Noter nedir? Noter ne iş yapar? Niçin notere gideriz?

Noter nedir? Noter ne iş yapar? Niçin notere gideriz?

Noter nedir? Noter ne iş yapar? Niçin notere gideriz?

“Hukuk” terimi, bir toplumun düzenini belirleyen, bireyler arasındaki ilişkileri düzenleyen ve devletin bu ilişkilere müdahalesini düzenleyen kurallar bütününü ifade eder. Hukuk, geniş bir alandır ve birçok alt dalı bulunmaktadır. “Noter” ise bu alt dallardan biridir.

Noter günlük hayatımızda sıklıkla ziyaret ettiğimiz bir yerdir. Ev, araba devrini alırken, herhangi bir sözleşmenin geçerliliği için mutlaka notere gideriz. Bir kamu kuruluşu olan noterlikte hazırlanan evraklar, söz konusu anlaşmanın resmiyete dökülmesi demektir. Bu yazımızda insanların sıkça sorduğu noter nedir, ne işe yarar, noter olmak için gerekli şartlar nelerdir gibi soruların cevaplarını bulacaksınız.

Noter, genellikle devlet tarafından atanmış bir hukuk profesyonelidir. Noterler, belirli yetkilerle donatılmış ve belirli görevleri yerine getirmekle yükümlü kılınmış hukuk uzmanlarıdır. Noterler, resmi belgeleri düzenleme, onaylama, tanıklık etme ve belirli hukuki işlemleri gerçekleştirme gibi görevleri yerine getirirler.

Noterlerin temel görevleri arasında şunlar yer alabilir:

 1. Belgelerin Onaylanması: Noterler, resmi belgeleri düzenler ve bu belgelerin doğruluğunu onaylar.
 2. Tanıklık Etme: Hukuki işlemlerde, sözleşmelerde veya diğer belgelerde tanıklık etme yetkisine sahiptirler.
 3. Vekaletnamelerin Onaylanması: Vekaletnamelerin geçerliliğini onaylar ve bu belgelerin kullanılmasına olanak tanır.
 4. Mirasta Pay Alma İşlemleri: Noterler, mirasla ilgili belgelerin düzenlenmesi ve paylaşım işlemlerinde rol oynarlar.
 5. Taşınmaz Mal Satışı: Gayrimenkul alım satım işlemlerinde noterler, sözleşmelerin düzenlenmesi ve onaylanması gibi görevleri üstlenirler.

Noter – Noterlik

Noter, noterlik mesleğini yapan kişidir. Noterlik bir kamu hizmetidir. Noterler, hukuki güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için işlemleri belgelendirir ve kanunlarla verilen başka görevleri yaparlar. Her asliye ve münferit sulh mahkemesinin bulunduğu yerde, o mahkemenin yargı çevresindeki noterlik işlerini görmeye yetkili olmak üzere bir noterlik kurulur.

Noterlerin meslek odası Türkiye Noterler Birliği’dir. Noterlik hizmeti ülkemizde özel ofislerde sürdürülürken yurt dışında bu hizmeti konsolosluklar vermektedir. Noterlik dairesinde tek temel görevli vardır. Noter olan kişinin yanında ikinci temel görevli stajyerlerdir. Bunun dışında noterlikte çalışanlar personel olarak nitelendirilir.

Bunu da oku :   Piyango Nedir? Türkiye'de Milli Piyango

Noterler kaç sınıfa ayrılır?

Noterler üç sınıfa ayrılır. İlk defa üçüncü sınıf bir noterliğe atanarak mesleğe girenlerin, işe başladıkları tarihte üçüncü sınıf hizmeti başlar. Noterin ikinci ve üçüncü sınıfta asgari hizmet süresi dörder yıldır. Bu sürenin sonunda noterin sınıfının yükselebilmesi, Adalet müfettişi tarafından hakkında düzenlenen son hal kağıdında olumlu kanaat belirtilmiş olmasına bağlıdır. Noterliğin sınıfının yükseltilmesi noterin sınıfına tesir etmez.

Noterlerin meslek odası Türkiye Noterler Birliği‘dir. Yurtdışında noterlik hizmetini konsolosluklar verir.

Peki hangi durumlarda notere gidilir?

Ev veya araba gibi malların satışında, iki taraf noter huzurunda alışverişlerini gerçekleştirir. Noter iki taraf arasındaki anlaşmanın koşullarına veya içeriğine bakmaz, sadece hukuki değeri olması açısından evrak hazırlar ve iki taraf tarafından imzalanır. Bu şekilde, olası herhangi bir sorun çıktığında, taraflar noter anlaşmasını birbirine hatırlatabilirler. Bunun dışında hemen her türlü anlaşma ve sözleşme için de notere gidilebilir.

Noter Çalışma Saatleri Nedir ?
Her işte olduğu gibi noter işlerinde de erken gitmeniz sizin yararınıza olacaktır.Sabah 08:30’ta açılan noterler 12:30-13:00 arasında öğle yemeğine çıkarlar.Akşam 17:00’da ise çalışma saatleri sona ermektedir.Cumartesi ve Pazar günleri kapalı olan noterler vasiyet,tanzim ve tasdiki işlemlerde isteğe bağlı işlem yapabilirler.

Size En Yakın Noterlik (En Yakın Noter Bul)

Vatandaşlarımızın bulundukları noktaya en yakın ​5​ noterliği gösteren ve seçtiğiniz noterliğe rotanızı otomatik olarak çizerek harita üzerinde gösteren yardımcı bir web uygulamasıdır.

Uygulama bağlantısına mobil cihazdan girmeniz durumundan (konum bilgileri izni gerektirir) mevcut konum otomatik olarak tespit edilerek en yakın noterliğe giden yolu harita üzerinde gö​rebilirsiniz.
Size En Yakın Noterlik
Size En Yakın Noterlik

Nasıl Noter Olunur? Noter Olma Şartları Nelerdir?

Noter olmak pek kolay bir iş değildir. Eğitimi, stajı, çalışma süresi gibi birçok basamağı tek tek atlamak gerekir. Hukuk fakültesi veya muadili yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmak, en az 25 yaşında olmak, yine en az 4 yıl avukatlık, yargıçlık veya hukuk hocalığı yapmış olmak noterlik için gereken ilk ve en önemli şartlardır. Alınan hukuk eğitiminden sonra Adalet Bakanlığına başvuru yapılmaktadır.

Bunu da oku :   Borsadan Para Kazanma

Noterliğe Atama
Boşalan, açılan veya dördüncü sınıftan üçüncü sınıfa geçirilen noterlikler, o yerde, İstanbul ve Ankara’da ve Adalet Bakanlığınca uygun görülecek diğer yerlerde çıkan birer gazete ve Resmi Gazete’ de birer defa ilan olunur.

Noterler Hangi Bölgelerde Çalışır?
Noterler tüm şartları yerine getirdikten sonra bile istedikleri yerde noterlik yapamazlar. İlçelerdeki noter sayısı belirli olduğu için noter adayının istediği yerde çalışmaya başlaması söz konusu değildir. Herhangi bir bölgenin noteri işi bırakmadığı sürece o bölge için yeni noter verilmemektedir. Yeni noterlik açılacağı zaman kıdem olarak en eski başvuru kabul edilmektedir. Ülkemizde hemen her bölgede noter dairesi mevcuttur.

Noterde Yapılabilecek İşlemler

 • Evlenme sözleşmesi
 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşme
 • Zilyetlik devri sözleşmesi
 • Miras taksimi G. menkul, hibe vaadi sözleşmesi
 • Şirket sözleşmesi
 • Sınırlı kullanım hakkı (irtifak hakkı) vaadi ve ortak mülkün idaresi sözleşmesi
 • Medeni Kanun’un 748. maddesine müstenit sükna hakkı sözleşmesi
 • Ömür boyunca gelir (kaydı hayat ile irat) bağlanması sözleşmesi (Borçlar Kanunu 507)
 • Vefat edene kadar bakma sözleşmesi, (Borçlar Kanunu 511)
 • Mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış sözleşmesi
 • Kira sözleşmesi
 • Menkul mallarda hibe sözleşmesi
 • Taksim ve ifraz sözleşmesi
 • Evlat edinme sözleşmesi
 • Temlik
 • Taahhütname
 • Kefaletname
 • Vasiyetname
 • Vakıf senedi
 • Aile vakfı senedi
 • Tanıma senedi
 • Muvafakatname
 • Sulhname
 • Yediemin senedi
 • Rehin senedi
 • Borç senedi
 • Fesihname
 • İbraname
 • Beyanname
 • Şahadetname
 • Piyango – Kur’a ve toplantı tutanağı
 • Emanetleri saklama tutanağı
 • İfade tutanağı
 • Tespit tutanağı
 • Vekâletname
 • Defter onaylanması
 • Çevirme
 • Örnek çıkartma
 • İmza sirküleri
 • Protesto işleri
 • İhbar – ihtarname işleri ve tebliği
 • Tescil

E-Randevu sistemi

E-Randevu sistemi ile tüm noterlik işlemlerinizi belirleyeceğiniz noterden randevu alarak sıra beklemeden, zaman kaybetmeden ve sosyal izolasyonu koruyarak gerçekleştirebilirsiniz.

Bunu da oku :   Borç ile ilgili söylenmiş güzel sözler

E-Randevu sistemi üzerinden üç şekilde başvuru yapabilirsiniz. Bunlar;

 • Noterlikte işlemi ıslak imza ile imzalayacak şekilde randevu almak
 • Noterlikte işlemi elektornik imza ile imzalayacak şekilde randevu almak
 • Noter huzuruna gelmeden işlem başvurusu yapmak

7/24 Hizmet veren bu sistemle noterlik işlem başvurularınızı istediğiniz saatte yapabilirsiniz. Başvuru işlemini tamamladığınızda sistem otomatik olarak başvuru numarası oluşturur ve randevu bilgilerinizi başvuru sırasında girdiğiniz e-posta adresine gönderir. Size bildirilen randevu saatinde randevu aldığınız noterliğe giderek işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

✓ Noterlik randevu işlemlerinizi Türkiye Noterler Birliği internet sayfası üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.
Kişi Vekaletnameleri Sorgulama

TARES Taşınır Rehin Sicili

Noterlik Kanunu Yönetmeliği

Noterler Neden Para Alırlar?
Devletin kendi bünyesinde olmamasına rağmen,bu kadar yetki verdiği noterlerin yaptıkları işlerden sorumlulukları da var şüphesiz.Hatalı ya da eksik yapılan işlerden dolayı zarar görmüş kişilere karşı sorumludurlar.Bu sorumluluk bir nevi sigorta güvencesi altındadır.

Noterlerin aldıkları ve bir çoğumuzun anlamakta güçlük çektiği meblağlar aslında bu güvencenin karşılığında bir nevi sigorta poliçesi gibidir.Bu ücretlerin bir kısmı önce bölgesel,sonra milli,sonra da milletlerarası bir fonda toplanarak aynen sigorta şirketlerinde olduğu gibi bir güvence oluştururlar.

Noter işlem ücretleri
2018 yılı noterlik ücret tarifesi 1 Mart 2018 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 2019 yılı noter ücret tarifesi 1 Mart 2019 tarihinde güncellenecektir. Bu tarihe kadar 2018 yılı noterlik ücret tarifesi geçerli olacaktır. ✓ Türkiye Noterler Birliği ücret tarifesi 2023.

Türkiye Noterler Birliği
T.C. Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi
T.C. Adalet Bakanlığı
T.C. Ticaret Bakanlığı
Türkiye Barolar Birliği

Noterlik, hukuki işlemlerin güvenilirliğini ve geçerliliğini sağlamak amacıyla devlet tarafından düzenlenmiş bir meslek dalıdır. Her ülkede noterlik sistemleri farklılık gösterebilir, ancak genellikle noterlerin belirli görevleri ve yetkileri benzerdir.

5/5 - (7 votes)
(Toplam 13 defa izlendi, bugün 1 kere görüldü)

Benzer yazılar

6 Thoughts to “Noter nedir? Noter ne iş yapar? Niçin notere gideriz?

 1. Elif Şahin, 23

  İkinci el aracımın satış işlemleri için noterden yardım aldım. Noter Murat Bey, sözleşmeyi düzenlerken detaylara özellikle dikkat etti. Güvenli bir işlem süreci geçirdim, teşekkür ederim!

 2. Ahmet Kaya, 32

  Şirket kuruluşu için noterlik hizmeti aldım. Noter Yasemin Hanım, gerekli belgeleri eksiksiz düzenleyerek süreci kolaylaştırdı. İlgisi ve profesyonelliği için teşekkür ederim.

 3. Zeynep Aksoy, 45

  Mirascılık belgesi almak için noterden destek aldım. Noter Şehmus Bey’in yardımıyla miras işlemlerimi hızlıca tamamladık. Güler yüzlü ve bilgilendirici bir hizmetti. Teşekkür ederim!

 4. Mehmet Yılmaz, 35

  Taşınmaz malımın satış işlemleri için notere gittim. Noter Hüseyin Bey, süreci son derece profesyonelce yönetti. Her adımı detaylı bir şekilde açıkladı ve işlemlerimizi hızla tamamladık. Teşekkürler Noter Hüseyin Bey!

 5. Ayşe Nur, 28

  Noterden aldığım vekaletname ile gayrimenkulümü satışa çıkardım. Noter işlemleri gerçekten hızlı ve düzenliydi. Hizmetleri için Noter Memuresi Fatma Hanım’a teşekkür ederim.”

 6. cahit

  yasaların kendisine verdiği yetkiyle, özel ya da tüzelkişilerin çeşitli belgelerine ve işlemlerine yasal geçerlik kazandıran, yasaların öngördüğü başka görevleri yerine getiren, belli nitelikleri ve kendine özgü bir yasal statüsü olan kamu görevlisi.

Leave a Comment