Aynı Hanede İkamet Eden Kişi Belgesi Sorgulama

Aynı Hanede İkamet Eden Kişi Belgesi Sorgulama

Aynı Hanede İkamet Eden Kişi Belgesi Sorgulama
Bu hizmeti kullanarak, kendi yerleşim yeri adresinizde oturan kişilerin listesini içeren barkodlu belgeyi sorgulayabilirsiniz.

Türkiye’de son günlerde evde oturanların bilgisi dışında o evde yaşıyormuş gibi gösterilen özellikle yabancı uyruklu kişiler e-devlette ifşa oldu.

Peki, e-devlette evinizdeki yaşayan kişilerin bilgisini nasıl öğrenebilirsiniz?
Hane içerisinde kaç kişinin oturduğunu e-devlet sistemi üzerinden kolayca görebilirsiniz. Kurum ve kuruluşlar tarafından bazen hane içerisinde kaç kişinin oturduğuna dair belgenin teslim edilmesi istenir. Bu durumda e-devlet sistemini kullanarak hanede kaç kişinin oturduğuna dair belgeye ulaşabilirsiniz. Alttaki adımları takip edebilirsiniz.

“Yerleşim Yeri” kavramı, Türk Medeni Kanunu’nun 19’uncu maddesinde tanımlanmıştır.

Maddede: “Yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir. Bir kimsenin aynı zamanda birden çok yerleşim yeri olamaz. … ” denilmektedir.

“Yerleşim Yeri” tanımı dışında kalan yazlık, kışlık, öğrenci yurdu, cezaevi, askerlik hizmetinin yapıldığı yer gibi geçici süreyle kalınan yerler ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda, “Diğer Adres” olarak tanımlanmaktadır.

“Adres bildirimi”, kişinin yerleşim yeri adresini ve varsa diğer adresini, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce kaydedilmek üzere bildirmesidir.

Adres Kayıt Sistemi’nin hayata geçirilmesi ile birlikte;
?‍?‍? Nüfus sayımların evden yapılma zorunluluğu ortadan kalkmıştır.
?‍?‍? Adres verilerinin tek merkezden standartlara uygun bir şekilde yönetilmesi ve paylaşılması sağlanmıştır.
?‍?‍? Yerleşim yeri bazında güncel nüfusun nitelik ve niceliklerine ilişkin güvenilir istatistiklerin üretilmesi sağlanmıştır.
?‍?‍? Adres kayıtlarının doğru tutulmamasından, yanlış adres beyan edilmesinden, bilgi kirliliğinden ya da adres bileşenlerinin çok sık değişmesi sonucu ortaya çıkan adres karmaşası yüzünden oluşan ekonomik kayıplar önlenmiştir.
?‍?‍? Seçmen kütüklerinin oluşturulması ve güncelleştirilmesindeki ek maliyet yükü ortadan kalkmıştır.
?‍?‍? Sağlık, eğitim, vb. kamu hizmetleri sistem üzerinde tutulan veriler kullanılarak zaman ve maliyet efektif bir şekilde planlanmaya ve uygulanmaya başlanmıştır.
?‍?‍? Tahsilatlar için gönderilen tebligatların ilgilisine adres eksikliği nedeniyle geç ulaşması ya da hiç ulaşmamasından kaynaklanan gelir kaybı ve kaçaklar önlenerek vergi gelirlerinin artırılması sağlanmıştır.
?‍?‍? Kent bilgi sistemlerinin alt yapısında kullanılması sağlanmıştır.
?‍?‍? Kamu yatırımlarının planlanması ve uygulanması gerçek veriler ışığında olacağından kayıp ve kaçaklar önlenmiştir.

Adres bildirimi nereye yapılır? e-Devlet’ten yapılabilir mi?
Adres bildirimi, yurt içinde nüfus müdürlüklerine, hizmet alımı ile ilgili başvuru sırasında, Bakanlıkça belirlenen adrese dayalı hizmet sunan kuruluşlara da adres değişikliği bildiriminde bulunulabilir. Yurt dışında yaşıyorsanız adres bildiriminizi dış temsilciliklere yapabilirsiniz.

Ben kimlerin adres bilgisini alabilirim? Benim adres bilgilerimi kim alabilir?
Yerleşim yeri adresi ve diğer adres bilgilerinin verilmesi kişinin rızasına bağlıdır.

Bir kişinin adres bilgisini kendisi, aynı konutu paylaşan (yani aynı adreste kayıtlı olan) bulunan, eş ve ergin çocukları ya da bu konuda yetki verdiği vekili alabilir.

Bunun dışında kimse kimsenin adres bilgisini alamaz.

Kişiler, kendilerinin ve ergin olmayan çocuklarının yerleşim yeri belgelerini, e-Devlet’ten sorgulayabilir, sonucu fiziki veya elektronik ortamda merciine verebilirler.

E-Devlet kapısı üzerinden alınan belgeler, nüfus müdürlüklerinden alınmış diğer belgelerle aynı hukuki değere sahiptir.

e-Devlet üzerinden aynı hanede ikamet eden kişi belgesi sorgulama ve doğrulama hizmetimiz hayata geçmiştir! Siz de oturduğunuz adreste kayıtlı kişileri aşağıdaki sorgulama linkine tıklayarak öğrenebilirsiniz.

Aynı hanede ikamet eden kişi belgesi sorgulama işleminde adresimde başkaları da görünüyor. Ne yapmalıyım?
Cimer’e şikayet edin. Polis veya jandarma geliyor, adresi kontrol ediyor siliyor oturmayanı.

Bir adreste kimin oturduğunu nasıl öğrenebilirim?
https://adres.nvi.gov.tr/ adresinden gerekli TC Kimlik numarasını dolduruğunuzda istediğiniz kişinin adresini sorgulayıp, bulabilirsiniz.

Adresimde Başkası Görünüyor Ne Yapmalıyım?
E-devlet sistemi son zamanlarda vatandaşların hanede kaç kişi yaşadığını görüntüleyebileceğiniz ekran kullanıma açıldı. Birçok vatandaş ikamet ettiği hanede kişi belgesini görüntülerken hanede başka birisinin kayıtlı olduğunu görüntüledi. Peki bu durumda neler yapabilirsiniz?

Adres değişikliği yapmanız gerekir. Adres değişikliği yapılmadığı zaman böyle durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. İkamet ettiğin bölgede bulunan İl Nüfus Müdürlüklerine giderek adres değişikliği gerçekleştirdikten sonra bu durumu değiştirebilirsiniz. İkamet değiştirme ve adresi başkasına taşıma önemli bir süreçtir. Adresiniz doğru ancak hanenizde başka birisi varsa o zaman İl Nüfus Müdürlüklerine giderek durumun düzeltilmesini sağlayabilirsiniz.

Aile ikametgah belgesi nasıl alınır?
Geçmişte sadece muhtarlıklardan alınan ikametgah belgesini, günümüzde Nüfus Müdürlükleri ve e-Devlet yoluyla da almak mümkün. Müdürlüklerden nüfus cüzdanınızla alabileceğiniz ikametgah belgesini, e-Devlet uygulaması ile sıra beklemeden ve zaman kaybı yaşamadan edinebilirsiniz.

E-Devlet hanede yaşayan kişi sayısı sorgulama ekranı hizmet vermeye devam ediyor. Vatandaşlar hizmeti kullanarak, kendi yerleşim yeri adresinde oturan kişilerin listesini içeren barkodlu belgeyi görüntüleyebilecek.
Adres : https://www.turkiye.gov.tr/nvi-ayni-hanede-ikamet-eden-kisi-belgesi-sorgulama

ADS
5/5 - (8 votes)
(Toplam 218 defa izlendi, bugün 1 kere görüldü)

Benzer yazılar

Leave a Comment