Borç ile ilgili Kanunlar

Borç ile ilgili Kanunlar

Borç Kavramı Borç, hukuki bir ilişki çerçevesinde, bir kişinin diğerine belirli bir şeyi yapma, yapmama, verme veya vermeme yükümlülüğüdür. Borç, genellikle bir sözleşme veya yasal düzenleme sonucu ortaya çıkar ve taraflar arasındaki maddi ilişkiyi düzenler. Borç, genel olarak bir alacaklı ve bir borçlu arasında geçerli olan bir hukuki ilişkidir. Alacaklı, bir talepte bulunma hakkına sahiptir ve borçlu bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Borç İlişkisinin Unsurları Bir borç ilişkisi, genellikle belirli unsurları içerir. Bu unsurlar, borç ilişkisinin doğuşunu ve yürütülmesini düzenleyen temel kavramları içerir: Taraflar (Alacaklı ve Borçlu) Borç ilişkisinin en…

Read More

MTV; Motorlu Taşıtlar Vergisi Borç Sorgulama

MTV, Motorlu Taşıtlar Vergisi

MTV taksit ödemelerini yapmak isteyen vatandaşlar konu ile ilgili araştırmalarını sürdürürken, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden, şifre girişi yapmadan sadece TC Kimlik numarası bilgileri girilerek borçlar ödenebilecek.

Read More