Vakıflar Genel Müdürlüğü Kira Sorgulama ve Ödeme

Vakıflar Genel Müdürlüğü Kira Sorgulama ve Ödeme

VGM – Vakıflar Genel Müdürlüğü Kira Sorgulama ve Ödeme
Vakıf, gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin, belirli bir mülk ve hakla belirli ve sürekli bir amaca tahsis edilmesi ile oluşan müessesedir. Geleneksel olarak, bir hizmetin gelecekte de yapılması için belli şartlarla ve resmi bir yolla ayrılarak bir kimse tarafından bırakılan mülk veya paraya “vakfiye” denir. Bu geleneksel yapının Türkiye Cumhuriyeti Anayasası kurumsallaştırılması ile oluşmuştur. Anayasaya göre “Dernekler ve vakıflar kendi konu ve amaçları dışında toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyemezler.” Yani belirli bir amaç için kurulur ve bunun dışında etkinlik gösteremezler. Türkiye’de vakıflar, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından denetlenirler.

Anayasa Mahkemesinin 17/04/2008 tarihli ve E.:2005/14, K.:2008/92 sayılı Kararı ile, Vakıflarda üyelik olmaz maddesi iptal edilmiştir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü
Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2 Mayıs 1920’de, Şer’iyye ve Evkaf Vekaleti olarak kurulan, 3 Mart 1924’te şimdiki adını alan, Türkiye’deki vakıfları denetlemekle yükümlü müdürlüktür.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti döneminde de faaliyetlerine devam eden 41.500 Osmanlı vakfından kurucu ve mütevellisi ölen vakıfları yöneterek özel bir rol üstlenmiştir. Vakıflar Genel Müdürlüğü bahsedilen vakıflara ait 18.500 tarihi bina ve 67.000 emlakin restorasyonu, bakımı ve mülkiyet yönetimini de üstlenmiştir. 38.000 kişiyi istihdam eden ve 120 milyon avro değerinde kira gelirine sahip Türkiye’nin en büyük bankalarından biri olan Vakıfbank’ın sahibidir. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün bir diğer önemli işlevi ise yönettiği vakıfların gelirleriyle binlerce fakir ve ihtiyaç sahibi kişiye sağladığı sosyal hizmetlerdir. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanından sonra kurulan yaklaşık 4500 vakfın faaliyetlerini denetlemektedir.

Misyonumuz: “vakiflari, vakfedenlerin iradesi doğrultusunda, günümüz şartlarina uygun olarak yaşatmak, geliştirmek ve gelecek nesillere aktarmak”
Vizyonumuz: “evrensel değerler ve çağdaş yöntemler ile insanliği, vakif ruhu ve medeniyetinde birleştiren öncü bir kurum olmak”

Vakıfların Amaçları; Vakıflar, tarih boyunca hangi amaçlarla kurulmuş olurlarsa olsunlar, İslâm ve Türk dünyasında birbirinden önemli çok çeşitli hizmetleri üstlenerek, günümüzde modern devletin yapmakta olduğu çok sayıda kamusal görevi yüzyıllarca başarıyla yerine getirmişlerdir. Vakıflar, aynı zamanda, servetin zengin kesimlerden toplumun daha fakir kesimlerine doğru akışını önemli ölçüde gerçekleştirerek sosyal dengelerin kurulmasında ve sosyal bütünleşmenin sağlanmasında, içtimaî barışın sürekliliğinde, sınıf çatışmalarının önlenmesinde, kamunun hizmet taleplerinin yerinde karşılanmasında, siyasî ve ekonomik istikrarın sağlanmasında da merkezî yönetimlerin en büyük yardımcıları olmuşlardır.

1 Mart 1922’de T.B.M.M.’ni Açış Nutkundan
​”Vakıflarla ilgili konulara gelince; bilinmektedir ki vakıflar memleketimizin mühim bir servetini teşkil eder. Bu servetten millet ve memleketin gerektiği şekilde istifade edebil​mesi için Şer’iyye Vekâletiyle beraber bütün Bakanlar Kurulunun ve hatta Yüce Meclisin bu hususu ehemmiyetle tetkik ile bu büyük müessesenin haraplıktan korunmasını ve memlekete faydalı bir hale konulmasını temenni eylerim.

Efendiler;
Vakıfların varoluş esprisi göz önüne alınınca; bunun dinî müesseseler ile beraber hizmet ve sosyal dayanışmayı hedeflediği ortaya çıkar.

“Vakıfların imarethaneler, bîmarhâneler, hastahaneler, kütüphaneler, kervansaraylar, hamamlar, çeşmeler, mektepler, medreseler ve diğer irfan müesseselerini kapsamış olması, vakıflara ait konuların çözümünde uyulması zorunlu olan esasları göstermektedir.”
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Sıkça Sorulan Sorular
Kiralamak İstediğim Taşınmazı İhaleden Önce Görebilir Miyim?
Taşınmazlar hâlihazır duruma göre ihaleye çıkarılmakta olup, bu nedenle ihale öncesi taşınmazı mutlaka görmeniz gerekmektedir.

​Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne Ait Taşınmazları Kiralayarak, Kaç Yıl Kullanabilirim?
Kira bedelini zamanında ve eksiksiz olarak ödemeniz ve vakıf taşınmazda akde aykırı bir durum oluşturmadığınız takdirde, sözleşmesinde belirtilen şartlar dahilinde uzun süre kullanmanız mümkün olmaktadır.

Taşınmazın Kirasının Yıllık Artış Oranı Nedir?
Sözleşmelerinde aksi bir hüküm bulunmadıkça, kira süreleri dolan taşınmazların kira bedelleri, Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksindeki oran (ÜFE On iki Aylık Ortalamalara Göre Değişim %), kiralananın durumu ile emsal ve rayiç kira bedelleri dikkate alınarak belirlenir.
Emsal ve rayiçlerinden düşük olduğu tespit edilen taşınmaz kiracılarına uygulanacak artış oranı, taşınmazın emsal ve rayiç bedeli baz alınarak usulüne uygun olarak Bölge Müdürlüklerince yeniden belirlenir.

Kira Bedelini En Son Ne Zaman Ödeyebilirim?
Kira bedeli ödeme yükümlülüğü yer teslim tarihi ile başlar. Sözleşmede başka bir hüküm yoksa her ayın birinci iş günü kira bedeli ödeme günüdür. Kira bedeli ödeme süresi ise; her ayın beşinci iş günü mesai bitiminde sona erer.

Kiramı Hangi Kanallardan Ödeyebilirim?
T.C. / Vergi No ve kira dosya numarası ibraz edilerek, Vakıflar Bankası T.A.O. nın herhangi bir şubesinden, Vakıfbank İnternet Bankacılığı üzerinden, Vakıfbank hesabınız üzerinden otomatik ödeme talimatı vererek, Herhangi bir Bankaya ait ATM/kredi kartıyla Genel Müdürlüğümüze ait internet sitesi üzerinden (www.vgm.gov.tr ) e-ödeme yoluyla ayrıca Kurumumuzca Vakıflar Bankası ile yapılan protokol dahilinde kredili ödeme talimatı (dbs) verilerek kira ödemeler yapılmaktadır. Kiracı, Bankalardan veya kurumdan elektronik para aktarımı (EFT) havale vb. ödemeler yapamaz.

Ödeme noktaları haricinde yapılan ödeme gönderilerinden doğacak sorunlardan VGM idaremiz sorumlu tutulamaz.

Vakıf Sorgulama : https://www.vgm.gov.tr/vakif-sorgulama/vakif-sorgulama
Kuruma Ait İnternet Sitesi Üzerinden Sunulan Hizmetler : https://www.turkiye.gov.tr/vakiflar-genel-mudurlugu
Vakıflar Genel Müdürlüğü Kira Ödeme – Sorgulama Sistemi : https://www.turkiye.gov.tr/vgm-kira-odeme-sorgulama-sistemi

E-Ödeme Ekranı
Borç Sorgula : Kira borcu, işgalci kira borcu, tahsis borcu, taviz borcu ve satış borçlarınızı sorgulayabilirsiniz.
Borç Öde : Kira borcu, işgalci kira borcu, tahsis borcu, taviz borcu ve satış borçlarınızı bu ekrandan ödeyebilirsiniz.
Ödediğim Borçlar : Ödediğiniz kira borçlarının durumunu burdan sorgulayabilirsiniz.
Otomatik Ödeme Talimatını İptal Et : Kredi kartı ile verdiğiniz talimatları bu ekrandan kaldırabilirsiniz.
https://odeme.vgm.gov.tr/

ADS
5/5 - (4 votes)
(Toplam 360 defa izlendi, bugün 1 kere görüldü)

Related posts

Leave a Comment