2017-2018_torba-yasa

Ana Sayfa Bilgilendirme ❱ 2017-2018 Torba Yasa Resmi Gazete’de yayımlandı

2017-2018 Torba Yasa Resmi Gazete’de yayımlandı

5 Ara , 2017  

2017-2018 Torba Yasa Resmi Gazete’de yayımlandı
Söz konusu yasaya göre; Bakanlar Kurulu, bir saati aşmamak kaydıyla ileri saat uygulamasını yapmakta yetkili olacak. Terörle mücadele sırasında veya 15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında yaralanan ilköğretim, ortaokul ve ilkokul mezunları, hizmetli yerine memur kadrosuna atanabilecek. Kamuya ait bazı konutlar satışa çıkarılacak.

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için uygulanacak oran, bin 300 cc altındaki araçlar için yüzde 15, bin 300 cc üstündeki araçlar için yüzde 25 olacak. MTV bin 300 cc ve aşağısı araçlar için fiyatı 40 bin TL’yi aşmayanlarda 743 TL, fiyatı 40 ila 70 bin TL arasında olanlarda 817 TL, fiyatı 70 bin TL’yi aşanlarda 892 TL olarak uygulanacak. Kurumlar Vergisi, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında yüzde 22 olacak. Bakanlar Kurulu, bu oranı yüzde 20’ye kadar indirebilecek. Asgari ücretlilerin maaşlarının 2017 yılının son dört ayında bin 404 liranın altına düşmemesi için ilave asgari geçim indirimi sağlanacak.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ VE DİĞER VERGİLER
-Motorlu Taşıt Vergileri bin 300 ve altı araçlar için yüzde 15, diğer araçlarda ise değerleri üzerinden yüzde 10 arttırılacak.
-Kurumlar Vergisi 2018, 2019 ve 2020 yılları için yüzde 22 uygulanacak.
-Özel iletişim Vergisi yüzde 7.5 olarak belirlenecek.
-Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri sonucu lehe alınan paraların Bankacılık Sigorta Muamele Vergisi’nden muaf tutulacak.
-Şans oyunları ile yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyeler için veraset ve intikal vergisi yüzde 10’dan yüzde 20’ye çıkarılıyor.
-FATİH projesi kapsamında yapılan mal ve hizmet alımlarında vergi ve benzeri mali yükümlülüklerden istisna tutulacak.
-2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu net borçlanma limiti yükseltilecek.

EMLAK VERGİSİ KANUNDA DEĞİŞİKLİK
Emlak Vergisi Kanunu’na geçici madde eklenerek, takdir komisyonlarınca 2018 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin, 2017 yılında uygulanan birim değerlerin belirli bir yüzdesini geçmemesi sağlanacak. Buna göre, takdir komisyonlarınca 2017 yılında 2018 yılı için takdir edilen asgari ölçüde, arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin 2017 yılı için uygulanan birim değerlerinin yüzde 50’sinden fazlasını aşması durumunda, 2018 yılına ilişkin bina ve arazi vergi değerlerinin hesabında, 2017 yılı için uygulanan asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin yüzde 50 fazlası esas alınacak.

KAMU KONUTLARI EKONOMİYE KAZANDIRILACAK
Savunma, güvenlik, adalet ve istihbarat hizmetlerini yürüten personel tarafından kullanılanlar hariç olmak üzere genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, döner sermayelerin, fonların, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç özel kanunla kurulmuş diğer kamu idarelerinin, KİT’lerin ve bunların bağlı ortaklıkları ile müesseselerinin ve sermayesinin yüzde 50’den fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar ve şirketlerin mülkiyetinde veya tasarrufunda bulunan kamu konutları ekonomiye kazandırılacak.

KOOPERATİF ‘ORTAK DIŞI’ DURUMU
Kooperatiflerin ortakları dışındaki kişilerle yaptıkları işlemler ile kooperatif ana sözleşmesinde yer almayan konularda ortakları ile yaptıkları işlemler “ortak dışı” işlemler olacak. Kooperatiflerin faaliyetin icrasına tahsis ettikleri ve ekonomik ömrünü tamamlamış olan demirbaş, makine, teçhizat, taşıt ve benzeri amortismana tabi iktisadi kıymetleri elden çıkarmaları ile yapı kooperatiflerinin kendilerine ait arsalarını kat karşılığı vererek her bir hisse için bir işyeri veya konut elde etmeleri ortak dışı işlem sayılmayacak. Kooperatiflerin ortak dışı işlemleri nedeniyle kooperatif tüzel kişiliğine bağlı ayrı bir iktisadi işletme oluşmuş kabul edilecek.

TURİZM YATIRIMLARI İÇİN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Turizm yatırımcıları kira sürelerini 49 yıla uzatabilecek, isterlerse tesislerin olduğu yerleri satın alabilecek. Kamu taşınmazları üzerinde turizm yatırımı gerçekleştirilmek amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığınca adına kesin tahsis yapılan, Orman ve Su işleri Bakanlığınca adına kesin izin verilen veya Maliye Bakanlığınca lehine irtifak (üst) hakkı tesis edilen yatırımcı ve işletmecilerin kesin tahsis, kesin izin veya irtifak hakkı süreleri, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde başvurulması halinde yeniden sözleşme düzenlenmek suretiyle 49 yıla kadar uzatılabilecek.

İÇECEKLERE ÖTV UYGULAMASI
-Sade gazozlar, meyveli gazozlar, limonatalar, nektarlar, alkolsüz biralar, enerji içerecekleri, soğuk çay, meyveli içeceklerden yüzde 10 ÖTV alınacak. Sebze suları, yüzde yüz meyve suları, doğal minarelli doğal maden suyu ile üretilmiş, tatlandırılmış, aromalandırılmış meyveli-gazlı içecekler (meyveli soda) ise kapsam dışında tutuldu.
-Makaronlar da sigara ve diğer tütün mamulleri gibi ÖTV kapsamına alınacak.
-İmalat Sanayi yatırım kapsamındaki inşaat harcamalarında KDV iadesi uygulaması 2018 yılında da devam edecek.

ENGELLİLERE ÖTV’SİZ ARAÇ SATIŞI
Engellilere ÖTV’siz araç satışının aracın vergisiz fiyatının 70 bin liranın altında olmasına ilişkin düzenleme bulunuyor. Belediyeler ve bağlı kuruluşların ile sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası belediyelere ait şirketlerin ve İl Özel İdareleri’nin ödemekle yükümlü olduğu ve özelleştirme işlemleri sırasında TEDAŞ’a devretmiş alacakların Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınmak suretiyle hesaplanacak tutarın ilk taksiti 2018 yılının Ocak ayından başlamak üzere yirmi dört ayda yirmi dört eşit taksitte ödeyecekler.

ESNAF VE AHİLİK SANDIĞI
Esnaf ve ahilik sandığı 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

TÜRK OPTİSYEN – GÖZLÜKÇÜLER BİRLİĞİ KURULACAK
Optisyenlik Hakkında Kanun’a tabi meslek mensupları; mesleki faaliyetlerini geliştirip kolaylaştırmak, meslektaşlar arasında yardımlaşma ve iş birliğini temin etmek, mesleki ahlak ve disiplini tesis edip korumak üzere kamu kurumu niteliğinde optisyen – gözlükçüler odaları ve Türk Optisyen – Gözlükçüler Birliği kurulacak.

ASGARİ ÜCRETTE AZALMA OLMAYACAK
✓ Asgari ücret bin 404 TL’nin altına düşmeyecek düzenleme yapılacak.
✓ İşsizlik ödeneği ödeme tarihinin ayın beşinci gününde yapılamaz ve daha erken ödenebilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’na yetki verilecek.

GAZİLERİN KAMU ATAMASI
Kanun, Terörle Mücadele Kanunu’nda da değişiklik yapıyor. Kanun kapsamında istihdam hakkı bulunan hak sahiplerinin, yaş sınırı aranmaksızın bu haktan yararlanması sağlanıyor. Terörle mücadele sırasında yaralanan vazife malulleri ile 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin bastırılmasında yaralanan ancak memur kadrolarına atanamayan ilköğretim, ortaokul ve ilkokul mezunları için de düzenleme yapılıyor. Kanunla, bu kişiler, hizmetli unvanlı kadro ve pozisyonlar yerine memur unvanlı kadro ve pozisyonlara atanabilecek.

Ana, baba veya kardeşlerin istihdam hakkını kullanmaması durumunda eş veya çocuklardan toplam iki kişi bundan yararlanabilecek. Tasarının yasalaşıp yayımı tarihine kadar geçen sürede, hizmetli unvanlı kadro ve pozisyonlara ataması yapılan ve halen bu unvanda görev yapan gazilerin kadro ve pozisyonları, memur unvanlı olarak değiştirilecek.
✓ Milli Sivil Havacılık Güvenlik Kurulu oluşturulacak.
✓ Kamu ihalelerinde kefalet sigortaları kapsamında düzenlenen kefalet senetleri teminat mektubu gibi işlem görecek.
✓ 2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu net borçlanma limiti yükseltilecek.

BTK BORÇLANMALARINDA UZLAŞMA DURUMU
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ilgili kanunlarda sözleşmelerden kaynaklanan, ödenmediği veya eksik ödendiği tespit edilen, idari para cezaları dahil, alacaklarına veya borçlarına ilişkin, karşı tarafı uzlaşmaya davet edebilecek; uzlaşma davetlerini kabul edebilecek.

TERK EDİLMİŞ GEMİLER MESELESİ
Yasayla “terk edilmiş gemiler” ya da sahibi belli olsa bile “üzerinde takyidat bulunan terk edilmiş gemiler” sorunu gideriliyor. Buna göre, liman başkanlığı; idari sorumluluk sahasında can, mal, çevresel risk taşıyan, seyir ve seferin selametine engel olabilecek vaziyette karaya oturan, yan batık, batık, terk edilmiş veya atıl halde bulunan gemileri ve eşyasını çıkaracak ya da bulunduğu yerden kaldıracak. Bu süre, 45 günden fazla olamayacak.

YAZ SAATİ UYGULAMASINDA NİHAİ KARAR
✓ Yaz saati uygulaması getiriliyor. Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanunu’nda yapılan değişiklikle, Bakanlar Kurulu, 1 saati aşmamak kaydıyla ileri saat uygulaması yapmaya yetkili olacak. Böylece yaz saati uygulamasının kalıcı hale getirilmesine imkan tanınıyor.
✓ Atatürk Orman Çiftliği’nin 10 yıl intifa Hakkı elde etmesine yönelik 30 yıl olarak değiştirilmesi görüşülmeden Kanun Tasarı metninden çıkarıldı.

Gelen arama terimleri: torba yasada neler var son dakika,torba yasa resmi gazete,ören yeri bekçileri taşören işçi kadro kapsamına giriyormu,torba yasa 2018,torbayasaerkenemeklilik,2018 torba yasası,2018 torba yasa hizmetliler,icralik olanlara 2018 torba yasasi,icralara yasa varmi 2018,icra torba yasasi 2018,2018torba yasada neler var,2018TORBA YASADA NE VAR,vergi affı varmı 2018,2018 torba yasaya giren,2018 torba yasası ne zaman çıkacak
(Toplam 380 defa izlendi, bugün 1 kere görüldü)

, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ana Sayfa Bilgilendirme ❱ 2017-2018 Torba Yasa Resmi Gazete’de yayımlandı


7 yanıt

 1. Gazi dedi ki:

  Yapılandırma bitti mi?

 2. Kamuran dedi ki:

  Yeni torba yasasında çalışma bakanlığı veya işkur tarafından kesilen idarı para cezaları da af kapsamına giriyormu bilgilendiriseniz memnun olurum iyi çalışmalar dileğiyle

 3. Filiz dedi ki:

  Türk anaları emeklilik haklarını almalı,Yurt dışında 20 yıl ikamet eden kadın bir gün dahi ssk primi yatırmadan kazanç elde etmeden verilen bu emeklilik hakkı ,Zor şartlarda ev hanımlığı yapan Türkiye miz de yaşayan anaların haklarının verilmemesi büyük bir haksızlıktır.

 4. Esma dedi ki:

  2011 yılından 140 tl Trafik para cezası tahakkuk ettirildi.Bu Yasa ile ne kadar öedeyeceğim

 5. Yusuf dedi ki:

  1993 yılında SSK`ya başlama tarihim 18 ay askerlik borçlanması ve 57 yaşındayım, ne zaman emeklilik tarihimdir

 6. Ali dedi ki:

  2012 yılında ayrı ayrı 5000tl park cezam var bu cezamın iptal olması için vergi dairesine gitmem gerekiyorum.120 tl altındaki çezaların af olacağı söylenmişti doğrumu acaba bilgibilgilendirirseniz memnun olurum.

 7. Ahmet dedi ki:

  vergi affından faydalanabilir miyim?

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir