Bankacılığın Evrimi: Dünya ve Türkiye Perspektifi

Bankacılığın Evrimi: Dünya ve Türkiye Perspektifi

Bankacılığın Evrimi: Dünya ve Türkiye Perspektifi Banka Nedir? Banka, finansal hizmetlerin sağlandığı, para birimiyle ilgili işlemlerin gerçekleştirildiği ve ekonomik sistemin temel taşlarından birini oluşturan kuruluşlardır. Bankalar, bireylerin, işletmelerin ve devletlerin mali ihtiyaçlarını karşılamak, tasarrufları toplamak, kredi sağlamak ve ödeme işlemlerini yönetmek gibi çeşitli görevleri yerine getirirler. Dünyada Bankacılık Tarihi Bankacılık, tarih boyunca çeşitli medeniyetlerde gelişmiş ve evrimleşmiştir. Antik Roma’da, bankacılık faaliyetleri, para değiş tokuşları ve kredi işlemleriyle başlamıştır. Orta Çağ’da, İtalya’daki ticaret şehirlerinde, özellikle de Floransa’da, modern bankacılık ilk adımlarını atmıştır. Rönesans dönemiyle birlikte, bankaların rolü genişleyerek uluslararası ticarette ve…

Read More