Vergi borcum var mı?

gib.gov.tr vergi borcu gelir idaresi başkanlığı

Vergi borcu sorgulama
Vergi Borcu Sorgulama ekranında Vergi Kimlik No Sorgulama, Vergi Borcu Sorgulama, Gelirler İdaresi, E-Beyanname, E-Vergi Levhası Sorgulaması, BTRANS, Kurumlar Vergisi Sorgulama, Gelirler Vergisi Hesaplama, Vergi Gecikme Zammı işlemlerini yapabilirsiniz. Vergi Kimlik No Sorgulama için daha önceden ilgili vergi dairesinden gerçek kişi, tüzel kişi ya da yabancı kimlik ile vergi numarası almış olmanız gerekmektedir. Vergi numarası alma işlemini gerçekleştirmeyenler numaralarını öğrenemezler.

Vergi Nedir?
Kamu hizmetlerini karşılamak amacıyla kişi ve kuruluşlardan kanun yolu ile toplanan paralara vergi denilmektedir. Kamu hizmetlerinin finansmanı vergilerle sağlanmaktadır. Anayasada belirtilen vergiler, kişilerin ödeme imkanlarına göre farklı fiyatlandırmalara tabi tutulmuştur ve ödenmesi zorunludur. Diğer bir ifadeyle vatandaşın devlete karşı bir yükümlülüğüdür.

Vergi İlkeleri;
Vergiler, bireyler ve kurumlar olmak üzere iki başlıkta, devlet tarafından alınır. Vergide eşitlik ilkesine göre, bir kurum veyahut birey, mali bütçesi ne kadarsa o kadar vergi öder. Örneğin küçük esnafın yapmış olduğu 100 liralık satışta %18 KDV alınırken (KDV: 18 Türk Lirası) , büyük bir şirketin yapmış olduğu 1000 liralık satışta alınacak KDV oranı yine %18’dir. (180 Türk Lirası). Oranlara göz gezdirdiğinizde eşit şekilde vergi alındığına kanaat getireceksiniz.
– Vergide Adalet İlkesi
– Vergide Kesinlik İlkesi
– Vergide Ekonomiklik İlkesi
– Vergide Uygunluk İlkesi

Vergi Türleri
Kodu ~ Vergi Adı

0001 ~ Yıllık Gelir Vergisi
0002 ~ Zirai Kazanç Gelir Vergisi
0003 ~ Gelir Vergisi S. (Muhtasar)
0004 ~ Gelir Götürü Ticari Kazanç
0005 ~ Gelir Götürü Serbest Meslek Kazancı
0006 ~ Gelir Götürü Ücret
0007 ~ Dağıtılmayan Kar Stopajı
0010 ~ Kurumlar Vergisi
0011 ~ Kurumlar Vergisi Stopajı (KVKM24)
0012 ~ Gelir Vergisi (GMSI)
0014 ~ Basit Usulde Ticari Kazanc
0015 ~ Gerçek Usulde Katma Değer Vergisi
0017 ~ Götürü Usulde Katma Değer Vergisi
0020 ~ MEP İştirakçisi Kurumlar Vergisi
0021 ~ Banka Muameleleri Vergisi
0022 ~ Sigorta Muameleleri Vergisi
0027 ~ Gelir Vergisi Geçici Vergi
0032 ~ Gelir Geçici Vergi
0033 ~ Kurum Geçici Vergi
0040 ~ Damga Vergisi (Beyannameli Damga Vergisi Mükellefi)
0046 ~ Akaryakıt Tüketim Vergisi
0048 ~ Gelir V. M.Talih Oyunları Asgari Vergi
0049 ~ Her Türlü İspirtolar Ve Füzel Yağından Alınan Ek Vergi
0050 ~ Kurumlar V. M.Talih Oyunları Asgari Vergi
0051 ~ Diğer Ücretler
0053 ~ Kurumlar Vergisi Kurum Geçici Vergi
0056 ~ Oyun Kağıtlarından Alınan Ek Vergi
0057 ~ Röntgen Filmlerinden Alınan Ek Vergi
0060 ~ Mülga Maden Fonu
0061 ~ Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi
0062 ~ Mülga Kooperatifçilik Tanıtma Ve Eğitim Fonu
0067 ~ G.V.K. Geçici 67/11 Maddesine Göre Yapılan İhtiyari Beyan
0071 ~ Petrol Ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi
0073 ~ Kolalı Gazoz, Alkollü İçeçekler Ve Tütün Mamüllerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi
0074 ~ Dayanıklı Tüketim Ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi
0075 ~ Alkollü İçeçeklere İlişkin Özel Tüketim Vergisi
0076 ~ Tütün Mamüllerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi
0077 ~ Kolalı Gazozlara İlişkin Özel Tüketim Vergisi
0091 ~ Tütün Mamüllerine İlişkin Ek Vergi
0092 ~ Her Türlü Alkollü İçkilere İlişkin Ek Vergi
0093 ~ Sair Şarap Ve Biralara İlişkin Ek Vergi
0094 ~ Her Türlü Alkolsüz İçeceklerden Alınan Ek Vergi
1013 ~ Eğitim,Gençlik,Spor Ve Sağlık Hizmetleri Vergisi
1018 ~ Mahsuplardan Kesilen Damga Vergisi
1020 ~ Fon Payı
1026 ~ 5254 Sayılı Kanuna Göre Muhtaç Çiftçilere Verilen Ödünç Tohumluklardan Hazine Alacağına Dönüşenler Ait Faiz
1027 ~ 2004/5682 Sayılı Bkk İle Hazine Alacğına Dönüşen Tohumluk Kredilerine Dönüşenler Ait Faiz
1028 ~ 5335 Sayılı Kanuna Göre Destekleme Fiyat İstikrar Fonuna Ait Faiz
1030 ~ Pişmanlık Zammı
1037 ~ Trafik Muayenesi Para Cezaları
1042 ~ E.Katkı Payı
1043 ~ Özel İşlem Vergisi
1046 ~ Tevkifattan Alınan Damga Vergisi
1047 ~ Damga Vergisi
1048 ~ 5035 Sayılı Kanuna Göre Damga Vergisi
1050 ~ Vergi Barışı Tefe Tutarı
1051 ~ Vergi Barışı Geç Ödeme Zammı
1052 ~ 5335 Sayılı Kanuna Göre Hazine Alacağına Dönüşen Tohumluk Kredilerine Ait Geç Ödeme Zammı
1053 ~ 5736 Sayılı Kanun Uyarınca Geç Ödeme Zammı
1055 ~ Düşük Olan Değerleme Tutarı
1067 ~ Vergi Yargı Harçları
1084 ~ Gecikme Faizi
1085 ~ Para Cezası Faizi
1086 ~ Gecikme Zammı
1087 ~ Erken Ödeme İndirimi
1088 ~ Peşin Ödeme İndirimi
1089 ~ Alınan Diğer Faizler
1090 ~ Kanuni Faiz
1091 ~ 5736 Sayılı Kanun Uyarınca Alınan Faiz
1092 ~ Hesaplanan Faiz
1095 ~ Savunma Sanayi Destekleme Fonu
1096 ~ Konut Fonu
3024 ~ Kaynak Kullanımı Destekleme Primi Cezai Faizi
3061 ~ Cezai Faiz(Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintileri)
3073 ~ Usulsüzlük Cezası
3074 ~ Özel Usulsüzlük Cezası
3076 ~ Kusur Cezası
3077 ~ Ağır Kusur Cezası
3078 ~ Kaçakçılık Cezası
3080 ~ Vergi Ziyaı Cezası
3099 ~ Vuk 112/4 Maddesi Gereğince Ödenen Faiz
4001 ~ Ek Gelir Vergisi
4003 ~ Ek Ücret Gelir Vergisi
4004 ~ Ek Götürü Ticari Kazanç Vergisi
4005 ~ Ek Götürü Serbest Meslek Kazancı Vergisi
4006 ~ Faiz Vergisi
4007 ~ Ek Emlak Vergisi
4008 ~ Gelir Dahili Tevkifat
4010 ~ Ek Kurumlar Vergisi
4011 ~ Kurumlar Vergisi Arge Harcamaları
4012 ~ Kurum Dahili Tevkifat
4014 ~ Münferit Gelir Ekonomik Denge V.
4016 ~ Ücretlerden Alınacak E.D.V.
4021 ~ 4705 Sayılı Kanuna Göre Tahsil Edilen Özel İşlem Vergisi
4030 ~ G.V.K. Geçici 67. Maddesine Göre Yapılan Tevkifat
4034 ~ Motorlu Taşıtlar Ek Vergisi
4035 ~ 4837 S.K Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi
4036 ~ 4962 S. Taşıt Vergisi
4037 ~ Trafik Muayene Ücreti Hazine Payı
4040 ~ Mülga Trafik Hizmetlerini Geliştirme Fonu Reklam Gelirleri
4041 ~ Gelir Ve Kurum Ekonomik Denge Vergisi
4042 ~ 5035 Rtük Eğitime Katkı Payı
4043 ~ Götürü Ekonomik Denge Vergisi
4044 ~ Gelir Ve Kurum Stopaj Ekonomik Denge Vergisi
4046 ~ Akaryakıt Fiyat İstikrar Payı
4047 ~ Tek Başına Alınabilen Damga Vergisi
4048 ~ Şans Oyunları Vergisi
4049 ~ 5035 Sayılı Kanuna Göre Finansal Faaliyet Harcı
4050 ~ Tekel Safi Hasılat
4060 ~ Tecilli Alacaklardan Tahsilat
4061 ~ İthalatta Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi
4063 ~ Noter Harçları
4070 ~ G.V.K. Geçici 70. Md Kapsamında Muhtasar V.
4072 ~ Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi (Tescile Tabi Olmayanlar)
4073 ~ Ertelenen Gelir Stopaj (4325 4.Madde/4369 Geçici 5.Madde)
4074 ~ Ertelenen Gelir Stopaj (4747 Sayılı Kanununun 2.Maddesi)
4077 ~ Münferit Kurum E. D. V.
4078 ~ Net Aktif Vergisi
4079 ~ Kıymetli Maden Ve Zıynet Eşyasından Alınan Vergi
4080 ~ Özel İletişim Vergisi
4081 ~ 5035 Sayılı Kanuna Göre Özel İletişim Vergisi
4101 ~ Vergi Barışı Matrah Artırımı Yıllık Gelir Vergisi
4103 ~ Vergi Barışı Matrah Artırımı Gelir Vergisi S. (Muhtasar)
4107 ~ Vergi Barışı Matrah Artırımı Dağıtılmayan Kar Stopajı
4110 ~ Vergi Barışı Matrah Artırımı Kurumlar Vergisi
4112 ~ Vergi Barışı Matrah Artırımı Gelir Vergisi (GMSI)
4114 ~ Vergi Barışı Matrah Artırımı Basıt Usulde Ticari Kazanc
4115 ~ Vergi Barışı Matrah Artırımı Gerçek Usulde Katma Değer Vergisi
4121 ~ Vergi Barışı Kesinleşen Kamu Alacakları 2. Madde 1/Ab
4122 ~ Vergi Barışı Kesinleşen Kamu Alacakları 2. Madde 1/C
4123 ~ Vergi Barışı Kesinleşen Kamu Alacakları 2. Madde/6 MTV
4124 ~ Vergi Barışı Kesinleşmeyen Kamu Alacakları 3. Madde
4125 ~ Vergi Barışı İnceleme Ve Tarhiyat 5.Madde
4126 ~ Vergi Barışı Pişmanlık 6.Madde 1/Ab
4127 ~ Vergi Barışı Pişmanlık 6.Madde 1/Diğer Hükümler
4128 ~ Vergi Barışı Ecrimisil 15.Madde
4130 ~ Vergi Barışı Kıymetli Maden Ve Ziynet Eşyası Beyanı
4140 ~ 6183 B/4 Tahsilat Genel Tebliği Tahsilatı
5015 ~ E-Beyanname B Formu
5030 ~ G.V.K. Geçici 67. Maddesine Göre Yapılan Tevkifat Ek2 Ek3
5569 ~ 5569 Sayılı Kanun Uyarınca Kobi Tecilli Tahsilat
9000 ~ İdari Para Cezası (4703 Sk)
9001 ~ Emaneten Yapılan Tahsilat
9002 ~ Nüfus Para Cezası
9003 ~ Seçim Para Cezası
9004 ~ Askerlik Para Cezası
9005 ~ Adli Mahkeme Para Cezası
9006 ~ 1475 Sayılı İç Kanununa Ba¦Lı Para Cezası
9007 ~ 3516 Sayılı Kanuna Göre Ölçü Ayar Para Cezası
9008 ~ Trafik Zabıtası Tespitine Dayalı Özel Usulsüzlük Cezası
9009 ~ Turizm Para Cezası
9010 ~ Tüketiciyi Koruma Kanununa Göre Kesilen Para Cezası
9011 ~ Çevre Kirliliği Para Cezası
9012 ~ Esnaf S.Harç
9013 ~ Gümrük Vergisi
9014 ~ Yurt Dışı Çıkış Harcı
9015 ~ Katma Değer Vergisi Tevkifatı
9016 ~ Bilirkişi Ücreti
9017 ~ Türk Uluslararası Gemi Sicil Kayıt Harcı
9018 ~ Yıllık Tonaj Harcı
9019 ~ Elektrik Piyasası Kanunu Para Cezası
9020 ~ Mükelleflerin Vergi Borcuna Mahsuben Yapılan Tevkifatlar
9021 ~ 4961 Banka Sigorta Muameleleri Vergisi
9022 ~ Kur Farkı Hesabı
9023 ~ Yüksek Öğrenim Kredi Borcu Hesabı
9024 ~ Kaynak Kullanımı Destekleme Primi Hesabı
9025 ~ İhracatta Vergi İadesi Hesabı
9026 ~ Geliştirme Ve Destekleme Fonu Hesabı
9027 ~ Çalışma İzin Harcı
9028 ~ Destekleme Ve Fiyat İstikrar Fonu Hesabı
9029 ~ Diploma Harcı
9030 ~ Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi
9031 ~ Veraset Ve İntikal Vergisi
9032 ~ Ek Taşıt Alım Vergisi
9033 ~ Tadpk İdari Para Cezası
9034 ~ Motorlu Taşıtlar Vergisi
9035 ~ Taşıt Alım Vergisi
9036 ~ Yiyecek Bedelleri
9037 ~ Teminat O. Yapılan Ths.
9038 ~ İadelerden Alacaklılar
9039 ~ Hesap Kart Ve Defterlerine İşlenmeyen Tahsilatlar
9040 ~ Mera Fonu
9041 ~ Mera Fonu Para Cezası
9042 ~ Mülga Trafik Hizmetlerini Geliştirme Fonu Ticari Plaka Gelirleri
9043 ~ Mülga Yatırım Teşvik Fonu
9044 ~ 4961 S.K. Geçici 2. Mad. 3.Fıkrasına Göre Tahsılat
9045 ~ Tahsilatı Hızlandırma Tebliğine Göre Verilen Tahakkuk
9046 ~ Özel Hesap Gelirleri
9047 ~ Tek Başına Alınabilen Damga Vergisi
9048 ~ 5035 Sayılı Kanuna Göre Harç
9049 ~ 4749 Kamu Fınans Borc Yön. Düzen. Hak. Kanun Hazine Alacakları
9050 ~ Karayolları Taşıma Kanunu İdari Para Cezası
9051 ~ Dış Seyahat Harcamaları Vergisi
9052 ~ Taşınmaz Mallar Satış Gelirleri
9053 ~ Ecrimisil Gelirleri
9054 ~ Diğer Taşınmaz Mallar İdare Gelirleri
9055 ~ Taşınır Mallar Satış Gelirleri
9056 ~ Dogalgaz Piyasası Kanunu Para Cezası
9057 ~ Doğrudan Gelir Desteği Ödemeleri
9058 ~ Petrolden Devlet Hakkı
9059 ~ Ticaret Sicil Harcı
9060 ~ Madenlerden Devlet Hakkı
9061 ~ Oyun Kağıdı Gelirleri
9062 ~ Tapu Harçları
9063 ~ Yeniden İnşa Olunacak Bina Vesair Tesisleri Tescil Harcı
9064 ~ Pasaport Ve Konsolosluk Harçları
9065 ~ Trafik Harçları
9066 ~ Yargı Harçları
9067 ~ İthal Ve İmal Ruhsat Ve Temdit Ücreti
9068 ~ Gemi Ve Liman Harçları
9069 ~ Diğer Harçlar
9070 ~ Değerli Kağıtlar Gelirleri
9071 ~ Tavizlerden Geri Alınanlar
9072 ~ İkrazlardan Geri Alınanlar
9073 ~ Yem Analiz Ücreti
9074 ~ Şeker Fiyat Farkı
9075 ~ Akaryakıt Fiyat Farkı
9076 ~ Başka Muhasebe Birimi Adına Yapılan Tahsilat
9077 ~ Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi (Tescile Tabi Olanlar)
9078 ~ Gübre Deney Ve Analiz Ücreti
9079 ~ 4961 S.K. Geçici 1. Mad. Göre Para Cezası
9080 ~ Diğer Para Cezaları
9081 ~ Zimmetlere Geçirilen Para Ve Değerlerden Borçlular
9082 ~ Fazla Ve Yersiz Yapılan Ödemelerden Borçlular
9083 ~ Sosyal Dayanışma Ve Yardımlaşmayı Teşvik Fonu
9084 ~ İstihsal Vergisi
9085 ~ Trafik Cezaları
9086 ~ Hesaplanan Gecikme Zammı
9087 ~ Takip Giderleri Karşılığı Alınan
9088 ~ Çıraklık Fonu
9089 ~ 2000/2 Sayılı Bkk Gereğince Yatırımları Teşvik Fonuna Aktırılacak Tutarlar
9090 ~ Çeşitli Gelirler
9091 ~ Petrolden Devlet Hissesi
9092 ~ Yüksek Öğrenim Harç Kredisi
9093 ~ Resmi Arabuluculuk Ücreti
9094 ~ Em.San. 17 Mad. Gelirlerin Thk Edilmemesi Cezası
9095 ~ 4961 S.K. Geçici 2. Mad. 1.Fıkraya Göre Tahsilat
9096 ~ 4369/15 Suça İştirak Eden Kişiler
9097 ~ Haksız Alınan Vergi İadesi
9098 ~ Haksız Alınan Vergi İadesi Cezası
9099 ~ Kaldırılan Vergi Artıkları
9101 ~ Şeker Kanunu İdari Para Cezası
9102 ~ Geçiş Üçreti Ve İdari Para Cezası
9103 ~ 5188 Sk. Göre Güvenlik Ruhsatı Harcı
9104 ~ Telgraf Ve Telefon Kanunu 2. Madde İdari Para Cezası
9105 ~ Spor Müsabakalrında Şiddet Ve Düzensizliğin Önlenmesi Kan. Uyarınca İPC
9106 ~ 4857 S.K. 101. Mad. Kap. İdari Para Cezaları
9107 ~ Enerji Desteği Ödemelerinden Geri Alınanlar
9108 ~ 4857 Sayılı Kanuna Göre Gelir Kaydedilecek Para Cezaları
9109 ~ 5326 S. Kabahatler Kanunu İdari Para Cezası
9110 ~ 93/4000 Sayılı Yatırımların, Döviz. Kaz. Hiz. Teşvikine İlişkin B.K.K.`nca Haksız Ödenen Enerji Teşvik Geri Ödemesi
9111 ~ Orköy Fonu Gelirleri
9112 ~ 2762 Sayılı Kanuna Göre Alınan Taviz Bedeli
9113 ~ Gelir Vergisi Tevkifatı
9114 ~ Yabancı Ülkede Güç Ve Muhtaç Duruma Düşenlere Yurda Dönüş İçin Ödünç Verilen Paralar
9115 ~ Sorumlu Sıfatıyla Verilen Kdv.
9116 ~ Hazine Zararının Geri Alınması
9117 ~ Evrensel Hizmetin Gelirleri Katkı Payı
9118 ~ Telekominikasyon Kurumu Tarafından Yatırılan Telgraf Ve Telefon Kanunu İdari Para Cezaları
9119 ~ Sivil Hava Araçları Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Devlet Garantisi Bedeli
9120 ~ Telsiz, Telefon Ve Telgraf Kanunu İdari Para Cezası %20 si
9121 ~ 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu İPC
9122 ~ 5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Kanunu İPC
9123 ~ Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunca Ödenen Analiz Ücretinin Geri Alınması
9124 ~ Kişilerden Alacak Faizleri
9125 ~ Ağaçlandırma Fonu Yönetmeliğine Göre Verilen Kredilerden Geri Alınanlar
9126 ~ 5254 Sayılı Kanuna Göre Muhtaç Çiftçilere Verilen Ödünç Tohumluklardan Hazine Alacağına Dönüşenler
9127 ~ 2004/5682 Sayılı Bkk İle Hazine Alacğına Dönüşen Tohumluk Kredileri
9128 ~ 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu Uyarınca Kesilen İ.P.C
9129 ~ 4904 Sayılı İş Kurumu Kanunu Uyarınca Kesilen İ.P.C.
9131 ~ Veraset Ve İntikal Vergisi (Sair İvazsız İntikaller)
9132 ~ Klavuzluk Ve Romörkörcülük Hizmet Payı
9133 ~ Mahalli İdarelerden Alınan Paylar
9148 ~ 4915 Ve 5035 Sk. Göre Ruhsat Harcı
9149 ~ Kirletilen Çevreniniyileştirilmesi İçingenel Bütçe Kaps.İd.Yapılan Harcamaların Tahsilatı
9153 ~ 5736 Sayılı Kanun Uyarınca Tahsil Edilecek Ecrimisil Gelirleri
9160 ~ Madenlerden Alınan Devlet Hakkından %50 İL Özel idare Payı
9161 ~ Madenlerden Alınan Devlet Hakkının %30 Fazlaları (Orman Genel Müdürlüğü Payı)
9162 ~ Kadastro Harçları
9166 ~ Karar Ve İlam Harcı
9171 ~ Sorumlu Sıfatıyla Verilen Ötv 1. Liste
9180 ~ Telsiz, Telefon Ve Telgraf Kanunu İdari Para Cezası %80i
9190 ~ Çeşitli Gelirler(Gecikme Zammı Hesaplanan)
9200 ~ DSI Sulama Tesisleri İşletme Ve Bakım Ücreti
9201 ~ DSI Sulama Tesisleri Yatırım Bedeli
9301 ~ Genel Bütçe Dışında Kalan Kurumlar Tarafından Yapılan İ.P.C
9304 ~ Telgraf Ve Telefon Kanunu 2.Madde İdari Para Cezası
9305 ~ Spor Müsabakalarında Şiddet Ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu Uyarınca İPC
9306 ~ 1475 Sayılı İş Kanununa Bağlı Para Cezası
9307 ~ 3516 Sayılı Kanuna Göre Ölçü Ayar Para Cezası
9309 ~ Turizm Para Cezası
9310 ~ 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi İ.P.C
9311 ~ Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun Uyarınca Al.İ.P.C(4207 S.K.)
9315 ~ Şeker Kanunu İdari Para Cezası
9316 ~ 4054 Sayılı Rekabet Kanununun 55. Madde Kapsamında İPC
9317 ~ 5326 Sayılı Kanun Uyarınca Cumhuriyet Savcılıklarınca Verilen İ.P.C.
9318 ~ 5326 Sayılı Kanun Uyarınca Mahkemeler Tarafından Verilen İ.P.C.
9341 ~ Mera Fonu Para Cezası
9901 ~ Adi Ortaklık Mükellefiyetsiz Mükellef Kaydı İçin Vergi Kodu

Bunu da oku :   OGS Otomatik Geçiş Sistemi borç sorgulama

Vergi Borcu Sorgulama ekranında lütfen, kimlik bilgilerinizi Türkçe karakterleri kullanarak giriniz. Soyadı, Adı, Baba Adı, Doğum Yeri, Doğum Yılı bilgilerini girdikten sonra Sorgula düğmesine basınız.

Vergi Borcu Sorgulama işlemi için ilgili linke tıklayarak sorgulayabileceğiniz gibi aşağıdaki ekrandan da sorgulama yapabilirsiniz.

Vergi Borcu Sorgulama sayfasında E-Beyanname, E-Fatura ve BTRANS işlemlerini yapabilirsiniz. Ayrıca Sorgulamalar, Motorlu Taşıtlar, Gecikme zammı faizi, tefe, gelir vergisi, GMSİ, başvuru formları ve vergi türleri hakkında bilgilere de ulaşabilirsiniz.
vergi borcu sorgulama

Devlet neden vergi alır?
Devlet kişinin bulunduğu yerde; bütünlüğünü ve refahını sağlamak adına kişiler tarafından oluşturulmuş bir mekanizmadır. Nasıl ki bir mağazanın kapanmaması için maddi anlamda gelir elde etmek gerekiyorsa bir devletin de hizmetlerini sürekli hale getirebilmesi için maddi anlamda gelire ihtiyacı vardır. Devlet her sene vatandaş sayısına göre ne kadar parya ihtiyacı olduğunu hesaplayarak duruma göre bir yüzde çıkarır ve vatandaşlarına verdiği hizmetleri ücretlendirir. Devlet varlığını korumak ve refah seviyesini arttırmak için vergi alır.

Neden vergi öderiz?
Vergi vermek bir vatandaşın en önemli ödevlerinden birisidir. Bir ürünü kaçak kullanmak, faturasız almak kısa bir süre için size yarar sağlıyor gibi gözükse de aslında devlet adına büyük bir kaos ortamını oluşmasına ve bu nedenle de zaman içinde size zarar veriyor demektir.

Bunu da oku :   Trafik cezası ve otopark sorgulama

Vergi borcu sorgulama
E-Devlet – Vergi borcu sorgulama
GİB Vergi Dairesi – E-Haciz Sorgulama
İnternet Vergi Dairesi – Vergi borcu sorgulama

ADS
5/5 - (14 votes)
(Toplam 555 defa izlendi, bugün 1 kere görüldü)

Benzer yazılar

6 Thoughts to “Vergi borcum var mı?

 1. rasim sarar

  GİB in bu hizmetini çok faydalı buluyorum. Bazen bilmediğiniz bir borcunuzu bile burada görebiliyorsunuz.

 2. gultekin dogan

  Borcum varmi

 3. rifat

  borcum varmı

 4. ramazan

  borcum varmı öğrenmek istiyorum

 5. araba vergi borcu sorgulama

 6. gürsel yetişoğlu

  vergi borcum nedir

Leave a Comment