Yapılandırma Borcu Sorgulama

Yapılandırma Borcu Sorgulama

Vergi ve trafik cezası borcunu, ‘af’ kapsamında yapılandırarak çok büyük avantaj sağladığı halde taksitleri zamanında ödemediği için hakkını kaybeden 2.5 milyon kişiye ikinci bir şans tanındı

Read More

Torba Yasa Resmi Gazete’de yayımlandı

Torba yasada neler var?

Torba Yasalar: Çok Boyutlu Düzenlemenin Yolculuğu Torba Yasa, Torba Kanun nedir? “Torba yasa”, “Torba Kanun” terimi, bir ülkedeki yasama organının çeşitli konularda birden fazla düzenleme ve değişikliği içeren geniş kapsamlı bir yasa paketini ifade eder. Torba yasalar, genellikle birçok farklı konuda düzenleme içerir ve bu nedenle “torba” adını alırlar çünkü bir torba içinde birçok farklı öğe bulunabilir. Torba yasalar, bir yasama döneminde bir araya getirilen farklı konulardaki yasa tasarılarını birleştiren ve bu tasarıları toplu olarak ele alan yasama dokümanlarıdır. Bu tür yasalar, zaman ve kaynak tasarrufu sağlamak amacıyla kullanılabilir, ancak…

Read More