Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğü - Ceza Sorgulama

Ana Sayfa e-Devlet borçları ❱ Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğü – Ceza Sorgulama

Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğü – Ceza Sorgulama

23 Tem , 2018  

Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğü (KUGM) – Ceza Sorgulama
Bu hizmeti kullanarak işlem yapmaya yetkili olduğunuz bir firmaya 2918 ve 4925 Sayılı Kanuna göre verilen ceza bilgilerini sorgulayabilirsiniz.

Bu hizmetten faydalanmak için, aşağıdaki kimlik doğrulama yöntemlerinden sizin için uygun olan bir tanesini kullanarak sisteme giriş yapmış olmanız gerekmektedir.
e-Devlet Şifresi
✓ Mobil İmza
✓ Elektronik İmza
✓ T.C. Kimlik Kartı
Banka

4925 Sayılı Kanun
Bu Kanunun amacı; karayolu taşımalarını ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek, taşımada düzeni ve güvenliği sağlamak, taşımacı, acente ve taşıma işleri komisyoncuları ile nakliyat ambarı ve kargo işletmeciliği ve benzeri hizmetlerin şartlarını belirlemek, taşıma işlerinde istihdam edilenlerin niteliklerini, haklarını ve sorumluluklarını saptamak, karayolu taşımalarının, diğer taşıma sistemleri ile birlikte ve birbirlerini tamamlayıcı olarak hizmet vermesini ve mevcut imkânların daha yararlı bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

Bu Kanunun kapsamı; Bu Kanun kamuya açık karayolunda motorlu taşıtlarla yapılan yolcu ve eşya taşımalarını, taşımacıları, taşıma acentelerini, taşıma işleri komisyoncularını, nakliyat ambarı ve kargo işletmecilerini, taşıma işlerinde çalışanlar ile taşımalarda yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapıları ve benzerlerini kapsar

2918 Sayılı Kanun
Bu Kanunun amacı, karayollarında, can ve mal güvenliği yönünden trafik düzenini sağlamak ve trafik güvenliğini ilgilendiren tüm konularda alınacak önlemleri belirlemektir.

Bu Kanun, trafikle ilgili kuralları, şartları, hak ve yükümlülükleri, bunların uygulanmasını ve denetlenmesini, ilgili kuruluşları ve bunların görev, yetki ve sorumluluk, çalışma usulleri ile diğer hükümleri kapsar.
Bu Kanun, karayollarında uygulanır. Ancak aksine bir hüküm yoksa;
︾ a) Karayolu dışındaki alanlardan kamuya açık olanlar ile park, bahçe, park yeri, garaj, yolcu ve eşya terminali, servis ve akaryakıt istasyonlarında karayolu taşıt trafiği için faydalanılan yerler ile,
︾ b) Erişme kontrollü karayolunda ve para ödenerek yararlanılan karayollarının kamuya açık kesimlerinde ve belirli bir karayolunun bağlantısını sağlayan deniz, göl ve akarsular üzerinde kamu hizmeti gören araçların, karayolu araçlarına ayrılan kısımlarında da,
Bu Kanun hükümleri uygulanır.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı – Uyarı Sorgulama/Paraya Çevirme
Bu hizmeti kullanarak işlem yapmaya yetkili olduğunuz bir firmaya Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre verilen uyarı bilgilerini sorgulayabilir ve uyarıyı kaldırarak tahakkuk bilgisini alabilirsiniz.
e-devlet turkiye.gov.tr KUGM Uyarı Sorgulama/Paraya Çevirme

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı – Ceza Sorgulama
Bu hizmeti kullanarak işlem yapmaya yetkili olduğunuz bir firmaya 2918 ve 4925 Sayılı Kanuna göre verilen ceza bilgilerini sorgulayabilirsiniz.
e-devlet turkiye.gov.tr KUGM Ceza Sorgulama

(Toplam 117 defa izlendi, bugün 1 kere görüldü)

, , , , , , , , , ,

Ana Sayfa e-Devlet borçları ❱ Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğü – Ceza Sorgulama


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir