ait Ticari Kazanç X %0,5 (Binde beş)
Munzam aidat tavanı, aidat tavanının 20 katıdır.

Ödeme Yapılacak Yerler :
İTO Merkez Binası ile internet sitesi online işlemler Borç Sorgulama/Ödeme linkinden ve tüm Bölge Temsilciliklerinden tahsilat yapıldığı gibi, Yapı Kredi Bankası’nın tüm şubelerinden Sicil Numarası ile masraf ödemeden veya Yapı Kredi Bankası, İş Bankası, Ziraat Bankası, Akbank, Halkbank, Garanti Bankası, KuveytTürk, Denizbank, Teb, Albaraka Türk ve Şekerbank’ın İnternet Şubeleri Ödemeler menüsü kullanılarak borçlar yatırılabilir.

İTO Borç Sorgulama Nasıl Yapılır?
İstanbul Ticaret Odası İTO borç sorgulama için ilk yapmanız gereken İstanbul Ticaret Odasının resmi internet sitesine girmek olacaktır. İstanbul Ticaret Odasının sitesine girdiğinizde ise borç sorgulama sayfasına ulaşmalısınız. Borç sorgulama sayfasına direk ulaşmak isterseniz de aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

İstanbul Ticaret Odası İTO borç öğrenme sayfasına ulaştığınızda yapmanız gereken sizden istenilen alanları doldurmaktır. Sicil No yazan alana sicil numaranızı yazdıktan sonra borç sorgula butonuna tıklayarak İTO’ya olan üye borcunuzu öğrenebilirsiniz. İTO borcunuzu ödemek isterseniz de yine aynı sayfadan borcunuzu öğrendikten sonra ödeme işlemine devam edebilirsiniz.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) online hizmetler
✓ İstanbul Ticaret Odası İTO Üye Borç Sorgulama / Ödeme
✓ İstanbul Ticaret Odası İTO Faaliyet Belgesi (E-İmzalı)
✓ İstanbul Ticaret Odası İTO Faaliyet Belgesi (Islak İmzalı)
✓ İstanbul Ticaret Odası İTO Ticaret Sicil Gazetesi (E-İmzalı)
✓ İstanbul Ticaret Odası İTO Ticaret Sicil Gazetesi (Islak İmzalı)
✓ İstanbul Ticaret Odası İTO Dış Ticaret Belgeleri
✓ İstanbul Ticaret Odası İTO Tescil Başvuru Sonucu Sorgulama
✓ İstanbul Ticaret Odası İTO Vize Sorgulama
✓ İstanbul Ticaret Odası İTO Ünvan Bilgi Bankası
✓ İstanbul Ticaret Odası TOBB Oda/Borsa Arama

ADS
5/5 - (4 votes)
(Toplam 596 defa izlendi, bugün 1 kere görüldü)

Benzer yazılar

One Thought to “İstanbul Ticaret Odası (İTO) Borç Sorgulama

  1. ali

    Ticaret odasından faaliyet belgesi almak ücretsiz olmalı.

Leave a Comment