yapilandirma_borcu_sorgulama

Ana Sayfa e-Devlet borçları ❱ Yapılandırma Borcu Sorgulama

Yapılandırma Borcu Sorgulama

2 Tem , 2018  

Yapılandırma Borcu Sorgulama
Gelir İdare Başkanlığı olarak hizmetlerini sürdüren GİB; özellikleinternet üzerinden sunduğu hizmetler ile yoğun bir ilgi görmektedir. Online olarak ödeme imkanın da bulunması ile birlikte, vatandaşlar için büyük bir kolaylık sağlayan internet vergi dairesi üzerinden sizler de kolay bir şekilde borç sorgulama ve borç ödeme işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden vergi borcu sorgulama işlemi için ana sayfada yer alan internet vergi dairesi bölümüne girmeniz gereklidir. Bu sayfada yer alan sorgulama seçeneklerinden borç bilgilendirme servisine girmeniz gereklidir. Vergi dairesine gitmeden vadesi gelmiş ve gelmemiş borçlarınızı bu sayfadan sorgulayabilirsiniz.

Bu sayfaya girdikten sonra uyarıları dikkatlice okumanız gereklidir. Daha sonra T.C. kimlik bilgileri ile giriş sayfasına T.C. kimlik numaranızı, nüfus cüzdan seri ve numarasını girdikten sonra annenizin, babanızın, eşinizin veya çocuğunuzun T.C. kimlik numarasını girmeniz gereklidir. Daha sonra annenizin kızlık soyadının ilk ve ikinci harfini girdikten sonra güvenlik kodunu da girerek sorgulama işlemini tamamlayabilirsiniz.

7020 Yapılandırma Borcu Sorgulama ve Ödeme İşlemleri
Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Tasarıyla, yapılandırmaya konu alacaklar; alacaklı idare, alacak türü ve alacağın dönemi itibarıyla belirleniyor.

Yapılandırmaya konu alacakların ait olduğu idareler; Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, belediyeler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) olarak düzenleniyor.

Milyonlarca vatandaşın; vergi ve vergi cezaları, bazı idari para cezaları, ecrimisil ile öğrenim ve katkı kredisi gibi bazı kamu alacakları, gümrük vergileri ve bu vergiye ilişkin idari para cezaları, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi fer’i alacakları yeniden yapılandırılıyor.

Yapılandırmaya konu alacaklar, 31 Mart 2018 tarihi esas alınarak tespit ediliyor.

İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanına ilişkin düzenleme de tasarıda yer alıyor.

VERGİ VE PRİM ALACAKLARI YENİDEN YAPILANDIRILACAK
Birinci madde, esnaflarımızı, sanayicilerimizi, çalışanlarımızı yakından ilgilendiren yeniden yapılandırma. Bununla ilgili neyi kast ediyoruz? Maliye ile işi olan vatandaşımız, gümrükte sorunu olan vatandaşımız, işçi çalışıyor, sigortayla ilgili borcu var, sorunu olan vatandaşımız, il özel idareleri, belediyeler yani kamu kuruluşlarının tamamıyla ilgili konular… Nelerden oluşuyor? Vergi ve prim alacakları yeniden yapılandırılacak.

TÜM CEZALARA DÜZENLEME
İki, trafik cezaları yeniden, kara yolu taşıma kanununa göre kesilen cezalar. Seçimlerle ilgili geçmiş seçimlerde bir şekilde ceza tahakkuk etmiş ama tahsilatı yapılmamış. Askerlikle ilgili, nüfusla ilgili, RTÜK cezaları, köprü otoyol kaçak geçişleri vesaire, kısaca vatandaşın devletle, devlet kurumlarıyla arasında olan anlaşmazlıklar çözüme kavuşturuluyor. Vatandaşla el sıkışılıyor. Nasıl? Bunu yaparken tabi belirli kuralları var, şartları var. Mesela belediyenin il özel idarelerinin atık su alacakları da buna dahil olacak.

Yeniden yapılandırma için 31 Mart 2018 tarihinden önce vatandaş eğer borcunu ödememiş, sigorta primini, vergisini, trafik cezasını… Yukarıda saydığım bütün kalemlerde ödemelerini gerçekleşmemişse bir fırsat bir imkan getiriyoruz.

Vergi, SGK primlerine ilişkin ihtilaflı alacaklar kanun kapsamında yer alacak ve vergi prim barışı sağlanmış olacak. Geçmiş 5 yıla ait vergi ile ilgili bir fırsat getiriyoruz. Matrah artışı sağlamak suretiyle burada vergi takibinde olan, bununla ilgili uzlaşmazlık sürecinde olan ve inceleme sürecinde olan bütün mükelleflere böyle bir kolaylık… Diyoruz ki gel bir miktar şeyini artır, onun üstünden vergini al bu defterleri kapatalım.

VERGİ AFFI NELERİ KAPSAYACAK ?
* 31 Mart 2018 tarihi itibarıyla ödenmemiş olan vergi, SGK ve diğer kamu borçlarına yeniden yapılandırma imkanı getirilecek olup bu imkan ile borçların 18 eşit taksit 36 aya kadar yeniden yapılandırılmasını sağlanabilecek düzenlemeler,
* Dava aşamasında bulunan vergileri de içine alan ihtilaflı kamu borçlarına ilişkin kolaylıklar getiren yeni düzenlemeler,
* Halen vergi inceleme aşamasında bulunan mükelleflere ilişkin kolaylıklar getiren yeni düzenlemeler,
* Geriye doğru 4,5 yılı kapsayacak matrah artırımı uygulamasını içeren düzenlemeler,
* Kasa, ortaklar cari ve stok aflarını içine alan düzenlemeler ve
* Diğer düzenlemeler.

YENİDEN YAPILANDIRMA
– 31/03/2018 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde ise 31/03/2018 tarihine kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,

– 2018 yılına ilişkin 31/03/2018 tarihinden önce tahakkuk eden vergiler (emlak vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, (MTV II.Taksiti hariç) )

– 31/03/2018 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları.

– Mart 2018 ve önceki aylara ait; SGK borçları,

– 31/03/2018 tarihinden önceki dönemlere ait gümrük vergileri , vergi cezaları, gecikme zam ve faizleri ile idari para cezaları,

– 31/03/2018 tarihinden önce ödenmesi gereken ; belediyelerin vergi, tarifeden doğan ücret ve su , atık su alacakları, RTÜK’ün özel radyo ve televizyon kuruluşlarının reklam gelirlerinden aldığı pay vs. gibi diğer kamu borçları ile

Askerlik para cezası, seçim para cezası, nüfus para cezası, karayolları taşıma idari para cezası, trafik cezaları, HGS, OGS cezaları, RTÜK idari para cezası gibi hemen hemen her türlü kamu alacağı kanun tasarısı kapsamına alınması hedeflenmiştir.

Kanunun yayım tarihi itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş veya ödeme süresi geçmemiş vergi asıllarında bir indirim söz konusu olmayacaktır.

Bununla birlikte, gecikme zammı ve gecikme faizi yerine Kanunun yayım tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları ile hesaplanan faiz anaparaya eklenerek borç yeniden hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan tutarın Kanundaki şartlara uygun olarak ödenmesi halinde, vergi aslına bağlı ceza, faiz ve zamların tamamı silinmektedir.

Borçlarını yeniden yapılandırmak isteyenler ilgili idareye kanunun yayım tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar yazılı olarak başvurmaları halinde 2 şer aylık dönemler halinde toplam 18 eşit taksitte (36 ay) borçlarını ödemeleri mümkündür.

Üç Yıla Kadar Vade Yapılacak
Borcunu yapılandıracak olanlar 12 ay, 18 ay, 24 ay veya 36 ay vade seçeneklerinden birini tercih etmek zorunda olacak. Tercih ettikleri taksit süresinden daha uzun sürede ödeme yapamayacaklar.
Taksitler iki ayda bir ödenecek. 12 ay vadeyi seçenler 6, 18 ayı seçenler 9, 24 ayı seçenler 12, 36 ay vadeyi seçenler 18 taksitte ödeme yapacak.

Örnek: Bin Lira Borç, Vadeli Ödemede Kaç Lira Olacak?
6 taksit: 1.045 TL (Taksit tutarı: 174.16 TL)
9 taksit: 1.083 TL (Taksit tutarı: 120.33 TL)
12 taksit: 1.105 TL (Taksit tutarı: 92.08 TL)
18 taksit: 1.150 TL (Taksit tutarı: 63.88 TL)

✓ İnteraktif Vergi Dairesi 2018 Yapılandırma Başvuru Linki – ivd.gib.gov.tr

✓ 7020 Yapılandırma Borcu Sorgulama ve Ödeme İşlemler – intvrg.gib.gov.tr

✓ Tüm Yapılandırılan Vergi Borçları Sorgulama ve Ödeme – https://goo.gl/hiJov6

(Toplam 3 defa izlendi, bugün 1 kere görüldü)

, , , , , , , , ,

Ana Sayfa e-Devlet borçları ❱ Yapılandırma Borcu Sorgulama


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir