SGK borç sorgulama

SGK Sosyal Güvenlik Kurumu

SGK Sosyal Güvenlik Kurumu borç sorgulama
SSK; kısaltması SSK olan Sosyal Sigortalar Kurumu, Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı olarak kurulmuş bir güvenlik kurumudur. Vatandaşların çalışma koşullarını güvenli hale getirmek maksadıyla devlet tarafından kurulmuştur. Sosyal Sigortalar Kurumu, ülkemizin en büyük sosyal güvenlik kuruluşudur. Ülkenin büyük bir çoğunluğuna sağlık ve sigorta hizmeti vermektedir. Sosyal güvenlik, ülke vatandaşlarının yaşayabileceği tehlikelere karşı, bunlar fizyolojik, sosyo-ekonomik ya da mesleki olabilir, onları korur.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Nedir?
Cumhuriyetin ilk yıllarında çok sayıda emeklilik ve yardımlaşma sandıklarının kuruluşunu öngören kanunlar çıkarıldı. Bu alanda çıkarılan yasalar ve oluşturulan sandıklar şunlardır; 1926 tarihli “İmalatı Harbiye Teavün ve Sigorta Sandığı”, 1934 tarihli “Devlet Demir Yolları ve Limanlar İdaresinin Memur ve Müstahdemleri Tekaüt Sandığı”, 1935 tarihli “Telgraf ve Telefon İdaresi Biriktirme ve Yardım Sandığı”, 1935 tarihli “PTT Telgraf ve Telefon İdaresi Biriktirme ve Yardım Sandığı”, 1937 tarihli “Deniz Yolları ve Akay İşletmeleriyle Fabrika ve Havuzlar İdareleri Memur ve Müstahdemleri Tekaüt Sandığı”, 1937 tarihli “Ziraat Bankası Memurları Tekaüt Sandığı”, 1938 tarihli “Emlak ve Eytam Bankası Memurları Tekaüt Sandığı”, “Merkez Bankası Memurları Tekaüt Sandığı”, “Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğü Memur ve Müstahdemleri Tekaüt Sandığı”.

Bunu da oku :   Öğrenim, katkı kredisi borç sorgulama

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’na Ne Oldu?
İşçi, işveren ve memurlarla ilgili üç farklı sosyal güvenlik kurumu faaliyet gösteriyordu. İşçilerin sosyal güvencesini Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), işverenlerin veya kendi namına iş yapanların sosyal güvencesini Bağ-Kur, memurların sosyal güvencesini de Emekli Sandığı sağlıyordu. Bu üç farklı sosyal güvenlik kurumu, 16 Mayıs 2006 tarihinde kabul edilen, 20 Mayıs 2006 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu” ile birlikte “Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)” adı altında tek çatı altında toplandı.

SGK; Sosyal Güvenlik Kurumu‘nun kısaltmasıdır ve riskden dolayı geliri ile kazançları azalan vatandaşların başkalarına muhtaç olmadan yaşama ihtiyaçlarını gidermek için kurulmuş sistemdir. Bununla birlikte sosyal riskler sonucunda çıkan zararı devlet karşılar. Hastalık ve kaza gibi durumlarda hastenelerden faydalanabilir ve emekli maaşı alabilirsiniz.

SGK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK’nın birleştirildiği bir kamu kurumudur. Türkiye’deki sosyal güvenlik sistemini sağlayan ve düzenleyen kuruluştur.

SGK, insanların sosyal güvenlik ihtiyaçlarından doğan ve yıllar süren bir sürecin sonucudur. İnsanların meslekî, fizyolojik ve sosyo-ekonomik risklerinin ortadan kaldırılması, azaltılması veya sonuçlarının onarılması ihtiyacından ortaya çıkan sosyal güvenlik, bütün bireylerin bugünlerinin ve yarınlarının güvence altına alınmasını amaçlamıştır.

Bunu da oku :   Bağkur Borcu Sorgulama

SGK’nın Görevleri Nelerdir?
a) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları ile yıllık uygulama programlarını dikkate alarak sosyal güvenlik politikalarını uygulamak, bu politikaların geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
b) Hizmet sunduğu gerçek ve tüzel kişileri hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek, haklarının kullanılmasını ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesini kolaylaştırmak.
c) Sosyal güvenliğe ilişkin konularda; uluslararası gelişmeleri izlemek, Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak, yabancı ülkelerle yapılacak sosyal güvenlik sözleşmelerine ilişkin gerekli çalışmaları yürütmek, usulüne göre yürürlüğe konulmuş uluslararası antlaşmaları uygulamak.
ç) Sosyal güvenlik alanında, kamu idareleri arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak.
d) Bu Kanun ve diğer kanunlar ile Kuruma verilen görevleri yapmak.

Devletimiz bünyesi altında bulunan 81 milyon vatandaşın yaklaşık 55 milyonun SGK çatısı altında olduğu varsayılırsa, SGK’ya borcu olan kişi sayısıda yaklaşık 10 milyon civarındadır. Bu SGK borçları SSK, Bağkur ve Emekli Sandığının toplanmasından önceki SSK borcu sorgulama, Bağkur borcu sorgulamalardan biriken borçlardır.

Eski adıyla SSK borç sorgulama olan sistemin adı SGK borç sorgulama olarak değişmiştir. Bunun yanısıra Bağkur borç sorgulama da aynı SSK’da olduğu gibi SGK borc sorgulama adıyla değişmiştir. SGK borc sorgulamak için aşağıdaki linklere tıklayınız.

Bunu da oku :   Hastane Borcum Var mı?

Sosyal güvenlik destek primi nedir?
Sosyal güvenlik kurumlarından aylık bağlandıktan sonra SSK kapsamında yeniden çalışmaya başlayanlar için ilk defa 1986 tarihinden itibaren uygulamaya konulan sosyal güvenlik destek pirimi, SSK kapsamında çalışmaya başlayanların yeni çalışmalarına ait kazançları üzerinden 2008 yılı Ekim ayından önce %30 oranında kesilmiş, bu oranın % 7,5 u sigortalı % 22,5 işveren hissesi olarak tahsil edilmiştir.

SGK Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?
Nerede olduğunuzun bir önemi olmadan SSK’dan işlemlerini yapabildiğiniz bir sistem olan Sosyal Sigortalar Kurumu’nun sitesinden birçok işlem yapabiliyorsunuz. Bu işlemleri online olarak yapabilmek de hem hızlı hem kolay hem de güvenli. PTT’den alabileceğiniz e-devlet şifresi ile pek çok hizmeti tek tıkla öğrenmenizin tek koşulu. Bu şifre ile T.C. kimlik numaranızı girerek turkkiye.gov ya da sgk.gov adreslerinden tüm bilgilerinizi sorgulatabilirsiniz.

SGK Sosyal Güvenlik Kurumu
SGK borç sorgulama
SGK Borcu Yoktur Belgesi Almak İçin Tıklayınız.
E-Borcu Yoktur Sorgulama İçin tıklayınız
E-Borcu Yoktur Belgesi Kontrol Uygulaması

ADS
5/5 - (2 votes)
(Toplam 242 defa izlendi, bugün 1 kere görüldü)

Benzer yazılar

8 Thoughts to “SGK borç sorgulama

 1. mehmet takmaz

  zirat bankasinda bocun var diye mesaj geldi oğrene bilirmiyim

 2. Raşit

  sgk borç sorgumala burdaki linkten yapılıyor

 3. Doğan

  bu sgkne karışık yermiş!

 4. irfan

  sgk işçisiyim borcun var dediler borcum varmı acaba

 5. mehmet yılmaz

  sgk işçisiyim borcun olabilir dediler varmı acaba?

 6. Franka Ojalvo

  sgk ya borcum varmı? Trafik borcum varmı? Ne borcum varmı? Telefonuma borcunuz var diye mesaj geldi. Ne borcum var merak ediyorum.

Leave a Comment