Askerlik borcum var mı?

Askerlik borcum var mı?

Askerlik Borcum Var mı?

Askerlik, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan erkeklerin yerine getirmesi gereken bir yükümlülüktür. Askerlik borcu, askerlik yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişilere, yerine getirmedikleri askerlik hizmetinin karşılığı olarak verilen bir para cezasıdır. Askerlik borcu, her yıl Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen bir bedel üzerinden hesaplanır.

Asker nedir?

Asker, orduda görevli, erden mareşale kadar rütbeye sahip kişi. Askerlik yükümlülüğü altına giren şahıslar (erbaş ve er) ile özel yasalarla silahlı kuvvetlere katılan ve resmî bir kıyafet taşıyan kişilerdir. Askerlerin aslî görevi ülkelerinin topraklarını iç ve dış tehditlere karşı savunmaktır.

Askerlerin görevleri şunlardır:

 • Ülkenin topraklarını iç ve dış tehditlere karşı savunmak
 • Ülkenin güvenliğini sağlamak
 • Silahlı kuvvetlerin düzenini ve disiplinini korumak
 • Silahlı kuvvetlerin eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılmak
 • Silahlı kuvvetlerin ihtiyaç duyduğu diğer hizmetleri yapmak

Askerlerin sorumlulukları şunlardır:

 • Vatanını ve milletini sevmek
 • Askerlik yükümlülüğünü yerine getirmek
 • Silahlı kuvvetlerin emir ve talimatlarına uymak
 • Silahlı kuvvetlerin itibarını korumak

Askerlerin hakları şunlardır:

 • Askerlik hizmetinin gerektirdiği özlük haklarına sahip olmak
 • Silahlı kuvvetler içerisindeki eşitlik ilkesine göre muamele görmek
 • Askerlik hizmetinin gerektirdiği sosyal güvenliğe sahip olmak

Askerlik, bir ülke için önemli bir görevdir. Askerler, ülkelerinin güvenliğini ve refahını sağlamak için önemli bir rol oynarlar.

Askerlik çağı kaç devreye ayrılır?

Askerlik çağı, yoklama, muvazzaflık ve yedeklik olmak üzere üç devreye ayrılır.

Yoklama Devri

Askerlik çağının başlangıcından muvazzaflık hizmetinin başlangıcına kadar geçen süredir. Yoklama devri, askerlik çağının en önemli devresidir. Bu dönemde, askerlik yükümlülüğü altına giren kişiler, askerlik şubesine müracaat ederek yoklama yaptırırlar. Yoklamada, askerlik yükümlülüğüne ilişkin bilgiler kaydedilir ve askerlik belgesi verilir.

Muvazzaflık Devri

Askerlik çağının en önemli devresidir. Bu dönemde, askerlik yükümlülüğü altına giren kişiler, askerlik şubesine müracaat ederek sevke tabi tutulurlar. Sevk edildiğinde, askerlik hizmetinin yerine getirileceği birlik veya kuruma teslim olunarak askerlik hizmetine başlanır. Muvazzaflık hizmetinin süresi, erbaş ve erler için altı ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için on iki aydır.

Yedeklilik Devri

Muvazzaflık hizmetinin bitiminden itibaren kırk bir yaşına kadar geçen süredir. Yedeklilik devrinde, askerlik yükümlülüğü altına giren kişiler, askerlik şubesine müracaat ederek askerlik durumlarını bildirmek zorundadırlar. Yedeklilik devrinde, askerlik yükümlülüğü altına giren kişiler, ihtiyaç halinde silah altına alınabilirler.

Askerlik çağının her devresi, farklı yükümlülükleri ve sorumlulukları içerir.

Bunu da oku :   MTV; Motorlu Taşıtlar Vergisi Borç Sorgulama

Askerlik kaç gündür?

Türkiye Cumhuriyeti’nde askerlik süresi, 2024 yılı itibariyle altı aydır. Askerlik hizmeti, erbaş ve erler için altı ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için on iki aydır.

2023 yılı için bedelli askerlik süresi 28 gündür. Bu süre, yol izni ve sevk işlemleri dahildir.

Askerlik hizmetinin süresi, 2019 yılında yapılan değişiklikle altı aya indirilmiştir. Bu değişiklik öncesinde, askerlik hizmetinin süresi erbaş ve erler için 12 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 18 aydı.

Askerlik hizmetinin süresi, her yıl Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmektedir.

2024 askerlik celp dönemleri hangileridir?

2024 askerlik celp dönemleri şu şekildedir:
Şubat 2024: Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup): 08 Şubat 2024.
Mart 2024: Er (2’nci Grup): 07 Mart 2024.
Nisan 2024: Er (3’üncü Grup): 18 Nisan 2024.
Mayıs 2024: Er (4’üncü Grup): 02 Mayıs 2024.
Haziran 2024: Er (5’inci Grup): 23 Haziran 2024.
Temmuz 2024: Er (6’ncı Grup): 21 Temmuz 2024.
Ağustos 2024: Er (7’nci Grup): 18 Ağustos 2024.
Eylül 2024: Er (8’inci Grup): 15 Eylül 2024.
Ekim 2024: Er (9’uncu Grup): 20 Ekim 2024.
Kasım 2024: Er (10’uncu Grup): 17 Kasım 2024.
Aralık 2024: Er (11’inci Grup): 15 Aralık 2024.

Askerlik celp dönemleri, Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. Celp dönemleri, yükümlülerin doğum tarihlerine göre belirlenir.

Askerlik borçlanması için nasıl başvuru yapılır?

Askerlik borçlanmasının hesaplanması ve ödemesinin yapılması için Sosyal Güvenlik Kurumu’na kişinin yazılı olarak başvurması yeterlidir. Yapılan başvuruda günlük ne kadarlık bir ödeme yapmanın tercih edildiği de belirtilmelidir.

Askerlikle İlgili Tanımlar

Yükümlü: Askerlik hizmetini 1111 sayılı Askerlik Kanunu’na göre yapmak mecburiyetinde olan erkek Türk vatandaşına yükümlü denir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her erkek 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun birinci maddesi gereğince askerlik yapmaya mecburdur.
Saklı: 20 yaşına girmiş oldukları halde isimlerini nüfus kütüğüne yazdırarak nüfus cüzdanı almamış olanlara saklı denir.
Yoklama kaçağı: Mazereti olmaksızın kanuni süresi içerisinde son yoklamasını yaptırmayanlara yoklama kaçağı denir.
Bakaya: Kanuni mazereti olmaksızın celbe icabet etmeyerek sevkini yaptırmayanlar ile celbe icabet ederek sevkini yaptırdıkları halde kıt’alarına katılmayanlara veya geç katılanlara bakaya denir.
Firar: Kıt’asından veya vazifenin isbatı vücut etmeye mecbur ettiği mahalden izinsiz altı günden fazla uzaklaşmaya firar denir.
İzin tecavüzü: İzin müddetini mazeretsiz altı Gün geçirmeye izin tecavüzü denir.
Hava değişimi tecavüzü: Hava değişimi müddetini mazeretsiz altı gün geçirmeye hava değişimi tecavüzü denir.
Ertesi yıla terk: Kanuni mazeretleri sebebiyle müteakip yıl işlem göreceklere yapılan işleme ertesi yıla terk denir.
Sevk tehiri: Kanuni mazeretleri sebebiyle silah altına alınma işleminin geciktirilmesine sevk tehiri denir.
Yükümlü sayısı (esnan): Askerlik görevini yapanlar dahil olmak üzere halen muvazzaflık hizmetlerini yapmak için kıt’alarda bulunanlar, yedeğe alınmış yedek subay ve astsubaylar, yoklama kaçakları, bakayalar, kanuni sebeplerle sevkleri tehir edilenler ve askerlik şubelerinde yabancı kütük defterlerine kayıtlı olan yabancı personelin tamamına esnan denir

Bunu da oku :   Trafik cezası borç sorgulama

Askerlik Borcu Nedir?

Askerlik cezası alan kişilerin beklentilerden birisi askerlik para cezası yapılandırma olmaktadır. Fakat askerlik para cezası yapılandırma işlemleri sürekliliği olan bir işlem değil, devlet tarafından yapılan yapılandırma düzenlemesi ile birlikte sağlanan bir imkandır. Bu nedenle bu dönemler dışında herhangi bir şekilde askerlik para cezası yapılandırma yapılması mümkün değildir.

Askerlik bakaya cezası sorgulaması yapabilmek için bulunulan bölgedeki askerlik şubesine başvurmak yeterlidir. Ancak internet ortamında da bu tür sorgulama işlemlerinin yapılıyor olması ilgili kişilerin tercihini internetten yana kullanmasında etkili olmaktadır. Askerlik yoklama kaçağı cezası sorgulama işlemi için farklı internet uygulamalarından yardım alınabildiği gibi aşağıda vereceğimiz link üzerinden de araştırma yapmak mümkündür.

Bunun için ilgili kişinin öncelikle e-devlet şifresine sahip olması gerekmektedir. İlgili kişi aşağıdaki linki tıkladığında açılacak sayfaya e-devlet şifresini kodlayarak sorgulama yaptığında açılacak sayfa üzerinden birçok sorgulamayı gerçekleştirebilmektedir. İlgili kişi askerlik bakaya ceza sorgulama işlemi için açılan sayfada sol taraftaki menü üzerinden askerlik bilgilerine ulaşabilmektedir. Eğer ki, ilgili şahsın askerlik bakaya durumu yoksa ekranda “hakkınızda herhangi bir sonuç bulunmamaktadır” yazısı çıkacaktır.

Askerlik borcu, askerlik yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişilere, yerine getirmedikleri askerlik hizmetinin karşılığı olarak verilen bir para cezasıdır. Askerlik borcu, her yıl Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen bir bedel üzerinden hesaplanır.

Askerlik Borcu Kimlere Çıkarılır?

Askerlik borcu, aşağıdaki şartları taşıyan kişilere çıkarılır:

 • T.C. vatandaşı olmak
 • Erkek olmak
 • Askerlik çağına gelmiş olmak
 • Askerlik görevini yerine getirmemiş olmak

Askerlik Borcu Nasıl Sorgulanır?

Askerlik borcunuzun olup olmadığını sorgulamanın iki yolu vardır:

 • e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulama
 • Askerlik şubesine müracaat ederek sorgulama

e-Devlet Kapısı Üzerinden Sorgulama

e-Devlet Kapısı üzerinden askerlik borcunuzu sorgulayabilmek için aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekmektedir:

 1. e-Devlet Kapısı’na giriş yapın.
 2. Arama çubuğuna “Millî Savunma Bakanlığı” yazın.
 3. Çıkan sonuçlardan “Askerliğim” hizmetini seçin.
 4. “Askerliğim” hizmeti içerisindeki “Borcu Yoktur Kaydı Sorgulama” bölümüne giriş yapın.
 5. Bu bölümde, gerekli bilgileri doldurarak sorgulamayı başlatın.
Bunu da oku :   Sefer Görev Emri Sorgulama

Askerlik Şubesine Müracaat Ederek Sorgulama

Askerlik şubesine müracaat ederek askerlik borcunuzu sorgulayabilmek için aşağıdaki belgelere ihtiyacınız olacaktır:

 • T.C. kimlik numarası beyan kartı
 • Nüfus cüzdanı

Askerlik şubesine müracaat ettiğinizde, askerlik şubesi personeli size askerlik borcunuz olup olmadığını söyleyecektir.

Askerlik Borcunun Ödenmesi

Askerlik borcunuzu, PTT şubelerinden, bankalardan veya internet bankacılığı üzerinden ödeyebilirsiniz. Askerlik borcunuzu ödedikten sonra, askerlik şubesine müracaat ederek borcunuzun ödendiğini belgelendirmeniz gerekmektedir.

Askerlik Borcunun Erken Ödenmesi

Askerlik borcunuzu erken öderseniz, faiz indiriminden yararlanabilirsiniz. Askerlik borcunuzu erken ödemek için, askerlik şubesine müracaat ederek erken ödeme talebinde bulunmanız gerekmektedir.

Askerlik Borcunun Affı

Askerlik borcunuz, çeşitli nedenlerle affedilebilir. Askerlik borcunuzun affedilmesi için, askerlik şubesine müracaat ederek af başvurusunda bulunmanız gerekmektedir.

Bu hizmeti kullanarak askerlik ile ilişiğiniz olmadığına dair belge alabilirsiniz.Bu hizmet terhis ya da muafiyet durumları için geçerlidir.

🟤 Millî Savunma Bakanlığı – Askerlik Durum Belgesi Sorgulama

ASAL Bedelli Sınıflandırma Sonuç Sorgulama
Askere Gideceğim Yeri Nereden Sorgulayabilirim? + E-Devlet Askerlik Yerleri ve Zamanı Sorgulama
Muvazzaflık hizmetini tamamlamış yasal yaş sınırı içerisindeki personele Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacını karşılamak üzere verilen Sefer Görev Emri olup olmadığının sorgulandığı hizmettir.
🟤 www.turkiye.gov.tr/askerliğim sayfasındaki “Kurumlar” başlığı altında yer alan Milli Savunma Bakanlığı “Er Sınıflandırma, Yedek Astsubay, Yedek Subay ve bedelli sınıflandırma Sonucunu Sorgulama” hizmetlerinden askerlik bilgilerine ulaşabilirsiniz. Bilgilerinizde hata veya eksiklik bulunuyorsa detaylı bilgi için Milli Savunma Bakanlığı ile görüşebilirsiniz.

🟤 Millî Savunma Bakanlığı – MSB – Hizmetler

🟤 Vergi Borcu Sorgulama – Vergi borcunuzun olup olmadığını sorgulayın

Askerlik Cezaları Nereye, Nasıl Ödenir?

Yoklama kaçağı ya da bakaya durumundaysanız ve cezalarla karşı karşıya geldiyseniz bunları ödemek durumunda kalırsınız. Askerlik cezaları vergi dairelerinden ödenmektedir. Vergi dairelerinde cezalarınızı 4’e kadar taksitlendirme şansınız da bulunmaktadır.

Sonuç olarak, askerlik borcunuzun olup olmadığını öğrenmek için e-Devlet Kapısı üzerinden veya askerlik şubesine müracaat ederek sorgulama yapabilirsiniz. Askerlik borcunuz varsa, borcunuzu ödeyerek yükümlülüklerinizi yerine getirmeniz gerekmektedir.

5/5 - (6 votes)
(Toplam 9 defa izlendi, bugün 1 kere görüldü)

Benzer yazılar

5 Thoughts to “Askerlik borcum var mı?

 1. Metin K.

  Yoklama kaçağı olmamak için gereken adımları atmak gerçekten basit. E-devlet sayesinde süreci online olarak takip etmek ve başvuruda bulunmak, hem zamandan tasarruf sağlıyor hem de herkesin bu yasal sorumluluğunu yerine getirmesine yardımcı oluyor. Herkese tavsiye ederim.

 2. Kadir A.

  E-devlet üzerinden askerlik işlemlerini halletmek gerçekten pratik. Kendi başıma yapabileceğim bir iş olduğunu düşündüm ve başvurumu yaptım. Belge talepleri açıkça belirtilmişti, hızlı bir şekilde tamamladım. Yoklama kaçağı olmamak adına bu süreci atlamamak lazım.

 3. Semih G.

  Askerlik yoklama kaçağı olmamak için geçen ay e-devlet üzerinden başvurumu yaptım. Belgelerimi eksiksiz tamamladım ve süreci hızlıca sonlandırdım. Hem bilgilendirici bir deneyimdi hem de devletin çağdaş hizmetlerinden birini kullanma fırsatı buldum.

 4. orhan

  Celp dönemi tercihini nereden yapabilirim?

 5. uğur

  Merhabalar ben 5 ay önce askerliğimi tecil ettirdim yoklama kaçağı durumunda gözüktüğüm için borcum 890 lira 6 aydır ödemedim bu yüzden tecilim bozarlar mı teşekkür ederim.

Leave a Comment