İşten Ayrılma, Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı

İşten Ayrılma, Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı

İşten Ayrılma Labirenti: Kıdem Tazminatı ve İşsizlik Maaşı Rehberi

İş hayatı, inişler ve çıkışlarla dolu bir yolculuktur. Bazen yeni fırsatlara yelken açmak, bazen ise zorunluluklar nedeniyle işten ayrılma kararı verilebilir. Bu süreçte, haklarınızı ve yasal prosedürleri bilmek, labirentte yolunuzu bulmanıza yardımcı olur. Bu makalede, işten ayrılma, kıdem tazminatı ve işsizlik maaşı konularını derinlemesine inceleyeceğiz.

İşten Ayrılma Sebepleri

İşten ayrılma kararı, çeşitli etkenler tarafından tetiklenebilir. Kendi isteğinizle ayrılma, yeni bir işe başlama, emekli olma, ailevi nedenler veya kişisel tatminsizlik gibi motivasyonlara dayanabilir. İşverenin kararıyla ayrılma ise haklı veya haksız fesih gibi farklı biçimlerde karşımıza çıkar. Haklı fesihte, işverenin işçiye karşı yasal yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya işçinin ahlak dışı davranışlarda bulunması gibi sebepler rol oynayabilir. Haksız fesihte ise işveren, işçinin haklı bir sebebi olmaksızın iş akdini sonlandırır.

İşten ayrılma kararı, çeşitli etkenler tarafından tetiklenebilir. Bu sebepleri kişisel ve kurumsal faktörler olarak iki ana kategoriye ayırabiliriz:

Kişisel Faktörler:

 • Daha iyi bir iş imkanı: Kariyer hedeflerine daha uygun, daha yüksek maaş ve yan haklar sunan bir işe geçiş.
 • Memnuniyetsizlik: İşten, çalışma ortamından, yöneticilerden veya iş arkadaşlarından memnuniyetsizlik.
 • Yorgunluk ve tükenmişlik: Uzun çalışma saatleri, yoğun iş temposu ve stres gibi nedenlerden dolayı yorgunluk ve tükenmişlik hissi.
 • Kişisel nedenler: Ailevi durum değişiklikleri, sağlık problemleri, eğitim alma veya yurt dışına gitme gibi kişisel nedenler.
 • Emeklilik: Yasal emeklilik yaşı veya şartları sağlandıktan sonra emekliye ayrılma.

Kurumsal Faktörler:

 • Kötü çalışma koşulları: Düşük maaş, uzun çalışma saatleri, sağlıksız çalışma ortamı, mobbing gibi olumsuz koşullar.
 • Yetersiz kariyer imkanları: Şirkette terfi ve yükselme imkanlarının bulunmaması veya yetersizliği.
 • Yöneticilerle veya iş arkadaşlarıyla sorunlar: Yöneticilerden veya iş arkadaşlarından kaynaklanan problemler, iletişim eksikliği, mobbing gibi durumlar.
 • Şirketin kapanması veya küçülmesi: Ekonomik zorluklar veya şirket politikası nedeniyle şirketin kapanması veya küçülmesi.
 • İş akdinin feshi: İşverenin haklı veya haksız feshi ile işten ayrılma.

Diğer:

 • Freelance veya girişimcilik: Bağımsız çalışmaya başlama veya kendi işini kurma.
 • Gönüllü çalışma: Dünyayı gezmek ve farklı deneyimler edinmek için yola çıkmak.

İşten ayrılma sebebi ne olursa olsun, karar vermeden önce tüm yönleri detaylı bir şekilde incelemek ve haklarınızı tam olarak öğrenmek önemlidir.

Not: Bu listede yer alan sebepler genel bir çerçeve sunmaktadır. Her bireyin işten ayrılma sebebi kendine özgü olabilir.

Kıdem Tazminatı Hakkı

Kıdem tazminatı, işçinin işverene bağlı olarak çalıştığı süreye bağlı olarak ödenen bir tazminattır. İşverenin haksız feshi veya işçinin haklı sebeple ayrılması durumunda kıdem tazminatı talep edilebilir. Hesaplama, çalışılan yıla ve brüt ücrete göre yapılır. 1-5 yıl için her yıl 30 günlük, 5-15 yıl için her yıl 45 günlük ve 15 yıldan fazla çalışılan her yıl için 60 günlük brüt ücret tazminat olarak ödenir.

Kıdem Tazminatı Hakkı Kazanma Şartları

Kıdem tazminatı, işçinin işverene bağlı olarak çalıştığı süreye bağlı olarak ödenen bir tazminattır. Hak kazanabilmek için bazı şartların sağlanması gerekir:

1. Asgari Çalışma Süresi:

 • İşveren tarafından yapılan haksız fesih: Herhangi bir kıdem şartı aranmaksızın kıdem tazminatı talep edilebilir.
 • İşçi tarafından yapılan haklı fesih: 1 yıl ve üzeri çalışılmış olması gerekir.
 • Emeklilik: 15 yıl ve üzeri çalışılmış olması gerekir.
 • Ölüm: Herhangi bir kıdem şartı aranmaksızın, işçinin vefatı halinde hak sahiplerine kıdem tazminatı ödenir.

2. İş Akdinin Feshi:

 • İşverenin feshi: Haklı veya haksız fesih olması fark etmeksizin, işçinin kıdem tazminatı alma hakkı vardır.
 • İşçinin feshi: Haklı fesih halinde, işçi kıdem tazminatı talep edebilir. Haksız fesih halinde ise tazminat alma hakkı yoktur.

3. Sigortalılık Süresi:
Kıdem tazminatına esas olan sürenin hesaplanmasında, 4857 Sayılı İş Kanunu’nun geçici 6. maddesi uyarınca 1475 Sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesi hükümleri esas alınacaktır.

Kıdem Tazminatı Hesaplaması:
Kıdem tazminatı, işçinin son brüt ücreti ve kıdemine göre hesaplanır. Hesaplama şu şekilde yapılır:

 • 1-5 yıl: Her yıl için 30 günlük brüt ücret.
 • 5-15 yıl: Her yıl için 45 günlük brüt ücret.
 • 15 yıl ve üzeri: Her yıl için 60 günlük brüt ücret.

Örnek:
Bir işçi 10 yıl boyunca aynı işverende çalışmış ve son brüt ücreti 5.000 TL olsun. Bu işçinin kıdem tazminatı şu şekilde hesaplanır:

 • 1-5 yıl: 5 yıl x 30 günlük brüt ücret = 150 günlük brüt ücret
 • 5-10 yıl: 5 yıl x 45 günlük brüt ücret = 225 günlük brüt ücret
 • Toplam: 150 günlük brüt ücret + 225 günlük brüt ücret = 375 günlük brüt ücret
 • Tazminat tutarı: 375 günlük brüt ücret x 5.000 TL = 1.875.000 TL

İbraname nedir?
İş kanununda ibraname, işçi ve işveren arasında imzalanan ve işçinin söz konusu işyerindeki tüm haklarını aldığını, işverenle herhangi bir alacak veya tazminat hakkının kalmadığını belirten sözleşmedir. İspatı mümkün olmayan durumlarda kıdem tazminatı almadan ibranameye imza atmanız sizi geri dönüşü olmayan bir yola sokabilir. Bu yüzden her kim olursa olsun kıdem tazminatınızı almadan ibranameye imza atmayın.
Kıdem tazminatı ile ilgili detaylı bilgi için bir avukata danışmanız veya resmi kaynaklardan bilgi edinmeniz tavsiye edilir.

İşsizlik Maaşı Hakkı

İşsizlik maaşı, işsiz kalanlara belirli bir süre için devlet tarafından sunulan maddi destektir. Bu haktan yararlanmak için son 120 ay içinde en az 600 gün prim ödemiş olmak, işten kendi isteği ile ayrılmamış olmak ve işsizlik sigortası primi borcu bulunmamak gibi şartlar aranır. İşsizlik maaşı, son 4 aylık brüt ücretlerin ortalamasının %40’ı olarak hesaplanır ve asgari ücretin net tutarından az olamaz.

İşsizlik maaşı, işsiz kalanlara belirli bir süre için devlet tarafından sunulan maddi destektir. Bu haktan yararlanmak için bazı şartların sağlanması ve gerekli belgelerin hazırlanması gerekir.

Şartlar:

 • Son 120 ay içinde en az 600 gün prim ödemiş olmak.
 • İşten kendi isteği ile ayrılmamış olmak.
 • İşsizlik sigortası primi borcu bulunmamak.
 • Aktif olarak iş aramak ve işe girmeye hazır olmak.

Başvuru Süreci:

 • En geç 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak.
 • Başvuru sırasında gerekli belgeleri ibraz etmek.
 • İşsizlik maaşı başvurusu onaylandıktan sonra her ayın 5’inde maaşın bankaya yatırılmasını beklemek.

Gerekli Belgeler:

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • İşsizlik sigortası primi dökümü (e-devletten veya SGK’dan alınabilir)
 • İşten ayrılma belgesi (istifa dilekçesi, işverenin tebliği)
 • Banka hesap bilgisi
 • Adres beyanı

İşsizlik Maaşı Hesaplaması:

 • Son 4 aylık brüt ücretlerin ortalamasının %40’ı.
 • Asgari ücretin net tutarından az olamaz.

Örnek:
Bir işçinin son 4 aylık brüt ücretlerinin ortalaması 4.000 TL olsun. Bu işçinin işsizlik maaşı şu şekilde hesaplanır:

 • İşsizlik maaşı: 4.000 TL x %40 = 1.600 TL

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

 • İşsizlik maaşı almak için her ay İŞKUR’a kontrol başvurusu yapmak gerekir.
 • İşsizlik maaşı alanlar, işe girdikleri takdirde durumu İŞKUR’a bildirmek zorundadır.
 • Yalan beyanda bulunanlar veya işsizlik maaşını hak etmediği halde alanlar hakkında yasal işlem başlatılır.

İşten Ayrılma Sürecinde Yapılması Gerekenler:

 • İstifa dilekçesi: Kendi isteğinizle ayrılacaksanız, yazılı bir istifa dilekçesi hazırlamanız ve işvereninize sunmanız gerekir.
 • Haklarınızı öğrenin: İşten ayrılmadan önce kıdem tazminatı, kullanmadığınız izinler ve diğer haklarınız hakkında bilgi edinin.
 • Alacaklarınızı tahsil edin: İşvereninizden kıdem tazminatı ve varsa diğer alacaklarınızı talep edin.
 • İŞKUR’a başvuru: İşsiz kalanlar, en geç 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurarak işsizlik maaşı başvurusu yapabilir.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

 • İşten ayrılırken yasal prosedürleri ve haklarınızı tam olarak öğrenmeniz önemlidir.
 • İstifa dilekçenizi yazmadan önce tüm detayları gözden geçirmeniz ve gerekirse bir avukata danışmanız tavsiye edilir.
 • İşsizlik maaşı başvurusu için gerekli belgeleri eksiksiz olarak hazırlamanız gerekir.
 • İş arayışınızda aktif olmanız ve işe girmeye hazır olduğunuzu göstermeniz önemlidir.

İşsizlik maaşı ile ilgili detaylı bilgi için İŞKUR’un internet sitesini ziyaret edebilir veya en yakın İŞKUR birimine başvurabilirsiniz.

🔵 İşsizlik Maaşı başvuru : Türkiye İş Kurumu
🔵 Kıdem tazminatı hesaplama : Kıdem tazminatı hesaplama siteleri

Sonuç olarak, işten ayrılma kararı vermeden önce tüm yönleri detaylı bir şekilde incelemeniz ve haklarınızı tam olarak öğrenmeniz önemlidir. Bu makalede sunulan bilgiler, size genel bir çerçeve çizmektedir. Yasal haklarınız ve prosedürler hakkında detaylı bilgi için bir avukata danışmanız ve resmi kaynaklardan bilgi edinmeniz tavsiye edilir.

Not: Bu bilgiler genel bilgi verme amaçlıdır. Yasal haklarınız ve prosedürler hakkında detaylı bilgi için bir avukata danışmanız tavsiye edilir.

5/5 - (8 votes)
(Toplam 8 defa izlendi, bugün 1 kere görüldü)

6 Thoughts to “İşten Ayrılma, Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı

 1. Aylin Kaya, Erzurum

  İşsizlik maaşı almak için gerekli şartları ve başvuru sürecini bilmiyordum. Bu makale sayesinde tüm detayları öğrenebildim ve başvurumu kolayca gerçekleştirebildim. Ayrıca, iş arama sürecinde faydalı olacak bilgiler de yer alıyordu. Makaleyi hazırlayanlara teşekkür ederim.

 2. Eda Yılmaz, Samsun

  İşten ayrılma kararı vermek zor bir süreç olabiliyor. Bu makalede yer alan bilgiler ışığında tüm seçeneklerimi gözden geçirebildim ve haklarımı öğrenebildim. Özellikle ibraname ile ilgili bilgiler çok faydalıydı. Bu makaleyi işten ayrılmayı düşünen herkese tavsiye ederim.

 3. Merve Özcan, Diyarbakır

  Yakın zamanda işten ayrıldım ve kıdem tazminatı ve işsizlik maaşı haklarım hakkında bilgi arayışındaydım. Bu makalede yer alan bilgiler çok faydalı oldu. Haklarımı ve yapmam gereken prosedürleri detaylı bir şekilde öğrenebildim. Makaleyi hazırlayanlara teşekkür ederim.

 4. Selin Aydın, Eskişehir

  İşten ayrılırken kıdem tazminatı ve işsizlik maaşı haklarımı tam olarak bilmiyordum. Bu makale sayesinde haklarımı öğrendim ve gerekli prosedürleri tamamlayarak haklarımı talep edebildim. Teşekkürler!

 5. sedat

  Yargıtay 9’uncu Hukuk Dairesi’nden milyonlarca işçiyi ilgilendiren önemli bir karar geldi. Yangın söndürme cihazlarının ithalatını, satışını, montajını, projelendirmesini ve servis hizmetlerini yapan işyerinde 6 yıldır çalışan işçi, SGK priminin gerçek maaş üzerinden gösterilmesi talebi geri çevrildiği için istifa etti. Ve kıdeminin bir kısmını aldı. Hepimiz için emsal karar.

 6. Necmi

  Kovulmasak, istifa etsek dahi tazminat alabileceğimiz bir yasa çıkacaktı. ne oldu?

Leave a Comment