Vakıflar Genel Müdürlüğü Kira Sorgulama ve Ödeme

Vakıflar Genel Müdürlüğü Kira Sorgulama ve Ödeme

Arapça bir sözcük olan ‘vakf’; sözlük anlamı ile durdurma, hareketten alıkoyma, hareketsiz bırakma manalarına gelir. Ayrıca “tamamen verme, büsbütün verme” anlamına da gelir. GM – Vakıflar Genel Müdürlüğü Kira Sorgulama ve Ödeme: Kiracılar için Kolaylık Sağlayan Hizmet VGM, Türkiye’de Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün kısaltmasıdır. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti’nin vakıflar alanında en üst düzeydeki yönetim ve denetim organıdır. Türkiye’deki vakıfların idari işlerinden, mülklerinin yönetimine kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösterir. Vakıflar Genel Müdürlüğü 1826 Evkaf-ı Hümayun Nezareti 1921 Şer‘iyye ve Evkaf Vekâleti 1924 Evkaf Umum Müdürlüğü 1984 Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar…

Read More