İflas Anlaşması (Konkordato) Nedir?

İflas Anlaşması, Konkordato

İflas Anlaşması Konkordato: Amacı, Türleri, Önemi, Avantajları ve Dezavantajları.

Günümüzde iş dünyasında hızla değişen koşullar, pek çok şirketin finansal zorluklarla karşılaşmasına neden olabiliyor. Bu zorluklarla başa çıkmanın bir yolu olarak, işletmeler konkordato gibi alternatif finansal düzenlemeleri tercih edebiliyorlar. Konkordato, iflasın eşiğinde olan bir şirketin, borçlarını yeniden yapılandırmak veya ödemelerini ertelemek için mahkeme nezaretinde bir anlaşma yapması sürecidir.

Konkordato sürecinin temel amacı, işletmelerin finansal sıkıntılarını çözmek ve iflastan kaçınmak için bir fırsat sunmaktır. Bu süreç, hem borçluların hem de alacaklıların çıkarlarını dengede tutmayı hedefler. Borçlular, iflasın getirdiği olumsuz etkilerden kaçınarak işlerini sürdürme şansı bulurken, alacaklılar da borçlarını kısmen veya tamamen tahsil etme umuduyla işbirliği yaparlar.

Konkordato süreci genellikle üç ana aşamadan oluşur: başvuru, görüşme ve onay aşamaları. İlk olarak, borçlu şirket mahkemeye başvurur ve mali durumunu detaylı bir şekilde açıklar. Daha sonra, mahkeme ve taraflar arasında görüşmeler yapılır ve borçların yeniden yapılandırılması veya ödemelerin ertelenmesi konusunda bir anlaşma sağlanmaya çalışılır. Son olarak, mahkeme tarafından onaylanan bir konkordato planı uygulanır ve işletmenin finansal iyileşme süreci başlar.

Konkordato sürecinin başarılı olabilmesi için taraflar arasında şeffaf iletişim ve işbirliği önemlidir. Borçlu şirket, gerçekçi ve sürdürülebilir bir konkordato planı sunmalı, alacaklılar ise şirketin finansal durumunu ve iyileşme potansiyelini objektif bir şekilde değerlendirmelidir.

Ancak konkordato süreci her zaman başarılı olmayabilir. Bazı durumlarda, şirketin mali durumu o kadar kötüleşmiş olabilir ki, iflas kaçınılmaz hale gelir. Bu durumda, mahkeme şirketin iflasını ilan eder ve varlıkların satışıyla borçların tahsil edilmesine çalışılır.

İflas anlaşması veya konkordato, borçlu ile alacaklılar arasında, borçlunun borçlarını ödeyebilmek için alacaklıların alacaklarından kısmen veya tamamen feragat etmesi veya alacaklarını erteleme veya indirimle ödemesi yoluyla yapılan bir anlaşmadır. Konkordato, iflasın önlenmesi veya iflasın sonuçlarından kurtarılması amacıyla başvurulabilecek bir kurumdur.

Konkordatonun Amacı

Konkordatonun amacı, borçlunun iflastan kurtarılması ve faaliyetlerinin sürdürülmesidir. Konkordato ile borçlu, alacaklıların alacaklarını kısmen veya tamamen ödemek suretiyle iflastan kurtulabilir ve faaliyetlerini sürdürebilir.

Konkordatonun Türleri

Konkordato, iki ana başlıkta incelenebilir:

 • Adi konkordato: Adi konkordato, iflasa tabi olan borçlular için öngörülmüştür. Bu tür konkordatoda, borçlu, alacaklılarının üçte ikisiyle anlaşarak borçlarının en az yarısını ödemesi ve kalanını da ödeme planına bağlaması gerekir.
 • İflastan sonra konkordato: İflastan sonra konkordato, halihazırda iflas etmiş borçlular için öngörülmüştür. Bu tür konkordatoda, borçlu, iflas idaresi ile anlaşarak borçlarının en az yarısını ödemesi ve kalanını da ödeme planına bağlaması gerekir.

Konkordatonun Önemi

Konkordato, borçlu, alacaklı ve ekonomi açısından önemli bir kurumdur. Borçlu için, iflastan kurtularak faaliyetlerini sürdürme imkanı sağlar. Alacaklı için, alacağını kısmen veya tamamen tahsil etme imkanı sağlar. Ekonomi için, işletmelerin faaliyetlerini sürdürmesine ve istihdam yaratmasına katkı sağlar.

Bunu da oku :   Türkiye Futbol Federasyonu - Sporcu Ceza Sorgulama

Konkordatonun Avantajları

Konkordatonun hem borçlu hem de alacaklı için bir takım avantajları vardır. Borçlu için konkordatonun avantajları şunlardır:

 • İflas etmekten kurtulma
 • Faaliyetlerini sürdürme imkanı
 • İflas masraflarını ödemekten kurtulma

Alacaklı için konkordatonun avantajları şunlardır:

 • Alacağını kısmen veya tamamen tahsil etme imkanı
 • Alacaklı grubu arasındaki ihtilafların çözümü

Konkordatonun Dezavantajları

Konkordatonun bazı dezavantajları da vardır. Bunlardan biri, konkordatonun kabul edilmesi için alacaklıların üçte ikisinin onayı gerekir. Bu, bazı durumlarda konkordatonun gerçekleşmesini zorlaştırabilir.

Bir diğer dezavantaj ise, konkordatonun tasdik edilmesi durumunda borçlunun konkordato teklifinde belirtilen şartları yerine getirmekle yükümlü olmasıdır. Bu şartlar, borçlu için bazı zorlukları beraberinde getirebilir.

Konkordatonun Süresi

Konkordatonun süresi, borçlunun borçlarını ödeyebileceği süreye göre belirlenir. Bu süre, en fazla bir yıl olabilir.

Konkordatonun Tasdiki

Konkordatonun tasdiki, ticaret mahkemesi tarafından yapılır. Konkordatonun tasdik edilebilmesi için, aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gerekir:

 • Alacaklıların üçte ikisinin konkordatoyu kabul etmesi
 • Konkordatonun borçlunun malvarlığını aşırı derecede zarara uğratmaması
 • Konkordatonun alacaklıların menfaatlerini koruması

Konkordatonun İptali

Konkordatonun iptali, ticaret mahkemesi tarafından yapılır. Konkordatonun iptaline aşağıdaki durumlarda karar verilebilir:

 • Konkordatonun borçlunun malvarlığını aşırı derecede zarara uğratması
 • Konkordatonun alacaklıların menfaatlerini ihlal etmesi
 • Konkordatonun şartlarının borçlu tarafından yerine getirilmemesi

Konkordato, borçlu, alacaklı ve ekonomi açısından önemli bir kurumdur. Konkordatonun avantajları ve dezavantajları göz önünde bulundurularak, borçluların ve alacaklıların konkordatoyu dikkatli bir şekilde değerlendirmeleri gerekir.

Konkordatonun Uygulaması

Konkordato, aşağıdaki aşamalardan geçerek uygulanır:
Başvuru: Konkordato başvurusu, borçlu tarafından veya alacaklılardan birinin talebi üzerine yapılabilir. Başvuru, ticaret mahkemesine yapılır.

Mühlet: Başvuru kabul edilirse, mahkeme borçluya bir mühlet verir. Bu mühlet, borçlunun konkordato teklifini hazırlaması ve alacaklılarla müzakere etmesi için gereklidir. Mühlet, en fazla bir yıl süreyle verilebilir.

Konkordato Teklifi: Borçlu, mühlet içinde konkordato teklifini hazırlar ve alacaklılara sunar. Konkordato teklifi, borçlunun alacaklılardan talep ettiği şartları içermelidir.

Alacaklı Oylaması: Alacaklılar, konkordato teklifini kabul edebilir veya reddeder. Alacaklıların üçte ikisi teklifi kabul ederse, konkordato tasdik edilir.

Konkordatonun Tasdiki: Konkordatonun tasdiki, ticaret mahkemesi tarafından yapılır. Konkordatonun tasdik edilebilmesi için, yukarıda belirtilen şartlara ek olarak, aşağıdaki şartlar da yerine getirilmelidir:

 • Konkordatonun alacaklıların menfaatlerini koruması
 • Konkordatonun borçlunun malvarlığını aşırı derecede zarara uğratmaması

Konkordatonun İptali: Konkordatonun iptaline aşağıdaki durumlarda karar verilebilir:

 • Konkordatonun borçlunun malvarlığını aşırı derecede zarara uğratması
 • Konkordatonun alacaklıların menfaatlerini ihlal etmesi
 • Konkordatonun şartlarının borçlu tarafından yerine getirilmemesi

Konkordatonun Sonuçları

Konkordatonun tasdik edilmesi durumunda, borçlu konkordato teklifinde belirtilen şartları yerine getirmekle yükümlü olur. Alacaklılar ise, konkordato şartlarına göre alacaklarından vazgeçmek veya alacaklarını ertelemek veya indirimle ödemek zorundadır.

Konkordatonun tasdik edilmesi, borçlunun iflastan kurtulmasını sağlar. Alacaklılar ise, alacağını kısmen veya tamamen tahsil edebilme imkanı elde eder.

Bunu da oku :   Borsadan Para Kazanma

Konkordatonun Düzenlenmesi

Konkordato, Türkiye’de 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 286-311. maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile konkordatonun kapsamı genişletilmiş ve uygulaması kolaylaştırılmıştır. Bu sayede, konkordatonun daha fazla kullanılması ve iflas oranlarının düşürülmesi hedeflenmektedir.

Konkordatonun Faydaları

Konkordato, hem borçlu hem de alacaklı için bir takım faydalar sağlar. Borçlu için konkordatonun faydaları şunlardır:

 • İflas etmekten kurtulma
 • Faaliyetlerini sürdürme imkanı
 • İflas masraflarını ödemekten kurtulma

Alacaklı için konkordatonun faydaları şunlardır:

 • Alacağını kısmen veya tamamen tahsil etme imkanı
 • Alacaklı grubu arasındaki ihtilafların çözümü

Konkordatonun Sınırlılıkları

Konkordatonun bazı sınırlamaları da vardır. Bunlardan biri, konkordatonun kabul edilmesi için alacaklıların üçte ikisinin onayı gerekir. Bu, bazı durumlarda konkordatonun gerçekleşmesini zorlaştırabilir.

Bir diğer sınırlama ise, konkordatonun tasdik edilmesi durumunda borçlunun konkordato teklifinde belirtilen şartları yerine getirmekle yükümlü olmasıdır. Bu şartlar, borçlu için bazı zorlukları beraberinde getirebilir.

Konkordato nereden talep edilir?

Konkordato talebi genellikle işletmenin bulunduğu yargı bölgesindeki yetkili ticaret mahkemesine yapılır. Başvuru süreci, borçlu şirketin mali durumunu detaylı bir şekilde açıkladığı ve konkordato talebini içeren bir dilekçeyi mahkemeye sunmasıyla başlar. Mahkemeye sunulan dilekçe, konkordato sürecini başlatmak için gerekli bilgileri ve belgeleri içermelidir. Bu belgeler arasında genellikle işletmenin finansal durumunu gösteren bilanço, gelir tablosu, borç-alacak durumu ve konkordato planı yer alır. Mahkeme daha sonra bu başvuruyu değerlendirir ve gerekli gördüğü incelemeleri yaparak konkordato talebini onaylayabilir veya reddedebilir.

Konkordato Komiseri nedir?

Konkordato Komiseri, konkordato sürecinde mahkeme tarafından atanmış bir kişidir ve bu sürecin yönetiminde önemli bir rol oynar. Konkordato Komiseri, genellikle ticaret hukuku alanında uzmanlaşmış bir avukat veya deneyimli bir muhasebeci olabilir.

Konkordato Komiserinin temel görevleri şunlardır:

 1. Sürecin Denetimi: Komiser, konkordato sürecinin yasalara uygun bir şekilde yürütülmesinden ve tarafların haklarının korunmasından sorumludur. Süreç boyunca şirketin faaliyetlerini ve mali durumunu düzenli olarak denetler.
 2. Taraflar Arasında Arabuluculuk: Komiser, borçlu şirket ile alacaklılar arasında iletişimi sağlar ve gerektiğinde müzakerelerde arabuluculuk yapar. Amacı, taraflar arasında uygun bir konkordato planının oluşturulmasını teşvik etmektir.
 3. Konkordato Planının Değerlendirilmesi: Komiser, sunulan konkordato planını dikkatlice inceler ve mahkemeye tavsiyelerde bulunur. Planın şirketin finansal iyileşmesini sağlayacak ve alacaklıların haklarını koruyacak şekilde uygun olup olmadığını değerlendirir.
 4. Mahkeme İletişimi: Komiser, mahkeme ile düzenli olarak iletişim halinde olur ve sürecin gelişmeleri hakkında bilgi verir. Mahkemenin talimatlarına uygun olarak hareket eder ve gerekli raporları sunar.
 5. Taraflara Danışmanlık: Komiser, borçlu şirket ve alacaklılar dahil olmak üzere tüm taraflara konkordato süreci ile ilgili danışmanlık sağlar. Bu, tarafların sürece olan güvenini artırmaya ve uygun çözümler bulmalarına yardımcı olur.

Genel olarak, Konkordato Komiseri, konkordato sürecinin adil ve etkili bir şekilde yürütülmesini sağlamak için önemli bir role sahiptir ve taraflar arasında uygun bir çözümün bulunmasına yardımcı olur.

Bunu da oku :   Haciz borcum var mı? Maaşımın ne kadarına haciz konulabilir?

İflas Anlaşması Konkordato Sıkça Sorulan Sorular

Konkordato Nedir?
Konkordato, iflasın eşiğinde olan bir şirketin, borçlarını yeniden yapılandırmak veya ödemelerini ertelemek için mahkeme nezaretinde bir anlaşma yapması sürecidir. Bu süreç, hem borçlu şirketin hem de alacaklıların çıkarlarını korumayı amaçlar.

Konkordato Süreci Nasıl İşler?
Konkordato süreci genellikle başvuru, görüşme ve onay aşamalarından oluşur. Şirket öncelikle mahkemeye başvurur ve mali durumunu detaylı bir şekilde açıklar. Daha sonra, mahkeme ve taraflar arasında görüşmeler yapılır ve borçların yeniden yapılandırılması veya ödemelerin ertelenmesi konusunda bir anlaşma sağlanmaya çalışılır. Son olarak, mahkeme tarafından onaylanan bir konkordato planı uygulanır.

Konkordato Planı Nedir?
Konkordato planı, borçlu şirketin borçlarını yeniden yapılandırma veya ödeme koşullarını değiştirme amacıyla mahkemeye sunduğu resmi bir belgedir. Bu plan, alacaklılarla yapılan müzakerelerin sonucunda ortaya çıkar ve mahkeme tarafından onaylanması gerekmektedir.

Konkordato Kimler İçin Uygundur?
Konkordato, finansal zorluklarla karşı karşıya kalan ve iflasın eşiğinde olan şirketler için bir seçenek olabilir. Şirketler, borçlarını ödeyememe durumunda veya iflas riski altında olduklarında konkordato başvurusunda bulunabilirler.

Konkordato Sürecinde Alacaklıların Rolü Nedir?
Alacaklılar, konkordato sürecinde borçlu şirketin sunduğu planı değerlendirme ve onaylama yetkisine sahiptirler. Alacaklılar, konkordato planının kendilerinin çıkarlarını ne kadar koruduğunu değerlendirirler ve mahkemede planı destekleyip desteklememe kararı alırlar.

Konkordato Planı Onaylanmazsa Ne Olur?
Konkordato planı mahkeme tarafından onaylanmazsa, şirketin iflas etme olasılığı artar. Bu durumda, mahkeme şirketin iflasını ilan eder ve varlıkların satışı yoluyla borçların tahsil edilmesine çalışılır.

Konkordato Sürecindeki Tüm Borçlar Yeniden Yapılandırılabilir mi?
Konkordato sürecinde tüm borçlar yeniden yapılandırılamayabilir. Örneğin, kamu borçları veya belirli öncelikli borçlar yeniden yapılandırılamaz ve planın başarılı olabilmesi için bazı borçlarının ödenmesi gerekebilir.

Bu sıkça sorulan soruların cevapları, konkordato süreci hakkında genel bir anlayış sağlamak için önemli bir başlangıç noktası olabilir. Özel durumlar için ise bir hukuk danışmanından veya finansal uzmandan destek almak faydalı olabilir.

🔵 HSK Adli ve İdari Yargı Listesi
🔵 E-Devlet Adalet Bakanlığı
🔵 Mevzuat – İcra iflas kanunu
🔵 Uyap

Konkordato işletmelere finansal krizlerini yönetme ve iflastan kaçınma şansı sunan önemli bir araçtır. Ancak başarılı olabilmesi için taraflar arasında işbirliği ve şeffaf iletişim gerekmektedir. Her durumda, şirketlerin uzman danışmanlardan ve hukuk profesyonellerinden destek alarak bu karmaşık süreci yönetmeleri önemlidir.

Sonuç olarak, konkordato, borçlu, alacaklı ve ekonomi açısından önemli bir kurumdur. Konkordatonun avantajları ve dezavantajları göz önünde bulundurularak, borçluların ve alacaklıların konkordatoyu dikkatli bir şekilde değerlendirmeleri gerekir.

5/5 - (6 votes)
(Toplam 27 defa izlendi, bugün 1 kere görüldü)

Benzer yazılar

4 Thoughts to “İflas Anlaşması (Konkordato) Nedir?

 1. Yunus Canca - Samsun

  Konkordato sürecinin uzun ve karmaşık olabileceğini duymuştum, ancak kendi deneyimimiz bunu doğruladı. Şirketimiz için zor bir karar olsa da, iflastan kaçınmak için bu adımı atmamız gerektiğini biliyorduk. Uzman danışmanlarımızın rehberliği ve alacaklılarımızla yürüttüğümüz açık iletişim sayesinde, konkordato sürecini başarıyla tamamladık ve şimdi yeniden güçlenerek yolumuza devam ediyoruz.

 2. Tarık Aslan - Trabzon

  Alacaklı olarak, bir şirketin konkordato sürecine girmesi beklenmedik bir durumdu ve ilk başta endişe vericiydi. Ancak şirketin sunduğu konkordato planını değerlendirdikten sonra, borçlarımızın büyük ölçüde geri ödenmesini sağlayacak adil bir anlaşma olduğunu gördük. İşletmenin finansal iyileşme sürecinde destek olmak için elimizden geleni yapmaya hazırız.

 3. Emine Akın - Hatay

  Konkordato süreci, işletmeler için bir kurtuluş umudu gibi görünse de, aslında oldukça karmaşık ve stresli bir süreç olabilir. Şirketimiz bu süreci geçtiğimiz yıl yaşadı ve her adımı dikkatle düşünmek zorunda kaldık. Neyse ki, uzman bir ekiple çalışarak ve alacaklılarımızla iyi iletişim kurarak başarılı bir konkordato planı oluşturmayı başardık.

 4. can

  iflasa göre karlı mıdır?

Leave a Comment