Doğum Borçlanması Sorgulama

doğum borçlanması ve sorgulama

Doğum Borçlanması
Bilindiği gibi Kanun sigortalılara Sosyal Güvenlik açısından belli süreleri borçlanma hakkı vermekte ve bu süreler borçlanıldığında daha erken emekli olma imkanı sağlanmaktadır.İşte bu süreler içerisinde kadınlar için en önemli olanı “Doğum Borçlanması”dır.

Kadın çalışanların ilk defa sigorta tescil tarihinden itibaren doğan çocukları için doğum borçlanması yapma hakları bulunmaktadır. Erkeklerde askerlik borçlanmasının benzeri olan doğum borçlanması nedir? Doğum borçlanması kaç gün yapılır? Doğum borçlanmasının şartları nelerdir? Doğum borçlanması nasıl hesaplanır? Merak ettiğiniz tüm soruların cevaplarını bu yazımızda bulabilirsiniz …

Doğum Borçlanması nedir?
Doğum Borçlanması bir hizmet borçlanması türüdür. Kadın çalışanlara sigorta, bağkur ya da diğer kapsamlardaki başlangıç tarihinden sonra doğan çocukları için gün borçlanması yaparak bu günleri hizmetten saydırmasına olanak sağlayan bir haktır. Sigortalılık statüsü fark etmeksizin bütün kadın sigortalılar doğum borçlanması yapma hakkına sahiptir. 4/a’lı, 4/b’li ve 4/c’li, yani SSK’lı, Bağ Kur’lu ve Emekli Sandığı mensubu bütün kadın sigortalılar doğum borçlanması yapabilir.

Doğum borçlanması talebinde bulunan kadın sigortalının işvereninden belge istenilmeksizin Kurum hizmet kayıtlarından tespiti yapılarak işlem sonuçlandırılacaktır. Peki Doğum borçlanması nereye, nasıl başvurulur?

Doğum borçlanmasının koşulları ne? Doğum borçlanması başvurusu nereye yapılır? Doğum borçlanması için yapılacak ödeme tutarı nedir? Emekli aylığı hemen bağlanır mı?
Başvuru için;
✓ Nüfus cüzdanı fotokopisi,
✓ Doğum Borçlanması Başvuru Formu

1- Bağkurlu kadın nereye başvuracak?
Bağkur kapsamında sigortalı olan kadınlar doğum borçlanması başvurusunu Bağkur dosyasının tescilli olduğu ve bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkezine/Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne yapacak.

2 – SSK’lı kadınlar başvuruyu nereye yapacak?
SSK’lılar doğum borçlanması başvurusunu en son çalışmasının/hizmetinin bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkezine/Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne yapacaklar.

3 – Emekli Sandığı kapsamındaki kadınlar nereye başvuracak?
Emekli Sandığı çalışanları (memur) doğum borçlanması başvurusunu ‘ Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhıye/ANKARA’ adresindeki Kamu görevlileri (eski kamu görevlileri sigortalıları veya hak sahipleri “SGK Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı’ na yapacak.

Bunu da oku :   E-Devlet üzerinden borçlanma başvurusu talebi

4 – Doğum borçlanması için istenen evraklar nelerdir?
Doğum borçlanması talebinde bulunacak SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamında çalışması olan kadın sigortalıların borçlanma talep dilekçelerini doldurmaları ve kimlik fotokopilerini eklemeleri yeterli oluyor.

5 – Doğum borçlanması en çok kaç çocuk için geçerli?
Doğum borçlanması sigortalı işe başlama tarihinden sonra doğan 3 çocuk için yapılabiliyor. Kadın sigortalı talebi halinde ve gerekli şartları da sağlamak koşulu ile 2160 güne kadar doğum borçlanması hakkı var.

6 – İlk defa sigortalı işe başlama tarihini öne çeker mi?
Doğum borçlanması sigortalı işe başlama tarihini geriye çekmiyor ama prim günü toplamında dikkate alındığı için prim için ekstra çalışma gereğini ortadan kaldırıyor.

7 – Doğum borçlanması koşulları nelerdir?
Kadın sigortalının doğum borçlanması talebinde bulunabilmesi için; şu şartlar aranıyor:
✓ Sigortalı kadının doğumdan önce çalışması olmalı,
✓ Doğumdan sonraki sürelerde adına prim yatırılmamış olmalı,
✓ Borçlanabileceği sürede çocuğunun yaşamış olması gerekiyor.

8 – Borçlanma süreleri
✓ Sigortalı kadının doğumdan sonraki sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise on haftalık süreleri, doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışması halinde, doğum sonrası istirahat süresine eklenen süre dahil toplam istirahat süresi ile birlikte toplam iki yıllık süre borçlanılabilir.
✓ Kadın sigortalılar doğum nedeniyle çalışamadıkları en fazla üç defa olmak üzere ikişer yıllık sürelerini (toplamda en fazla 6 yıla tekabül etmektedir.) borçlanabilir.
✓ Doğum borçlanması talebinde bulunan kadın sigortalıların doğum yaptığı tarihten sonra adına primi ödenmiş süreler borçlanma hesabında dikkate alınmaz. Prim ödenmiş süreler iki yıllık süreden düşülerek kalan süre borçlandırılacaktır
✓ Doğum borçlanması yapılacak sürede çocuğun vefat etmesi halinde vefat tarihine kadar olan süreler borçlanılabilir.
✓ İlk doğumunu yaptıktan sonra iki yıl dolmadan ikinci doğumunu yapan kadın sigortalı, ilk doğumdan ikinci doğuma kadar geçen süre ile ikinci doğum için borçlanabileceği iki yıllık sürenin toplamı kadar geçen süreyi borçlanılabilir.

9 – Doğum borçlanması başvurusu nereye yapılır?
a) 4-a’lı (SSK’lı) kadınlar başvurusunu en son çalışmasının bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkezi’ne/SGK İl Müdürlüğü’ne (yani en son primi hangi ildeki işyerinden yatmışsa o ilde)
b) 4-b’li (Bağ-Kur’lu) kadınlar başvurusunu Bağ-Kur dosyasının bulunduğu ve tescilli olduğu Sosyal Güvenlik Merkezi’ne/SGK İl Müdürlüğü’ne,
c) 4-c’li (Emekli Sandığı) kapsamındaki kadınlar başvurusunu “SGK Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı”na (Mithatpaşa Caddesi No: 7, Sıhhiye/Ankara) yapabilir.

Bunu da oku :   Hastane Borcum Var mı?

10 – Doğumdan sonra prim yatırılan süreler dikkate alınır mı?
Doğum borçlanması talebinde bulunan kadın sigortalıların doğum yaptığı tarihten sonra adına primi ödenmiş süreler varsa bunlar borçlanma hesabında dikkate alınmaz. Prim ödenmiş süreler iki yıllık süreden düşülerek kalan süreler borçlandırılır.

11 – Doğum borçlanması yaparak emeklilik tarihini öne çekmek mümkün mü?
Doğum borçlanması sadece doğumdan önce sigorta girişi yani ilk sigortalılık tarihi doğumdan önce olan kadın sigortalılar tarafından yapılabilir ve yalnızca prim ödeme gün sayısı kazandırarak emeklilik prim gününü doldurulmasına katkı sağlar. Doğumdan sonraki süreler borçlanılabildiği için sigorta girişi geri gitmez ve bu nedenle de emeklilik yaşını geriye çekmez.

12 – Borçlanılan primler ne zamana kadar ödenebilir?
Borçlanılan primler Kurum tarafından hesaplanan prim borcunun kişiye tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içerisinde ödenmesi gerekmektedir. Bir ay içinde ödenmeyen borçlanmalar ödenmediği takdirde hak kaybı olmaz. Yeniden başvurulduğu takdirde herhangi bir cezai şart olmadan primler ödenebilir. Primi ödenmeyen borçlanma süreleri hizmetten sayılmaz.

13 – Vefat eden çocuklar için borçlanma yapılır mı?
Kadın sigortalıların doğum borçlanması yapılacak sürede çocuğun vefat etmesi halinde vefat tarihine kadar geçen süreler borçlanılabiliyor.

14 – Doğumdan sonraki 2 yılda bir çocuk daha doğuran kadın sigortalı ne kadarlık süreyi borçlanabilir?
İlk doğumunu yaptıktan sonra iki yıl dolmadan ikinci doğumunu yapan kadın sigortalı, ilk doğumdan ikinci doğuma kadar geçen süre ile ikinci doğum için borçlanabileceği iki yıllık sürenin toplamı kadar geçen süre borçlanabilir.

Bunu da oku :   SGK borç sorgulama

15 – Emekli aylığı hemen bağlanır mı?
Eğer yaş ve sigorta süresi şartları tamam sadece prim gün sayısı eksikse, eksik olan prim gün sayısını doğum borçlanması ile dolduranlara, işlemler tamamlanır tamamlanmaz emekli aylığı bağlanır.

ÖDEMEYE DİKKAT
16 – Doğum borçlanması nasıl hesaplanır?
Doğum borçlanması, sigortalıların veya hak sahiplerinin Borçlanacakları dönemdeki güncel prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, belirleyecekleri günlük kazancın yüzde 32’si üzerinden hesaplanmaktadır. Hesaplama, borçlanma yapılmak istenildiği dönemde geçerli prime göre esas günlük kazancın alt ve üst sınırlarından yapılmaktadır. Yani doğum yapılan senenin esas kazancı değil, Borçlanılan senenin esas kazancı baz alınır.

01 Ocak 2022’dan 31 Aralık 2022 Tarihine kadar Asgari ücret üzerinden hesaplanmış (En düşük) DOĞUM borçlanması tutarı aşağıda belirtilmiştir. Doğum sonrası, sigortalı kadınlara ya da erkeğin sigortalı olmayan eşine ödenen emzirme ödeneği bu yıl 316 liraya çıkarıldı. Geçen yıl bu rakam 232 lira olarak uygulanıyordu.

Bu tutarlar arasında kadın işçiler, istediği miktarı ödeyebilirler. Ödeme tutarı ne kadar yüksek olursa, emekli aylığını da o kadar artırıyor. Dolayısıyla, ekonomik gücü olan kadınların mümkün mertebe yüksek bir tutar üzerinden ödeme yapmasında yarar var.
Örneğin 500 günü eksik olan bir kadın eğer yukarıdaki koşulları taşıyorsa 500 gün için doğum borçlanmasını asgari 9.480 TL (500 x 18,96=8.780) ödeyerek yapabilir. Burada önemli olan eksik prim gün sayısı kadar doğum borçlanması yapılması. Yani borçlanılabilecek tüm süreyi borçlanma zorunluluğu yok!

Doğum Borçlanması Sorgulama
4A Doğum Borçlanması Başvurusu
4B Doğum Borçlanması Başvurusu
Ne zaman emekli olurum?
Kamu Görevlisi Kadın Sigortalının Doğum Sonrası Primsiz Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

ADS
5/5 - (14 votes)
(Toplam 356 defa izlendi, bugün 1 kere görüldü)

Benzer yazılar

3 Thoughts to “Doğum Borçlanması Sorgulama

  1. yelda

    Kaç çocuğa kadar doğum borçlanıyoruz?

  2. hülya

    Doğum borçlanması için banka kredisine başvuruyorlar. Bu sefere emeklilik için bankaya borçlanıyoruz.

  3. emre koçak

    ne kadar süre doğalgaz borcu ödemezsem, kapatmak için gelirler?

Leave a Comment