Sigorta

Sigorta

Sigorta Günümüzde yaşamın her alanında karşılaşılan belirsizlikler ve riskler, bireyleri ve kurumları finansal olarak olumsuz etkileyebilir. İşte tam da bu noktada sigorta ve sigortalı kavramları önem kazanır. Sigorta, beklenmedik durumlar karşısında maddi kayıpları telafi etmek amacıyla geliştirilmiş bir sistemdir. Sigorta şirketleri, bu sistemi işleterek risklerin dağıtılmasını sağlar ve sigortalıları beklenmedik durumların getirebileceği maliyetlerden korur. Sigorta, bir nevi güvence sistemidir. Belirli bir prim karşılığında, sigortalıya belirli bir süre veya belirli koşullar altında maddi veya manevi zararlarının telafi edilmesini garanti eder. Peki, bu sürecin aktörleri kimlerdir? İlk olarak, sigorta şirketlerini ele alalım.…

Read More