Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğü – Ceza Sorgulama

Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğü - Ceza Sorgulama

Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğü (KUGM) – Ceza Sorgulama
Bu hizmeti kullanarak işlem yapmaya yetkili olduğunuz bir firmaya 2918 ve 4925 Sayılı Kanuna göre verilen ceza bilgilerini sorgulayabilirsiniz.

Karayolu nedir kısaca açıklaması?
Trafik için, kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlardır.

Karayollarına kim bakıyor?
Karayolları Genel Müdürlüğü’nün görevi şehirlerarası yolları yapmak ve şehir geçişlerini sağlamak. Ancak İstanbul’da şehir geçişleri belediyenin sorumluluğunda. Karayolları Genel Müdürlüğü’ndeki görevler Bölge Müdürlükleri olarak düzenlenmiş. Türkiye’de 17 tane bölge var.

Otoyol neye denir?
Otoyol ya da otoban (Almanca: autobahn, İngilizce: freeway, motorway veya highway), hızlı trafik akımı sağlamak için yapılan, çok şeritli ve çift yönlü geniş yoldur. Otoyolların en önemli özelliği, erişme kontrollü olmalarıdır; giriş ve çıkış belirli noktalardan olur, yayalar ve hayvanlar giremez.

Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğü (KUGM) – Ceza Sorgulama
Bu hizmetten faydalanmak için, aşağıdaki kimlik doğrulama yöntemlerinden sizin için uygun olan bir tanesini kullanarak sisteme giriş yapmış olmanız gerekmektedir.
e-Devlet Şifresi
✓ Mobil İmza
✓ Elektronik İmza
✓ T.C. Kimlik Kartı
Banka

Karayolu Nedir?
Trafik için, kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlardır.

Karayolları Genel Müdürlüğünün trafikle ilgili görevlerini kısaca yazıp açıklayalım;
✓ Yapım ve bakımından sorumlu olduğu kara yollarında trafik güvenliğini sağlamak için gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yapar ve yaptırır.
✓ Trafik kazalarının oluş sebebine ilişkin verileri değerlendirerek önleyici tedbirler alır.
✓ Gerekli hâllerde hız sınırlamaları yapar.

Karayolları Genel Müdürlüğünün Trafikle İlgili Diğer Görevleri
✓ Otoyol, Devlet ve İl yolları ağını tespit etmek ve bu ağdaki değişiklikleri hazırlamak,
✓ Yol ağı üzerindeki yol ve köprüleri inşa ve islah etmek,onarmak ve emniyetle kullanmalarını sağlayacak şekilde sürekli bakım altında bulundurmak.
✓ Yolların yapım, ıslah, onarım ve bakımına, emniyetle işlemesine gerekli garaj ve atelyeleri, makina ve malzeme ambarları ile depolarını, servis ve akaryakıtı, tesislerini, laboratuvarları, deneme istasyonlarını, tamir yaptırmak, onarmak, donatmak, işletmek, kiralamak ve bakımlarını sağlamak,
Genel Müdürlüğün görevleri içinde bulunan işlerin, yapılması, trafik akımının emniyetle ve kolaylıkla sağlanması için gerekli (arazi dahil) her türlü binalı ve binasız taşınmaz malları kamulaştırmak, satın almak, kiralamak, kanunlarına göre geçici olarak işgal etmek.

4925 Sayılı Kanun
Bu Kanunun amacı; karayolu taşımalarını ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek, taşımada düzeni ve güvenliği sağlamak, taşımacı, acente ve taşıma işleri komisyoncuları ile nakliyat ambarı ve kargo işletmeciliği ve benzeri hizmetlerin şartlarını belirlemek, taşıma işlerinde istihdam edilenlerin niteliklerini, haklarını ve sorumluluklarını saptamak, karayolu taşımalarının, diğer taşıma sistemleri ile birlikte ve birbirlerini tamamlayıcı olarak hizmet vermesini ve mevcut imkânların daha yararlı bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

Bu Kanunun kapsamı; Bu Kanun kamuya açık karayolunda motorlu taşıtlarla yapılan yolcu ve eşya taşımalarını, taşımacıları, taşıma acentelerini, taşıma işleri komisyoncularını, nakliyat ambarı ve kargo işletmecilerini, taşıma işlerinde çalışanlar ile taşımalarda yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapıları ve benzerlerini kapsar

2918 Sayılı Kanun
Bu Kanunun amacı, karayollarında, can ve mal güvenliği yönünden trafik düzenini sağlamak ve trafik güvenliğini ilgilendiren tüm konularda alınacak önlemleri belirlemektir.

Bu Kanun, trafikle ilgili kuralları, şartları, hak ve yükümlülükleri, bunların uygulanmasını ve denetlenmesini, ilgili kuruluşları ve bunların görev, yetki ve sorumluluk, çalışma usulleri ile diğer hükümleri kapsar.
Bu Kanun, karayollarında uygulanır. Ancak aksine bir hüküm yoksa;
︾ a) Karayolu dışındaki alanlardan kamuya açık olanlar ile park, bahçe, park yeri, garaj, yolcu ve eşya terminali, servis ve akaryakıt istasyonlarında karayolu taşıt trafiği için faydalanılan yerler ile,
︾ b) Erişme kontrollü karayolunda ve para ödenerek yararlanılan karayollarının kamuya açık kesimlerinde ve belirli bir karayolunun bağlantısını sağlayan deniz, göl ve akarsular üzerinde kamu hizmeti gören araçların, karayolu araçlarına ayrılan kısımlarında da,
Bu Kanun hükümleri uygulanır.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı – Uyarı Sorgulama/Paraya Çevirme
Bu hizmeti kullanarak işlem yapmaya yetkili olduğunuz bir firmaya Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre verilen uyarı bilgilerini sorgulayabilir ve uyarıyı kaldırarak tahakkuk bilgisini alabilirsiniz.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı – Ceza Sorgulama
Bu hizmeti kullanarak işlem yapmaya yetkili olduğunuz bir firmaya 2918 ve 4925 Sayılı Kanuna göre verilen ceza bilgilerini sorgulayabilirsiniz.

KGM Geçiş İhlal Sorgulama
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı – Ceza Sorgulama(Gerçek Kişi)
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı – Ceza Sorgulama(Tüzel Kişi)
e-devlet turkiye.gov.tr KUGM Uyarı Sorgulama/Paraya Çevirme
TÜVTÜRK
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

ADS
5/5 - (7 votes)
(Toplam 316 defa izlendi, bugün 1 kere görüldü)

Benzer yazılar

2 Thoughts to “Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğü – Ceza Sorgulama

  1. adnan

    Ankaradan araç aldım, Ankaradan tekirdağa getirene kadar kaçak geçiş oldu tabii. Şimdi HGS ve OGS borçlarını nereye ödeyeceğim. Online platform yok sanırım

  2. asuman

    HGS bakiyeniz yetersizken gişeden geçerseniz 15 gün içinde geçiş için yeterli tutarı hesabınıza yatırmanız lazım o zaman herhangi bir cezai işleme tabi değilsiniz.

Leave a Comment