Askerlik borcum var mı?

Askerlik borcum var mı? Askerlik borç sorgulama
Askerlik çağına gelen ve askerlik işlemlerini başlatmayan kişiler, kaçak olarak sayıldığı gibi haklarında ceza işlemleri de başlatılmaktadır. Bu ceza işlemlerinde kaçak olarak geçirilen süre kadar kişilere ceza verilmektedir. Bu bakımdan kişilerin askerlik işlemlerini geciktirme yapmadan askerlik şubelerinden yapması gerekmektedir. Böylece herhangi bir ceza durumu da olmayacaktır.

Yeni sistemde bedelli askerlik kalıcı hale gelecek ve yaş şartı kaldırılacak.
Bedelli askerlik kalıcı olacak, yaş şartı kalkacak
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yeni askerlik sistemi üzerinde çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Kulislerdeki iddialara göre, yeni askerlik sisteminde farklı süre formülleri üzerinde duruluyor. Formüllerden birine göre, bireylerin kaç ay askerlik yapacağını kendi eğitim durumu belirleyecek. 3-6-9 ve 12 aylık dönemler halinde yapılması planan sistemde, üniversite mezunları avantajlı olacak. Örneğin, 4 yıllık üniversiteyi bitiren için 2 ay, 2 yıllık okul bitiren için 4 ay, lise mezunu için 12 ay gibi kademeli bir formül olabilecek.

Asker ne demek?
Bir ordu içerisindeki en ufak rütbeden yani erden başlayarak en yüksek rütbeye yani generale kadar olan herkese asker denir. Bizim ülkemizde de askere özgü hukuksal ve genel bir tanım vardır. Askerlik mükellefiyeti altına girmiş olan erbaş ve erlere özel kanunlar ile Türk Silahlı Kuvvetleri’ne girmiş olan ve resmi kıyafet giyen kişilere asker denir.

Askerlik nedir?
Askerlik kanununa göre, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu sağlam her erkek, askerlik yapmakla görevlidir. Bu hizmet yirmi yaşına girince başlar. 41 yaşına girince sona erer. Yirmi yaşına girdiği Ocak ayından kırk bir yaşına girdiği Ocak ayına kadar geçen yirmi bir yıllık süreye “Askerlik Çağı” denir.

Askerlik çağı üç devreye ayrılır
l. Yoklama devri: Asker olabilecek bir insanın askerlik çağına girdiği yılın Ocak ayının birinci gününden, Askerlik Şubesinden gönderilinceye kadar geçen süreyi içine alır. İlk ve son yoklama olmak üzere ikiye ayrılır. İlk yoklamada, kimlik, adres ve askere alınacakların miktarları tesbit edilir. Bu 1 Nisan ile 15 Mayıs tarihleri arasında yapılır. Son yoklama yirmi yaşına girince başlayıp askerlik kararı aldırmayı içine alır. Bu 1 Temmuz 31 Ekim tarihleri arasında olur.
2. Muvazzaflık devri: Askerliğine karar alınmış şahsın, Askerlik Şubesinden sevk tarihinden başlayarak terhis tarihine kadar devam eder. Bu süre kanunla belirlenir.
3. Yedeklik devri: Askerin terhis olduğu zamandan 41 yaşına girilen senenin Ocak ayının birinci gününe kadar olan devredir. Bu devre içinde eğitimin tazelenmesi, yeni silahların öğretilmesi için kısa sürelerle askere Çağrılabilir. Seferberlik ilanında ise tekrar askere alınabilirler.

Bedelli askerlik nedir?
Bedelli askerlik, Türkiye’de Osmanlı döneminden bu yana aralıklarla zorunlu askerlik’e alternatif olarak süre kısalması karşılığı nakit bedel ödenmesi mantığına dayanan bir uygulamaya verilen isimdir. Bedelli askerlik, ordunun ve devletin ihtiyaçlarının karşılanması ile bireylerin işlerini kaybetmemeleri esasına dayanarak çıkarılmaktadır. Anayasa Mahkemesi de, bedelli askerliğin eşitlik ilkesine aykırı olmadığına karar vermiştir.

Askerlik yoklaması nedir?
Askerlik çağına giren erkek vatandaşların sağlık, eğitim gibi durumlarının incelenmesiyle yapılan askerliğe uygun olup olmadıkların belirlenmesi işlemine askerlik yoklaması denmektedir. Askere gitme yaşı olarak kabul edilen, 20 yaşını doldurmuş kişilerin kanunda belirtilen süre içerisinde askerlik yoklamalarını yaptırmaları gerekmektedir. Yoklama süreleri içinde yoklamalarını yaptırmayan Türk vatandaşları yoklama kaçağı durumuna düşmektedirler.

Askerlik borçlanması için nasıl başvuru yapılır?
Askerlik borçlanmasının hesaplanması ve ödemesinin yapılması için Sosyal Güvenlik Kurumu’na kişinin yazılı olarak başvurması yeterlidir. Yapılan başvuruda günlük ne kadarlık bir ödeme yapmanın tercih edildiği de belirtilmelidir.

Askerlikle İlgili Tanımlar
Yükümlü: Askerlik hizmetini 1111 sayılı Askerlik Kanunu’na göre yapmak mecburiyetinde olan erkek Türk vatandaşına yükümlü denir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her erkek 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun birinci maddesi gereğince askerlik yapmaya mecburdur.
Saklı: 20 yaşına girmiş oldukları halde isimlerini nüfus kütüğüne yazdırarak nüfus cüzdanı almamış olanlara saklı denir.
Yoklama kaçağı: Mazereti olmaksızın kanuni süresi içerisinde son yoklamasını yaptırmayanlara yoklama kaçağı denir.
Bakaya: Kanuni mazereti olmaksızın celbe icabet etmeyerek sevkini yaptırmayanlar ile celbe icabet ederek sevkini yaptırdıkları halde kıt’alarına katılmayanlara veya geç katılanlara bakaya denir.
Firar: Kıt’asından veya vazifenin isbatı vücut etmeye mecbur ettiği mahalden izinsiz altı günden fazla uzaklaşmaya firar denir.
İzin tecavüzü: İzin müddetini mazeretsiz altı Gün geçirmeye izin tecavüzü denir.
Hava değişimi tecavüzü: Hava değişimi müddetini mazeretsiz altı gün geçirmeye hava değişimi tecavüzü denir.
Ertesi yıla terk: Kanuni mazeretleri sebebiyle müteakip yıl işlem göreceklere yapılan işleme ertesi yıla terk denir.
Sevk tehiri: Kanuni mazeretleri sebebiyle silah altına alınma işleminin geciktirilmesine sevk tehiri denir.
Yükümlü sayısı (esnan): Askerlik görevini yapanlar dahil olmak üzere halen muvazzaflık hizmetlerini yapmak için kıt’alarda bulunanlar, yedeğe alınmış yedek subay ve astsubaylar, yoklama kaçakları, bakayalar, kanuni sebeplerle sevkleri tehir edilenler ve askerlik şubelerinde yabancı kütük defterlerine kayıtlı olan yabancı personelin tamamına esnan denir

Askerlik cezası
Askerlik cezası alan kişilerin beklentilerden birisi askerlik para cezası yapılandırma olmaktadır. Fakat askerlik para cezası yapılandırma işlemleri sürekliliği olan bir işlem değil, devlet tarafından yapılan yapılandırma düzenlemesi ile birlikte sağlanan bir imkandır. Bu nedenle bu dönemler dışında herhangi bir şekilde askerlik para cezası yapılandırma yapılması mümkün değildir.

Askerlik bakaya cezası sorgulaması yapabilmek için bulunulan bölgedeki askerlik şubesine başvurmak yeterlidir. Ancak internet ortamında da bu tür sorgulama işlemlerinin yapılıyor olması ilgili kişilerin tercihini internetten yana kullanmasında etkili olmaktadır. Askerlik yoklama kaçağı cezası sorgulama işlemi için farklı internet uygulamalarından yardım alınabildiği gibi aşağıda vereceğimiz link üzerinden de araştırma yapmak mümkündür.

Bunun için ilgili kişinin öncelikle e-devlet şifresine sahip olması gerekmektedir. İlgili kişi aşağıdaki linki tıkladığında açılacak sayfaya e-devlet şifresini kodlayarak sorgulama yaptığında açılacak sayfa üzerinden birçok sorgulamayı gerçekleştirebilmektedir. İlgili kişi askerlik bakaya ceza sorgulama işlemi için açılan sayfada sol taraftaki menü üzerinden askerlik bilgilerine ulaşabilmektedir. Eğer ki, ilgili şahsın askerlik bakaya durumu yoksa ekranda “hakkınızda herhangi bir sonuç bulunmamaktadır” yazısı çıkacaktır.

Askerlik Cezaları Nereye, Nasıl Ödenir?
Yoklama kaçağı ya da bakaya durumundaysanız ve cezalarla karşı karşıya geldiyseniz bunları ödemek durumunda kalırsınız. Askerlik cezaları vergi dairelerinden ödenmektedir. Vergi dairelerinde cezalarınızı 4’e kadar taksitlendirme şansınız da bulunmaktadır.

Bu hizmeti kullanarak askerlik ile ilişiğiniz olmadığına dair belge alabilirsiniz.Bu hizmet terhis ya da muafiyet durumları için geçerlidir.
✓ Millî Savunma Bakanlığı – Askerlik Durum Belgesi Sorgulama

ASAL Bedelli Sınıflandırma Sonuç Sorgulama
730 bin kişinin başvurduğu bedelli askerlikte sevk yerleri belli oldu. Bedelli askerlik Asal Bedelli sınıflandırma sonuç sorgulamaya verdiğimiz linkten ulaşabilirsiniz.
ASAL Bedelli Sınıflandırma Sonuç Sorgulama

E-Devlet Askerlik Yerleri ve Zamanı Sorgulama
Yedek subay, kısa dönem ve uzun dönem er adayları, Milli Savunma Bakanlığı kısmından askerlik yerlerini aşağıdaki link üzerinden sorgulayabilecekler
Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama ve ASAL Sevk Başvurusu

Muvazzaflık hizmetini tamamlamış yasal yaş sınırı içerisindeki personele Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacını karşılamak üzere verilen Sefer Görev Emri olup olmadığının sorgulandığı hizmettir.
✓ Millî Savunma Bakanlığı – Personel Sefer Görev Emri Sorgulama

Vergi Borcu SorgulamaVergi borcunuzun olup olmadığını sorgulayın

✓ Yeni Askerlik Sistemi 2019 – 2019 yılı askerlik sistemi nasıl oldu?

5/5 - (6 votes)
(Toplam 74 defa izlendi, bugün 1 kere görüldü)

ilgili konular

2 Thoughts to “Askerlik borcum var mı?

  1. orhan

    Celp dönemi tercihini nereden yapabilirim?

  2. uğur

    Merhabalar ben 5 ay önce askerliğimi tecil ettirdim yoklama kaçağı durumunda gözüktüğüm için borcum 890 lira 6 aydır ödemedim bu yüzden tecilim bozarlar mı teşekkür ederim.

Leave a Comment