Dolandırıcılık

Dolandırıcılık Suçu: Şikayet, Zamanaşımı ve Uzlaştırma

Dolandırıcılık

Dolandırıcılık, günümüzde giderek karmaşık hale gelen bir suç türüdür. Teknolojinin gelişimiyle birlikte, dolandırıcılar da yöntemlerini sürekli olarak güncelleyerek bireyleri ve kurumları daha sofistike tuzaklara çekmektedir. Bu makalede, dolandırıcılık konusunu derinlemesine inceleyerek, çeşitli dolandırıcılık türlerini ve bu tuzaklardan korunma yollarını ele alacağız.

Dolandırıcılık Suçu Nedir?

Dolandırıcılık, genel olarak bir kişi veya kuruluşun, başkalarını aldatarak haksız kazanç elde etmeye çalıştığı bir suçtur. Dolandırıcılık, kişilerin güvenini istismar ederek maddi kazanç sağlamak amacıyla çeşitli manipülasyon ve hileli yöntemlerin kullanılmasını içerir. Bu suç, farklı biçimlerde gerçekleşebilir ve zaman içinde değişen teknolojik gelişmelere paralel olarak evrim geçirebilir.

Dolandırıcılık suçu, genellikle aşağıdaki unsurları içerir:

 1. Yalan ve Aldatma: Dolandırıcılar, kurbanlarına karşı yalan söyleyerek veya yanıltıcı bilgiler kullanarak güvenlerini kazanmaya çalışır. Bu, genellikle kurbanların kişisel veya mali bilgilerini ifşa etmelerini sağlamak için kullanılır.
 2. Maddi Kazanç Hedefi: Dolandırıcılık suçunda amaç, maddi kazanç elde etmektir. Dolandırıcılar, kurbanlardan para, malvarlığı veya kişisel bilgiler gibi değerli varlıkları elde etmeye çalışır.
 3. Manipülasyon ve Hile: Dolandırıcılar, kurbanları üzerinde duygusal bir etki bırakarak veya karmaşık hileli planlarla işlerini gerçekleştirir. Bu, kurbanların mantıklı düşünmelerini engelleyerek hileye düşmelerini kolaylaştırabilir.
 4. Çeşitli Yöntemler: Dolandırıcılık, çeşitli yöntemlerle gerçekleştirilebilir. Bu, internet üzerinden yapılan phishing saldırıları, telefon dolandırıcılığı, kimlik hırsızlığı, sahte yatırım planları veya diğer tuzaklar gibi çeşitli biçimleri içerir.

Dolandırıcılık suçu, hukuki sistemlerde farklı isimler altında tanımlanabilir, ancak genelde bu tür suçlar ciddi bir şekilde cezalandırılır. Hukuki sistemler, dolandırıcılık mağdurlarını koruma ve dolandırıcıları caydırma amacıyla çeşitli yasal yaptırımlar uygular. Bu yaptırımlar arasında para cezaları, hapis cezaları ve diğer cezai müeyyideler bulunabilir.

Dünyadaki En Ünlü Dolandırıcılar

Dünya tarihinde birçok ünlü dolandırıcı bulunmuştur. İşte, tarih boyunca adları duyulmuş 10 ünlü dolandırıcı:

 1. Frank Abagnale Jr.: “Catch Me If You Can” adlı filmle de tanınan Frank Abagnale Jr., genç yaşta sahte çekler ve kimlik hırsızlığı gibi suçlar işleyerek FBI’ın kara listesine giren bir dolandırıcıdır. Daha sonra FBI için çalışarak suçla mücadelede rol almıştır.
 2. Charles Ponzi: Adını “Ponzi scheme” olarak bilinen dolandırıcı şemadan alan Charles Ponzi, yatırımcılara yüksek getiri vaat ederek, yeni gelen yatırımcıların paralarını öncekilerin karı olarak ödeme prensibi üzerine bir dolandırıcılık sistemi kurmuştur.
 3. Bernie Madoff: Amerikalı finansçı Bernie Madoff, tarihin en büyük Ponzi şemalarından birini işletmiştir. Uzun yıllar boyunca yatırımcılarına yüksek getiri vaadiyle milyarlarca dolar toplamış, ancak aslında parayı yeni yatırımcılardan alarak eski yatırımcılara ödeme yapmıştır.
 4. Victor Lustig: Victor Lustig, 20. yüzyılın başlarında faaliyet gösteren bir dolandırıcıdır. En ünlü dolandırıcılıklarından biri, Eiffel Kulesi’nin sahte satışını gerçekleştirmesidir.
 5. Anna Delvey (Sorokin): Almanya doğumlu Anna Sorokin, New York sosyetesine sızarak lüks yaşam sürmüş ve kendini zengin bir iş kadını gibi tanıtarak çeşitli dolandırıcılıklar yapmıştır. Hikayesi “Inventing Anna” adlı dizide işlenmiştir.
 6. Enron Skandalı (Jeffrey Skilling ve Kenneth Lay): Enerji devi Enron’un CEO’su Jeffrey Skilling ve başkanı Kenneth Lay, şirketin finansal durumunu yanıltarak milyarlarca dolar kaybına neden olmuşlardır. Bu skandal, Enron’un iflasına ve birçok kişinin maddi zarar görmesine sebep olmuştur.
 7. John Spano: John Spano, NHL (Ulusal Hokey Ligi) takımı New York Islanders’ı sahte belgeler ve finansal dolandırıcılıkla satın almıştır. Ancak gerçekleri ortaya çıkınca hapse mahkum edilmiştir.
 8. Robert Vesco: Finansçı Robert Vesco, yatırımcılardan milyonlarca dolar topladıktan sonra kaçarak bir dizi hükümet suçlamasından kaçmış ve uzun yıllar süren bir kovalamaca sonrasında yakalanmıştır.
 9. Ferdinand Waldo Demara: “The Great Impostor” adlı kitap ve filmde konu edilen Ferdinand Waldo Demara, kimlik hırsızlığı ve sahtecilik konusunda uzmanlaşmış, çeşitli mesleklerde sahte kimliklerle çalışan bir dolandırıcıdır.
 10. Svetlana Yevgenyevna Alliluyeva (Lana Peters): Josef Stalin’in kızı olan Svetlana Alliluyeva, Sovyetler Birliği’nden kaçarak Amerika’ya yerleşmiş ve çeşitli kimliklerle yaşayarak basını ve halkı yanıltmıştır.

Dolandırıcılık Suçu: Şikayet, Zamanaşımı ve Uzlaştırma

Dolandırıcılık, mağdurun kandırılması ve haksız çıkar elde edilmesi amacıyla gerçekleştirilen bir suçtur. Bu makalede dolandırıcılık suçunda şikayetin önemi, zamanaşımı süresi ve uzlaşma imkanları ele alınacaktır.

Şikayet:

Dolandırıcılık suçu, şikayete bağlı bir suç değildir. Bu nedenle, mağdurun şikayetçi olması veya suç duyurusunda bulunması halinde bile, savcılık tarafından resen soruşturma başlatılır. Mağdurun şikayeti, delil toplama ve soruşturmanın hızlanması açısından önemlidir. Şikayette bulunmak için en yakın savcılığa veya polis karakoluna başvurulabilir.

Zamanaşımı:

Dolandırıcılık suçunun zamanaşımı süresi, suçun işleniş şekline göre değişir:

 • Basit dolandırıcılık: Suçun işlendiğinin ve failin öğrenildiği tarihten itibaren 8 yıl.
 • Nitelikli dolandırıcılık: Suçun işlendiğinin ve failin öğrenildiği tarihten itibaren 15 yıl.

Zamanaşımı süresi, suçun işlenmesiyle başlar ve mağdurun veya savcılığın suçtan haberdar olmasıyla kesilir. Zamanaşımı süresi dolduktan sonra fail hakkında cezai kovuşturma yapılamaz.

Uzlaşma:

Dolandırıcılık suçunda, mağdur ve failin karşılıklı anlaşmaya vararak uzlaşmaya gitmesi mümkündür. Uzlaşma, mağdurun zararının tazmin edilmesi ve failin cezai kovuşturmadan kurtulması gibi sonuçlar doğurabilir. Uzlaşma, soruşturma veya kovuşturma aşamasında her zaman mümkündür.

Bunu da oku :   EK5/EK6/5G/30 Günden Az İBS Tescil Kaydı ve Borç Dökümü

Uzlaşmanın sağlanması için:

 • Mağdurun ve failin uzlaşmaya istekli olması gerekir.
 • Taraflar arasında bir uzlaşma protokolü imzalanır.
 • Protokolde, mağdurun zararının nasıl tazmin edileceği ve failin hangi yükümlülükleri üstleneceği belirtilir.
 • Uzlaşma protokolü, savcılık tarafından onaylanır.

Uzlaşmanın sağlanamaması halinde:

 • Soruşturma veya kovuşturma devam eder.
 • Fail hakkında ceza davası açılabilir.

Dolandırıcılık mağduru olan kişilerin, şikayet, zamanaşımı ve uzlaşma imkanları hakkında bilgi sahibi olması önemlidir. Bu bilgiler, mağdurun haklarını korumasına ve suçtan doğan zararın tazmin edilmesine yardımcı olabilir.

Türk Ceza Kanunu’nun 157. Maddesi: Dolandırıcılık

Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası verilir.

1. Bu suçun;
a) Kamu kurum ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri veya bunların kurdukları teşekküller,
b) Banka ve diğer finans kurumları,
c) Tüzel kişiler,
d) Yardım toplama izni almış vakıflar,
e) Kamuya yararlı dernekler,
f) Kooperatifler zarar görenlerden birisi olması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

2. Suçun, bilişim sistemleri kullanılarak işlenmesi halinde, birinci fıkrada öngörülen ceza bir katından iki katına kadar artırılır.
3. Mağdurun rızası sonradan açıklanmış olsa bile, işlenen fiil hakkında şikâyet geri alınamaz.
4. Bu madde hükmü, dolandırıcılık suçunun işlenişinde kullanılan sahte belge ve sair vesikaların düzenlenmesi ve kullanılmasına da uygulanır.
5. (Ek: 25/7/2005 – 5377/12 md.) Bu suçun, kamu görevlisi tarafından işlenmesi halinde, birinci fıkra ve üçüncü fıkrada öngörülen cezaların yarısından fazlası, ikinci fıkrada öngörülen cezanın ise alt sınırı beş yıldır.

Hileli Davranış:
Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için failin mağduru kandırması ve bu aldatma sonucunda haksız çıkar elde etmesi gerekir. Hileli davranış, mağdurun gerçekleri algılamasını ve iradesini sakatlamayı amaçlayan her türlü eylemi kapsar. Yalan söylemek, sahte belge kullanmak, mağduru korkutmak veya tehdit etmek gibi yöntemler hileli davranış olarak değerlendirilebilir.

Mağdurun Zararı:
Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için mağdurun maddi veya manevi bir zarara uğraması gerekir. Maddi zarar, parasal kayıp veya malvarlığında eksilme şeklinde olabilir. Manevi zarar ise, mağdurun yaşadığı üzüntü, endişe veya korku gibi duygusal travmaları kapsar.

Uzlaşma:
Dolandırıcılık suçunda uzlaşma mümkündür. Mağdur ve fail, karşılıklı anlaşmaya vararak uzlaşmaya gidebilirler. Uzlaşma, mağdurun zararının tazmin edilmesi ve failin cezai kovuşturmadan kurtulması gibi sonuçlar doğurabilir.

Dolandırıcılık, mağdurlar üzerinde büyük maddi ve manevi zararlar yaratabilecek bir suçtur. Mağdur olan kişilerin, yasal haklarını korumak için bir avukata danışmaları ve gerekli mercilere başvurmaları önemlidir.

Türk Ceza Kanunu’nun 158. Maddesi: Nitelikli Dolandırıcılık

Dolandırıcılık suçunun aşağıdaki hallerde işlenmesi halinde, üç yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur:

1. Bu suçun:
a) Birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi,
b) Çete kurmak suretiyle işlenmesi,
c) Kamu görevlisi tarafından işlenmesi,
d) Kendisine teslim edilen malın veya paranın emanet, ivazsız veya vekaleten geri verilmesi hususunda hileli davranılması,
e) Dinî duyguların istismar edilmesi suretiyle işlenmesi,
f) Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle işlenmesi,
g) Mağdurun, fiilin işlenmesi sırasında kamu görevi ifa etmesi,
h) Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin de kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık suçunu işlemeleri,
i) Serbest meslek sahibi kişiler tarafından, mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle işlenmesi,
j) Banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak maksadıyla, kasten gerçeğe aykırı belge veya beyanda bulunulması,
k) Kamu kurum ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri veya bunların kurdukları teşekküller, banka ve diğer finans kurumları, tüzel kişiler, yardım toplama izni almış vakıflar, kamuya yararlı dernekler veya kooperatifler zarar görenlerden birisi olması,

2. Bu suçun, büyük zarar doğurması halinde, beş yıldan on iki yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.
3. Bu suçun, yağma suçunun işlenişine elverişli bir ortam yaratarak işlenmesi halinde, yağma suçunun cezası uygulanır.

Nitelikli Dolandırıcılık Halleri:

Madde 158’de dolandırıcılık suçunun nitelikli halleri sayılmıştır. Bu hallerin varlığı halinde, faile daha ağır ceza verilir. Nitelikli dolandırıcılık hallerinden bazıları şunlardır:

 • Birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi
 • Çete kurmak suretiyle işlenmesi
 • Kamu görevlisi tarafından işlenmesi
 • Dinî duyguların istismar edilmesi suretiyle işlenmesi
 • Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle işlenmesi
 • Mağdurun, fiilin işlenmesi sırasında kamu görevi ifa etmesi
 • Tacir veya şirket yöneticisi tarafından ticari faaliyetler sırasında işlenmesi
 • Serbest meslek sahibi tarafından mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle işlenmesi
Bunu da oku :   Haciz borcum var mı? Maaşımın ne kadarına haciz konulabilir?

Büyük Zarar:
Dolandırıcılık suçunun büyük zarar doğurması halinde, faile daha ağır ceza verilir. Büyük zarar, mağdurun uğradığı maddi veya manevi zararın önemli ölçüde olması anlamına gelir.

Yağma Suçuna Elverişli Ortam Yaratmak:
Dolandırıcılık suçunun, yağma suçunun işlenişine elverişli bir ortam yaratarak işlenmesi halinde, faile yağma suçunun cezası uygulanır. Bu durumda, dolandırıcılık ve yağma suçları birbiriyle bağlantılı olarak değerlendirilir.

Nitelikli dolandırıcılık, daha ağır cezalarla cezalandırılan bir suç türüdür. Mağdur olan kişilerin, yasal haklarını korumak için bir avukata danışmaları ve gerekli mercilere başvurmaları önemlidir.

Dolandırıcılar: Güvenin İhanetine Dair Bir İnceleme

Dolandırıcılık, insanlık tarihi kadar eski bir suçtur. Suçlular, mağdurların güvenini kazanmak ve onları kandırmak için çeşitli yöntemler kullanırlar. Bu makalede, dolandırıcıların tipik davranışlarını ve güven kazanmak için kullandıkları taktikleri inceleyeceğiz.

Dolandırıcılık Taktikleri:

Dolandırıcılar, mağdurların duygularına ve zayıflıklarına hitap ederek güven kazanmaya çalışırlar. Sıklıkla kullandıkları bazı taktikler şunlardır:

 • Samimiyet Gösterisi: Dolandırıcılar, mağdurlarla yakınlık kurmak ve güvenlerini kazanmak için samimi ve dost canlısı davranırlar. Ortak ilgi alanları bulmaya ve mağdurlara özel olduklarını hissettirmeye çalışırlar.
 • Acil Durum Yaratma: Dolandırıcılar, mağdurları panik yapmaya ve mantıklı düşünmelerini engellemeye çalışırlar. Acil bir durum olduğunu ve mağdurların hızlı bir şekilde hareket etmesi gerektiğini söylerler.
 • Yalan ve Aldatma: Dolandırıcılar, sahte hikayeler ve belgeler kullanarak mağdurları kandırırlar. Kendilerini saygın kişiler olarak tanıtabilir veya gerçekte olmayan yatırım fırsatları sunabilirler.
 • Duygusal Manipülasyon: Dolandırıcılar, mağdurların korkularını, merhamet duygularını veya açgözlülüklerini sömürmeye çalışırlar. Mağdurları, yardım etmezlerse pişman olacaklarına veya büyük bir fırsatı kaçıracaklarına inandırmaya çalışırlar.

Telefon Dolandırıcılarına Dikkat!

Telefon dolandırıcılığı, son yıllarda oldukça yaygınlaşan bir suç türüdür. Suçlular, telefon yoluyla mağdurları kandırmak ve paralarını çalmak için çeşitli taktikler kullanırlar. Bu makalede, telefon dolandırıcılığı hakkında bilgi verecek ve bu tür dolandırıcılardan korunmak için ipuçları sunacağız.

Telefon Dolandırıcılarının Taktikleri:

Telefon dolandırıcıları, mağdurları kandırmak için çeşitli taktikler kullanırlar. En yaygın taktiklerden bazıları şunlardır:

 • Sahte kimlik: Dolandırıcılar, kendilerini polis, banka görevlisi veya başka bir resmi kurumdan yetkili olarak tanıtabilirler.
 • Acil durum yaratma: Dolandırıcılar, mağdurların panik yapmasını ve mantıklı düşünmemesini sağlamak için acil bir durum olduğunu söylerler. Örneğin, yakın bir akrabanın başı dertteymiş gibi davranabilir veya banka hesabınızın tehlikede olduğunu söyleyebilirler.
 • Duygusal manipülasyon: Dolandırıcılar, mağdurların korkularını, merhamet duygularını veya açgözlülüklerini sömürmeye çalışırlar. Örneğin, yardım etmezlerse başlarına kötü bir şey geleceğini veya büyük bir fırsatı kaçıracaklarını söyleyebilirler.
 • Bilgi ve para talepleri: Dolandırıcılar, mağdurlardan kişisel bilgilerini, banka hesap bilgilerini veya kredi kartı bilgilerini vermelerini isteyebilirler. Ayrıca, para transferi yapmalarını da talep edebilirler.

Ayrıca, aşağıdaki ipuçları da telefon dolandırıcılığından korunmanıza yardımcı olabilir:

 • Telefonunuzu sessize alın veya zil sesini kısın.
 • Evde veya işyerinde yalnız olduğunuzda telefonlara cevap vermeyin.
 • Yaşlı aile üyelerinizi telefon dolandırıcılığı konusunda uyarın.
 • Çocuklarınıza telefonla asla yabancılara kişisel bilgiler vermemeleri gerektiğini öğretin.

Telefon dolandırıcılığı, herkesin başına gelebilecek bir suçtur. Bu tür dolandırıcılardan korunmak için bilinçli olmak ve gerekli önlemleri almak çok önemlidir.

Kendilerini polis, asker, savcı gibi sahte unvanlarla tanıtan dolandırıcılar, telefonla aradıkları şahıslara;​
🔴 Terör örgütü veya bir suç şebekesi tarafından banka hesabının boşaltılacağı,
🔴 Terör örgütü veya suç şebekesi tarafından telefon hattının kullanıldığı,
🔴 Bir olayda suçlu olarak isminin geçtiği,
🔴 Hesaplarındaki paraların çekilerek devlet güvencesi altına alınacağı,
🔴 Şüphelilerin tespiti ve yakalanması amacıyla soruşturma başlatıldığı, gizli operasyon yürütüldüğü, deşifre edilmesi durumunda gözaltına alınacağı,
🔴 İkamette bulunan altın ve ziynet eşyalarının hırsızlık olayında ele geçen eşyalar arasında olduğundan bahisle bir poşet veya çanta içerisine konularak belirtilen yere bırakılması gerektiği,
🔴 Banka hesabının terör örgütü tarafından kullanıldığı öğrenildiğinden, banka hesabındaki paranın güvence altına alınması için verilecek hesap numarasına paranın aktarılması gerektiği,
🔴 Operasyon bitimi parayı iade edecekleri,
gibi senaryolarla tehdit, korku ve panik hali oluşturarak vatandaşlarımızı dolandırmaktadırlar.

Sosyal Medya Dolandırıcılığı: Sanal Dünyanın Tehlikeleri

Sosyal medya platformları, günümüzde iletişim, bilgi paylaşımı ve eğlence için sıklıkla kullanılan araçlar haline gelmiştir. Fakat bu platformlar, dolandırıcılar için de yeni fırsatlar yaratmaktadır. Sosyal medya dolandırıcılığı, son yıllarda oldukça yaygınlaşan ve birçok mağduriyete yol açan bir suç türüdür.

Sosyal Medya Dolandırıcılığı Türleri:

 • Sahte Hesaplar: Dolandırıcılar, gerçek kişilere veya kurumlara aitmiş gibi görünen sahte hesaplar oluşturabilirler. Bu hesaplar aracılığıyla insanlarla arkadaşlık kurarak ve güvenlerini kazanarak onları kandırmaya çalışırlar.
 • Yalan ve Aldatma: Dolandırıcılar, sahte hikayeler, çekilişler veya yatırım fırsatları gibi yalan ve aldatıcı yöntemler kullanarak mağdurları kandırmaya çalışırlar.
 • Duygusal Manipülasyon: Dolandırıcılar, mağdurların duygularını sömürmeye çalışırlar. Örneğin, acil yardım ihtiyacı olduğunu söyleyerek veya merhamet duygularına hitap ederek para veya kişisel bilgi talep edebilirler.
 • Kimlik Hırsızlığı: Dolandırıcılar, mağdurların kişisel bilgilerini ele geçirmek için çeşitli yöntemler kullanabilirler. Bu bilgileri kullanarak sahte hesaplar açabilir, kredi kartı dolandırıcılığı yapabilir veya diğer yasa dışı faaliyetlerde bulunabilirler.
Bunu da oku :   Ödeme İste Nedir? Nasıl Kullanılır?

Sosyal Medya Dolandırıcılığından Korunma Yolları:

 • Tanımadığınız kişilerle arkadaşlık kurmaktan veya takip etmekten kaçının.
 • Hesapların doğruluğunu teyit edin. Mavi tik gibi doğrulanmış hesap rozetlerini kontrol edin ve profil bilgilerini inceleyin.
 • Hiçbir zaman kişisel bilgilerinizi veya banka hesap bilgilerinizi sosyal medya platformlarında paylaşmayın.
 • Gelen bağlantılara, mesajlara veya e-postalara tıklamadan önce dikkatli olun.
 • Çekilişler veya yatırım fırsatları gibi tekliflere karşı şüpheci olun.
 • Şüpheli durumlarda, platformun yetkilileriyle veya ilgili kurumlarla iletişime geçin.

Ayrıca, aşağıdaki ipuçları da sosyal medya dolandırıcılığından korunmanıza yardımcı olabilir:

 • Sosyal medya hesaplarınızın gizlilik ayarlarını gözden geçirin ve bilinmeyen kişilerin sizi takip etmesini veya gönderilerinizi görmesini engelleyin.
 • Güçlü parolalar kullanın ve farklı hesaplar için aynı parolayı kullanmaktan kaçının.
 • Bilgisayarınızda ve mobil cihazınızda güncel bir antivirüs programı kullanın.
 • Sosyal medya platformlarında gördüğünüz bilgilere eleştirel yaklaşın ve her şeye inanmayın.

Sosyal medya platformlarını güvenli bir şekilde kullanmak için bilinçli olmak ve gerekli önlemleri almak çok önemlidir. Bu şekilde, dolandırıcıların tuzaklarına düşmekten ve mağdur olmaktan korunabilirsiniz.

ATM Dolandırıcılığı: Dikkatli Olun!

Otomatik para çekme makineleri (ATM’ler), günlük hayatımızda sıklıkla kullandığımız bankacılık araçlarıdır. Fakat ATM’ler, dolandırıcılar için de hedef teşkil etmektedir. ATM dolandırıcılığı, son yıllarda artan bir suç türüdür ve birçok mağduriyete yol açmaktadır.

ATM Dolandırıcılığı Türleri:

 • Kart Kopyalama: Dolandırıcılar, ATM’lere yerleştirdikleri özel cihazlarla kartınızın bilgilerini kopyalayabilir ve daha sonra bu bilgileri kullanarak sahte kartlar oluşturabilirler.
 • Şifre Çalma: Dolandırıcılar, çeşitli yöntemler kullanarak ATM’de şifrenizi ele geçirmeye çalışabilirler. Örneğin, yanınızda durarak şifrenizi gözetleyebilirler veya sahte ATM klavyeleri kullanarak tuşlara bastığınızı kaydedebilirler.
 • Yanıltıcı Ekranlar: Dolandırıcılar, ATM’lerin ekranlarına sahte ekranlar yerleştirerek sizi yanlış işlemler yapmaya yönlendirebilirler. Örneğin, paranızın bloke olduğunu veya hesabınızdan para çekildiğini gösteren sahte uyarılar gösterebilirler.
 • Omuz Atma: Dolandırıcılar, ATM’de işlem yaparken dikkatinizi dağıtarak arkanızdan gelip şifrenizi görebilir veya kartınızı çalabilirler.

ATM Dolandırıcılığından Korunma Yolları:

 • ATM’yi kullanırken etrafınızdaki kişilere dikkat edin.
 • Şifrenizi asla kimseyle paylaşmayın ve ATM’de girerken gizleyin.
 • Kartınızın bilgilerini asla yabancılara vermeyin.
 • ATM’nin tuş takımında herhangi bir yabancı cisim olup olmadığını kontrol edin.
 • ATM’den işlem yaparken acele etmeyin ve ekrandaki bilgilere dikkatlice bakın.
 • Herhangi bir şüpheli durumla karşılaşırsanız, derhal bankanızla veya polisle iletişime geçin.

Ayrıca, aşağıdaki ipuçları da ATM dolandırıcılığından korunmanıza yardımcı olabilir:

 • Bankanızın mobil uygulamasını kullanarak ATM’ye gitmeden para çekme ve diğer işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.
 • ATM’lerinizi bankaların güvenlik kameraları tarafından izlenen bölgelerde kullanın.
 • Kartınızın kaybolması veya çalınması durumunda bankanızı derhal bilgilendirin.

ATM’leri güvenli bir şekilde kullanmak için bilinçli olmak ve gerekli önlemleri almak çok önemlidir. Bu şekilde, dolandırıcıların tuzaklarına düşmekten ve mağdur olmaktan korunabilirsiniz.

Birisi ile anlaştınız ve sizi dolandırdı diyelim ne yapmalıyız ?
Oturduğunuz il veya ilçedeki Adliye’ye gidiniz. 🟢 Adalet Bakanlığı Birimleri için tıklayınız.

Dolandırıldığınızı anladığınızda, dolandırıcılık durumunda ne yapmalısınız?
Dolandırıldığınızı anladığınızda; hemen 155 polis imdat telefonunu arayın, olay yeni olmuş ise ve şüpheli şahıs ile ilgili herhangi bir bilginiz (isim, telefon ve eşkal bilgisi gibi) var ise öncelikli olarak bildirim ve müracaatçı olmak için en yakın Polis Merkezimize gelin.

Acil ve bilinmesi gereken numaralar

Acil – 112
Belediye – 153
Polis – 155
Jandarma – 156
Sahil Güvenlik – 158

İnternet üzerinden ihbar

🟢 Cumhurbaşkanlığı İletişim merkezi Telefon : 150
🟢 Bilgi İhbar Merkezi Telefon: 0312 586 55 00
🟢 Emniyet Genel Müdürlüğü, Online İhbar
🟢 En Yakın Polis Merkezi
🟢 Dolandırıcılık Mağdurları

Dolandırıcılardan Korunma Yolları

Dolandırıcılardan korunmak için dikkatli olmak ve bazı basit önlemleri almak önemlidir. Dikkat edilmesi gereken bazı noktalar şunlardır:

 • Tanımadığınız kişilere karşı dikkatli olun.
 • Hiçbir zaman aceleci bir şekilde karar vermeyin.
 • Kişisel bilgilerinizi asla yabancılarla paylaşmayın.
 • Gelen e-postaların ve telefon görüşmelerinin güvenilirliğini kontrol edin.
 • Bilgisayarınızda güncel bir antivirüs programı kullanın.
 • Dolandırıcılık girişimleri hakkında yetkililere bildirimde bulunun.

Dolandırıcılık, herkesin başına gelebilecek bir suçtur. Mağdur olmamak için bilinçli olmak ve gerekli önlemleri almak çok önemlidir. Dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olun ve şüpheli durumlarda yetkililere bildirimde bulunun.

Unutmayın:

 • Eğer bir şey gerçek olamayacak kadar iyiyse, muhtemelen gerçek değildir.
 • Dolandırıcılar, her zaman yeni taktikler geliştirirler. Bu nedenle, güncel bilgilere sahip olmak önemlidir.
 • Mağdur olduğunuzu düşünüyorsanız, derhal yetkililere bildirimde bulunun.

Dolandırıcılık mağduru olduğunuzu düşünüyorsanız, 155 Polis İmdat hattını arayarak veya en yakın polis karakoluna başvurarak ihbarda bulunabilirsiniz.

Bu makale sadece bilgilendirme amaçlıdır. Yasal tavsiye niteliğinde değildir. Dolandırıcılık mağduru olduğunuzu düşünüyorsanız, bir avukata danışmanız ve yasal haklarınızı aramanız önemlidir.

5/5 - (11 votes)
(Toplam 35 defa izlendi, bugün 1 kere görüldü)

Benzer yazılar

4 Thoughts to “Dolandırıcılık

 1. Hasan B. - Konya

  Sosyal medyada bir arkadaşlık isteği aldım ve bu kişi oldukça samimi görünüyordu. Ancak, birkaç hafta sonra benden maddi yardım istediğinde, dolandırıcılık olduğunu anladım. İletişim kurduğum kişinin gerçek kimliğiyle ilgili hiçbir şey bilmiyordum ve ona para göndermek yerine hemen yetkililere bildirdim. İnsanlar, çevrimiçi ilişkilerinde dikkatli olmalı ve şüpheli durumlarda hemen yardım almalı.

 2. Emine K. - Trabzon

  Telefonumdan gelen bir çağrıda, bir hükümet kurumu olduğunu söyleyen bir kişi, kişisel bilgilerimi kontrol etmek için benimle konuşmak istediğini iddia etti. O kadar inandırıcıydı ki, adımı ve adresimi bile biliyordu. Ancak, hemen şüphelenerek çağrıyı sonlandırdım ve resmi bir kurumdan gelen böyle bir çağrının gerçek olmadığını fark ettim. Herkes, böyle tuzağa düşmeden önce dikkatli olmalı.

 3. Abdullah Ç. - İstanbul

  Maalesef, dolandırıcılık tuzaklarından birine düştüm ve büyük bir maddi kayıp yaşadım. Birkaç gün önce aldığım bir e-posta, bankamın hesap güvenliğimle ilgili olduğunu iddia ediyordu ve acilen bilgilerimi güncellemem gerektiğini söylüyordu. İçeriğe dikkat etmeden bilgilerimi girdim ve şimdi hesabım boş. Dikkatli olun, dolandırıcılara karşı her zaman şüpheci olun.

 4. zeynep

  Yaşlılara bu tür vak’alar çok oluyor. Gençler bu anlamda çok daha temkinli olmalı, büyüklerine yardımcı olmalılar.

Leave a Comment